RU EN

Politinis teismo procesas prieš V. Lekstutį

2016-12-15

Gruodžio 13 d. Klaipėdoje prasidėjo žurnalisto, sambūrio ,,Būkime vieningi“ lyderio Vaido Lekstučio teismo procesas. Šis aktyvus pilietis teisiamas dėl savo straipsnių ir viešų pasisakymų (jam pritaikytas LR BK 170 straipsnis-,,Neapykantos kurstymas”). Tame tarpe V. Lekstutis kaltinamas įžeidęs konservatorių ir liberalų partijų narius kaip socialinę grupę, o be to, dėl tokių teiginių viename iš savo straipsnių- ,,Visiškai aišku, kad Lietuva tapo JAV kolonija. Tuo tarpu Rusija smerkiama ir net vadinama teroristine valstybe. O kodėl niekas nesmerkia vokiečių, kurie šimtus metų lietuvių, žemaičių tautas naikino?“ . Tokie teiginiai prokuroro S.Galmino parengtame kaltinamajame akte įvardijami taip: ,,V.Lekstutis neigia Lietuvos konstitucinę santvarką, viešai pripažintą istoriją, rodo neapykantą Lietuvos Respublikai būdingoms vertybėms“.

Akcija ,,Už žodžio laisvę“

Aktyvaus klaipėdiečio teismas prasidėjo 9 val. Klaipėdos apylinkės teisme. O prieš tai nuo 8.30 prie teismo vyko pilietinė akcija ,,,Už žodžio laisvę“. Joje dalyvavo Socialistinio Liaudies Fronto atstovai , sambūrio ,,Būkime vieningi“, Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos nariai, Klaipėdos Jungtinio demokratinio judėjimo nariai. Pasisakė Socialistinio Liaudies fronto nariai Giedrius Grabauskas ir Žilvinas Razminas, Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos atstovas Henrikas Juodiška ir kiti akcijos dalyviai.

G.Grabauskas teigė -,,Susirinkome palaikyti V. Lekstutį, nes jis tiesiog išsako savo nuomonę įvairiais aktualiais klausimais. Išsako taikiai, niekuomet nekviečia vykdyti riaušių, masinių neramumų. Tad V. Lekstučio persekiojimas pažeidžia LR Konstitucijos 25 straipsnį (kuriame teigiama apie žodžio ir informacijos laisvę), LR Konstitucijos 29 straipsnį ( kuriame teigiama, jog visi šalies piliečiai lygūs prieš įstatymą). Bet kur ta lygybė, jei daugelį Lietuvos žmonių idiotais išvadinęs ,,žymusis“ Masiulis už tai nebuvo nubaustas, o sankcijų prieš jį imtasi tik tada, kai jis vykdė korupcinius sandėrius stambiu mastu, ėmė kyšius? O V. Lekstutis neparankus elitui, nes sako karčią tiesą, nepataikauja valdantiesiems, už tai yra persekiojamas“.

Ž. Razminas ir H.Juodiška savo pasisakymuose pabrėžė, jog būtina išsilaisvinti iš amerikietiško imperializmo gniaužtų, vaduotis ir iš Lietuvą apraizgiusio korupcijos voratinklio. ,,Kilkime į savo teisių gynimą! Ar tokios Lietuvos tikėjomės 1990 metais? Nejaugi leisime, kad mus valdytų iškrypėliai, vagys, NATO statytiniai?“ –iškėlė atvirus klausimus šiaulietis Ž. Razminas (jam spalio mėnesį pareikšti įtarimai pagal LR BK 121 straipsnį-,,Antikonstitucinių grupių kūrimas“ ir dar du BK straipsnius).

Atsiranda ,,prokurorinė žurnalistika“?

Nuo 9 val. prasidėjo Vaido Lekstučio teismas. Teismo salėje vos tilpo į teismą atvykę V.Lekstučio bendražygiai, įvairių pilietinių organizacijų nariai, žurnalistai. Kuriems jau nebuvo sėdimų vietų, tie stovėjo. Jo pradžioje prokuroras S.Galminas leido žurnalistams filmuoti bylos medžiagą, tuo pažeisdamas kaltinamojo ir jo šeimos teisę į privatumą ( bylos medžiagoje pateikiami ir V.Lekstučio šeimos narių, tame tarpe mažamečių vaikų, asmens kodai ir kita asmeninė informacija). Po to vyko kelių liudininkų apklausos. Ypač įdomus buvo žurnalistės A. Aleksiejūnaitės liudijimas. Ji pasisakė dėl to, kaip ir kada skaitė V. Lekstučio straipsnius, susirinkusius piliečius nustebino šios žurnalistės atvirumas-,,Straipsnį apie V.Lekstučio veiklą publikavau tik tada, kai leido prokuroras“. Galime pasidžiaugti, Lietuvoje atsiranda konkreti žurnalistikos pakraipa -,,prokurorinė žurnalistika“. Sekantis šio teismo proceso posėdis vyks sausio 13 d.

,,Pasakėlės iš rūsio“ : elito kritikai –tai ,,Rusijos agentai“

Stebint politinį V. Lekstučio teismo procesą ir prisimenant pastarojo laikotarpio realijas-kaip šis aktyvus pilietis bei jo bendražygiai vadinami ,,vatnikais“, ,,Rusijos agentais“ ir panašiais epitetais, galima prisiminti Smetonos režimo laikų opozicijos veikėjo J. Vildžiūno liudijimą iš jo knygos ,,Kova be atvangos“ : ,,Kuo tiktai mūsų nekaltino: ir nepagarba savo tautai, savo kalbai, savo istorijai, ir tėvynės išdavimu ir kitomis baisiomis nuodėmėmis. Pradedant prezidentu ir baigiant raštininkėliu, visi vadindavo mus Rusijos agentais. Nei viename teismo procese nepavyko šito įrodyti, bet vis vien apie tai buvo kalbama kuo garsiau, stengiantis sukelti visuomenėje klaidingą opiniją, sudaryti kuo sunkesnes sąlygas opozicinei minčiai plisti“.

Štai ir iškyla klausimas: kokia čia laisvė? -jei stebime Smetonos režimo laikų tradicijų pratesimą. Kratos, bylos, grasinimai ir šmeižtas opozicijos veikėjų ir žurnalistų adresu, saugumiečių ir kariškių kontrolė kultūros sferoje, cenzūruojant kokias knygas imti į bibliotekas, kokias ne, kokius užsienio žurnalistus, istorikus, dainininkus įleisti į Lietuvą, kuriuos ne. Galime konstatuoti-nedaug pažengėme į priekį nuo Smetonos režimo laikų tradicijų ir papročių. Tiesa, dar nėra konclagerių. Tačiau nenustebkime, jei vieną gražią dieną valdantieji imsis iniciatyvos Varnių ir Dimitravo konclagerius atkurti. Kaip sakoma -,,NATO paliepus, elitui panorėjus“ Lietuvėlėje gali vykti bet kokios staigmenos.

SLF Infocentras

Lekstucio teismas_640x480