RU EN

Pilietinės akcijos prie LR Seimo ir Krašto apsaugos ministerijos (Foto)

2016-09-16

Rugsėjo 15 d. Vilniuje vyko pilietinės akcijos prie LR Seimo ir Krašto apsaugos ministerijos. Nuo 12 val. prie Seimo prasidėjo mitingas, kurį inicijavo Kovotojų už Lietuvą sąjunga. Šioje akcijoje aktyviai dalyvavo ir Socialistinio Liaudies Fronto, judėjimo ,,Vytis”, sambūrio ,,Būkime vieningi” nariai. Tai antikarinis ir antikorupcinis mitingas, kurio pagrindinis tikslas-pareikalauti, jog valdžios institucijos atkreiptų dėmesį į klestinčią korupciją, pareikalauti nutraukti karo kurstymo kampaniją ir ginklų pirkimo vajų, nutraukti ir darbo žmonių skurdinimą bei išnaudojimą. Į akciją atvyko aktyvūs piliečiai iš Kauno, Šiaulių, Šilutės, Ukmergės, jie ir sudarė mitingo dalyvių daugumą, vilniečių prie Seimo atėjo mažai. Tame tarpe čia buvo ir SLF Kauno, Vilniaus, Šiaulių skyrių atstovai.

Mitinge pasisakė šiaulietis visuomenininkas Ž. Razminas, Kovotojų už Lietuvą sąjungos lyderis V.Šustauskas, Socialistinio Liaudies Fronto pirmininko pavaduotojas G. Grabauskas ir aktyvus SLF narys H. Juodiška, judėjimo ,,Vytis” koordinatoriaus pavaduotojas docentas E.Satkevičius, visuomenininkė iš Šilutės D. Strakauskiene, kaunietis visuomenininkas A.Kavaliauskas, Krikščioniškosios demokratijos partijos atstovas M.Danielius, vilnietis visuomenininkas J. Bieliauskas.

Jų kalbose dominavo antikarinė retorika, be to, dauguma kalbėtojų pabrėžė, jog būtina pažaboti Lietuvoje įsigalėjusią korupciją, ginti darbo žmonių teises, nes naujas Darbo kodeksas-tai tarsi kilpa krašto darbo žmonėms. Žilvinas Razminas teigė, jog Lietuva tapo NATO-ES-JAV struktūrų kolonija, tad pirmiausia būtina išsivaduoti iš šio jungo, o tada bus galima pakilti iš dabartinio nuosmukio. Vytautas Šustauskas pabrėžė, jog korupcinis Seimas negina Lietuvos ir daugumos jos piliečių interesų, o iš esmės gina tik labiausiai pralobusių piliečių interesus, plečia privilegijas, laimina didžiulius ginklų pirkimo sandėrius. SLF pirmininko pavaduotojas Giedrius Grabauskas teigė: ,,Lietuvoje vienas iš pagrindinių klausimų-tai karas ar taika? Ar Lietuva bus įvelta į karo sūkurį ir visai sužlugdyta? Ar išliks kaip taiki šalis? Norint likti taikia šalimi, Lietuva turi trauktis iš NATO, turi nutraukti ginklų pirkimo vajų, ir rūpintis darbo žmonių gerove“.

Ir kiti pasisakę piliečiai kritikavo elito nuosmukį, kvietė piliečius burtis bendrai kovai už darbo žmonių laisvę. Edvardas Satkevičius pabrėžė, jog per 26 metus iš Lietuvos į Vakarus išvaryta jau per pusantro milijono žmonių. Jei tai tęsis ir toliau, Lietuva visai sunyks. ,,Esu paprasta Lietuvos pilietė iš provincijos, kurį laiką gyvenau užsienyje, bet grįžau į tėvynę. Man tiesiog sunku matyti, kaip Lietuvoje klesti iškrypėliai, klesti visokie sukčiai ir korumpuoti veikėjai. Kilkime į kovą už laisvę, burkimės, ar galime leisti, kad blogis įsigalėtų?“-teigė iš Šilutės atvykusi Danutė Strakauskienė.

Nuo 14 val. vyko kita akcija-piketas prie Krašto apsaugos ministerijos. Šioje akcijoje dalyvavo virš dešimties žmonių grupė (pagal įstatymą pikete leidžiama dalyvauti iki penkiolikos žmonių grupei). Čia pasisakė Ž.Razminas, G. Grabauskas, V. Šustauskas, E.Satkevičius, H.Juodiška. Jų kalbose vyravo antikarinė tematika, be to, buvo teigiama, kad Lietuvos kariškiai ir pareigūnai turi tarnauti Lietuvai, o ne būti NATO ar kitų užsienio struktūrų liokajais. Ministerijos pastatą saugojo gausus būrys gerai ginkluotų policininkų ir dar grupė civiliais drabužiais vilkinčių pareigūnų.

SLF Infocentras

Ak-1_640x480

Ak-2_640x480

Ak-3_640x480

Ak-4_640x480

Ak-5_640x480