RU EN

Pilietinė akciją ,,Už taiką ir teisingumą! ”

2017-01-13

Šių metų sausio 16 d. 15 val. prie LR Seimo vyks pilietinė akcija ,,Už taiką ir teisingumą”. 2009 m. sausio 16 d. specialieji daliniai prie LR Seimo susidorojo su demonstracijos dalyviais, kelios dešimtys žmonių buvo sužeisti. Taip, būta provokacijų, tačiau didelio masto jėgos panaudojimas prieš piliečius buvo grubus žmogaus teisių pažeidimas. Mes tradiciškai minime šį kruviną susidorojimą su demonstracijos dalyviais.

O šiuo metu Lietuvoje irgi vyksta masiniai žmogaus teisių pažeidimai (tame tarpe politinės represijos). Pastoviai pažeidžiamas LR Konstitucijos 25 straipsnis (Dėl žodžio laisvės), 29 straipsnis (Dėl piliečių lygybės prieš įstatymą) ir kai kurie kiti LR Konstitucijos straipsniai. Ekonomikos srityje padėtis irgi sudėtinga-prieš porą metų įvedus eurą ženkliai padidėjo kainos, tai gerokai palietė daugelio žmonių gyvenimą-plinta skurdas ir socialinė nelygybė. Be to, vyksta ginklų pirkimo vajus ir neteisėtas JAV bei Vokietijos kariuomenės įvedimas į Lietuvą (tuo pažeidžiamas LR Konstitucijos 137 straipsnis). Skurdinimas, išnaudojimas bei karo kurstymas neigiamai veikia žmonių nuotaikas-daug jų išvyksta į Vakarus (per 26 metus Lietuvą paliko jau apie pusantro milijono piliečių).

Mūsų pozicija:

Mes prieš jėgos naudojimą demonstracijų dalyvių atžvilgių!

Mes prieš žmonių skurdinimą!

Mes prieš karo kurstymą ir neteisėtą užsienio kariuomenės įvedimą!

Mes prieš politines represijas!

Mes už taiką ir draugiškus ryšius su kaimyniniais kraštais!

Mes už socialinį teisingumą !

Mes už žmogaus teises ir LR Konstitucijos gynimą!

Mes už žodžio laisvę! 

2017-01-12

Kovotojų už Lietuvą sąjunga

Judėjimas ,,Vytis“

Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga