RU EN

Pilietinė akcija prie teismo ir kita informacija dėl S.Rakauskienės persekiojimo

2016-09-23

Kaip legalizuojamas narkotikų biznis? S.Rakauskienės byla- kaip vyksta represijos kovojančių prieš narkotikus atžvilgiu?

Tai straipsnis, prie kurio dar tiktų pridėti šaukinį SOS. Nes straipsnyje svarstoma tema siejasi su konkretaus žmogaus persekiojimu, kuris kelia pavojų orumui, sveikatai ir net gyvybei. Ir parodoma, -kaip vyksta represijos prieš tuos piliečius, kurie netyli, kurie konkrečiai veikia prieš narkotikų gamybą ir prekybą. ,,Laisvame laikraštyje“-interneto portale ir popieriniame savaitraštyje jau eilę kartų buvo publikuojami straipsniai apie kaunietės S.Rakauskienės persekiojimą. Ir štai rugsėjo 19 d. man vėl paskambino su narkotikų gamyba ir prekyba eilę metų kovojusi teisėsaugos veteranė Skaista Rakauskienė, ji teigė: ,,Jau aštuoni mėnesiai esu laikoma už grotų griežto režimo psichiatrijos įstaigose. Pabrėžiu, jog tikrai nevykdžiau smurtinių veiksmų ar pavojingų finansinių nusikaltimų. Tačiau jau daug laiko randuosi už grotų, gerokai silpsta mano sveikata. Manęs neveža į teismo posėdžius, net buvo du atvejai-kai net neinformavo apie birželio 2 d. ir birželio 6 d. vykdytus teismo posėdžius, tuomet negalėjau informuoti ir savo teisinio atstovo A.Morozovo, ir žurnalistų, žmogaus teisių gynėjų. Tad vyko tikrai slapti teismai, tarsi legendinės ,,troikos“. Apie kokią teisinę valstybę tada kalbama, jei vyksta tokie dalykai?. Tiesiog kyla pavojus gyvybei, visai silpsta širdis, be to, buvo atvejų, kai mane užpuolė, rovė plaukus. Tokius išpuolius įvykdė čia esantys uždaryti ir tikrai galbūt pavojingi asmenys. Čia ne visi yra taikūs piliečiai, kaip aš. Jau tiek laiko praleidau šiame konclageryje, tačiau nežinau kiek čia dar būsiu, gal iki mirties. “..

S. Rakauskienės apeliacijos svarstymas Kaune. Į jį atvyko grupė aktyvių piliečių

Rugsėjo 21 d. Kauno apygardos teisme vyko dar vienos S.Rakauskienės apeliacijos svarstymas. Nuo 9 val. 40 min. stebėti teismo posėdžio atvyko Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininkas D.Šulcas, žurnalistas iš pajūrio Z.Volkovas, Socialistinio Liaudies fronto (SLF) pirmininko pavaduotojas G.Grabauskas, aktyvūs SLF nariai H.Juodiška, D.Kitovas, O.Ūdrienė, judėjimo ,,Vytis“ atstovai-L.Vaitonienė, J.Drukteinienė ir kiti jų kolegos, aktyvūs visuomenininkai L.Helstein, V.Jokimas bei kiti piliečiai. Iš pradžių žmonės rinkosi netoli teismo, nerengė aktyvios akcijos, tik trumpą tylų pilietinį susirinkimą, nebuvo kalbų, nebuvo jokio triukšmo, tik dešimt minučių stovėjo su plakatais, išreikšdami poziciją-jog Lietuvoje reikia gerbti žmogaus teises, gerbti senolius, pažaboti klestinčią narkotikų gamybą ir prekybą.

Nuėjus į teismo salą, paaiškėjo, jog dar kartą pakeistas S.Rakauskienės bylos prokuroras. Be to, kadangi pagal įstatymą S. Rakauskienei negali atstovauti jos teisinis atstovas advokato padėjėjas A.Morozovas, o naujo advokato ji dar neranda, kai kurie advokatai nesutinka imtis šios bylos, tai į posėdį atvyko valstybės skirta advokatė R.Kalkauskienė. Ši advokatė su S.Rakauskienė visai nebendrauja, nederina jokios gynybinės linijos. Tad tokia ,,advokatė“ tik statistė, ji nieko nelemia. Pradžioje teismas aptarė kai kuriuos bylos niuansus, o tada trijų teisėjų kolegija nutarė, jog posėdis turi būti slaptas ir visi salėje esantys visuomenininkai ir žurnalistai turi palikti salę. Tačiau piliečiai laukė už durų ir teismas nedrįso atmesti apeliacijos, tiesiog už valandos paskelbė, jog S.Rakauskienės apeliacijos svarstymas bus pratęstas spalio 20 dieną.

  1. Rakauskienė : ,,Esu persekiojama dėl kritikos“

Pati S.Rakauskienė taip pasisako dėl svarbių persekiojimo aplinkybių: ,,Dėl mano persekiojimo atsakingi tokie veikėjai-kaip D.Žukauskas, kuris kreipėsi su reikalavimu pradėti ikiteisminį tyrimą mano atžvilgiu, kai 2014 m. lapkričio 8 d. aš kreipiausi į policiją dėl galimos narkotikų gamybos netoli mano gyvenamosios vietos, kaip ponas Chraminas, ne kartą pasižymėjęs įvairiose skandalingose istorijose ir kai kurie kiti su jais susiję asmenys . Štai svarbi aplinkybė-minėtus veikėjus ne kartą kritikavau dėl jų aplaidaus darbo, tam turiu svarius argumentus. Manau, jog esu persekiojama dėl kritikos ir dėl to, kad nesirengiu tylėti, kai vyksta visuomenei pavojinga narkotikų gamyba bei prekyba “.

Nagrinėjant konkrečius dokumentus, kurie susiję su S.Žukauskienės persekiojimu, matyti tiesiog ciniškas braižas-nors ji tikrai nevykdė jokių visuomenei pavojingų veikų, tačiau pasitelkiamos miglotos formuluotės. Štai šių metų liepos 5 d. Kauno apygardos teismo nutartyje dėl S. Rakauskienės apeliacinio skundo teigiama : ,,Skaistos Rakauskienės skundas atmetamas. Aukštesniojo teismo teisėjų kolegija, susipažinusi si skundu ir pateikta baudžiamąja byla dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo Skaistai Rakauskienei, sutinka su Kauno apylinkės teismo 2016 m. birželio 2 d. nutartimi pratęsti baudžiamojo įstatymo uždraustos veikos padarymu kaltinamo asmens laikymą VŠĮ Respublikinėje Rokiškio psichiatrijos ligoninėje trims mėnesiams ir neįžvelgia pagrindo ją keisti ar naikinti“.

Kokie teismai be įtariamojo asmens dalyvavimo ?

O štai kokie ,,svarūs“ argumentai dėl S.Rakauskienės tariamo ,,pavojingumo“ pasitelkiami šioje nutartyje : ,,Skaista Rakauskienė yra socialiai pavojinga visuomenei, jos nuotaika nestabili. Aukštesnės instancijos teismas neturi pagrindo abejoti ekspertizės akto išvadomis, kadangi ekspertai, atlikę S.Rakauskienės ekspertizę, yra šios srities specialistai“.

Taigi teisėsaugos veteranė jau aštuoni mėnesiai laikoma už grotų dėl to, jog pranešė apie galimą nusikaltimą-narkotikų gamybą. Jos net neveža ir į teismo posėdžius. Kokie teismai be paties įtariamojo dalyvavimo? Jei teismas negali jo apklausti, be to, pažeidžiama paties piliečio teisė dalyvauti konkrečiuose bylos posėdžiuose. Tuo tarpu sveikata vis labiau silpsta. ,,Širdies veikla kelia didelių problemų,   be to, stringa regėjimas, su viena akimi jau beveik nematau. Kaip bus toliau, nežinau. Jei dar būsiu laikoma už grotų, tai nieko gero nesitikiu“ –sako S.Rakauskienė.

Šis nuožmus persekiojimas prieštarauja LR Konstitucijai

Toks nuožmus šios LR pilietės persekiojimas prieštarauja kai kuriems LR Konstitucijos straipsniams. Štai pažeidžiamas 21 straipsnis (Žmogaus asmuo neliečiamas. Žmogaus orumą gina įstatymas. Draudžiama žmogų kankinti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis. ), 25 straipsnis(Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti, ir skleisti informaciją bei idėjas ), 29 straipsnis (Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu), 33 straipsnis (Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskusti jų sprendimus. Draudžiama persekioti už kritiką).

Šios bylos eigą stebintys teisininkai, žurnalistai, žmogaus teisių gynėjai-advokatas V.Sirvydis, Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos teisių pirmininksas D.Šulcas, žurnalistai A.Veberis, Z.Volkovas ir kiti aktyvūs piliečiai stebisi tokiu cinizmu, kaip Lietuvoje negerbiami senoliai, kaip vyksta brutalus susidorojimas su teisėsaugos veterane. Z.Volkovas teigia: ,,Apart kitų motyvų, svarbus ir gailestingumo motyvas. Kaip galima už grotų tiek ilgai laikyti senyvo amžiaus moterį, kuri tik įtariama nesunkaus nusikaltimo padarymu? Tai prasilenkia ir su įstatymu, ir su žmogiškumu“. Taip, juk Lietuvoje įsigalėję korumpuoti politikai daro didžiulę žalą Lietuvai, štai juos tikrai galima įvardyti kaip ,,socialiai pavojingus visuomenei“. Deja, už grotų jų niekas neuždaro, bet mūsų krašte nuožmiai persekiojami senoliai, jaunos mamos, žurnalistai, žmogaus teisių gynėjai, antifašistai. Tokia dabarties Lietuva-tarsi iškreiptų veidrodžių karalystė. Ir S.Rakauskienės byla akivaizdžiai parodo iškreipto lietuviško ,,teisingumo“ grimasas.

Giedrius Grabauskas

***

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ STEBĖTOJŲ SĄJUNGA

Liepų al. 2 LT- 57167 Kėdainiai. Adresas korespondencijai Josvainių g.4 LT-57274 Kėdainiai

,,Swedbank" AB LT507300010138396913 Tel+370 608 00512 Fax.+370 422 60008

Į.k. 191991323   www.lztss.ltlztss.eu@gmail.com

Kauno apygardos teismo                                                                     2016-09-21 Nr. P16/09-

Pirmininkui N.Meilučiui

 

PAREIŠKIMAS

DĖL KAUNO APYGARDOS TEISMUOSE VYKDOMŲ ŽMOGAUS TEISIŲ BEI LAISVIŲ PAŽEIDIMŲ

Lietuvos Respublikos pilietė, buvusi policijos pareigūnė Skaista Rakauskienė nuo 2016-01-19 yra laikoma griežto režimo psichiatrijos įstaigose - iki 2016-03-03 Utenos teismo psichiatrijos ekspertiniame skyriuje, o nuo šios datos iki šiol-Rokiškio psichiatrijos ligoninėje, taikant griežto stebėjimo sąlygas. S.Rakauskienė niekada nevykdė smurtinių ar tyčinių veikų, o ikiteisminis tyrimas jos atžvilgiu pradėtas 2014 m. lapkričio mėnesį, po to, kai ji kreipėsi į policijos pareigūnus dėl galimos narkotikų gamybos netoli jos gyvenamosios vietos Kauno pakraštyje. Kadangi atvykę pareigūnai nerado narkotikų gamybos vietos, neužilgo pradėtas tyrimas dėl melagingo policijos iškvietimo. Tad S.Rakauskienė nėra nusikaltėlė, vykdžiusi tyčinius nusikaltimus. S.Rakauskienės prievartinį patalpinimą į psichiatrijos įstaigas sankcionavo Kauno apylinkės teismas, o jos teikiamas apeliacijas svarsto Kauno apygardos teismas.

Kreipiamės į Kauno apygardos teismą ir prašome atsižvelgti į svarbias aplinkybes, dėl kurių Skaista Rakauskienei turėtų būti paleista iš Rokiškio psichiatrijos ligoninės, kur ji per prievarta laikoma griežto stebėjimo sąlygomis:

1. S. Rakauskienė nevykdė smurtinių ar pavojingų finansinių nusikaltimų, ji tik teisėsaugos institucijoms pranešė apie galimai kaimynystėje vykdomą nusikalstamą veiką – narkotinių medžiagų gamybą (vykstant ikiteisminiam tyrimui ikiteisminio tyrimo institucijos ir teismai turėtų civilizuotu būdu spręsti klausimą ar S. Rakauskienės pranešimas apie nusikaltimą yra melagingas).

2. S. Rakauskiene kaip Lietuvos Respublikos pilietė, pasižymėjo atsakingu elgesiu, ji daugelį metų sąžiningai darbavosi teisėsaugos sistemoje, kaip pareigūnė yra ne kartą apdovanota už gerą darbą.

3. S. Rakauskienė yra pagyvenusio amžiaus moteris (71 metų), ji turi rimtų sveikatos problemų, dėl kurių ji turi gydytis namuose arba net specializuotose medicinos įstaigose- serga širdies ligomis, turi didelių regėjimo problemų, kitų sveikatos sutrikimų.

Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga ir kitos nevyriausybinės visuomeninės organizacijos mano, kad teisinėje demokratinėje Lietuvos valstybėje yra negalimas Lietuvos Respublikos piliečių persekiojimas psichiatrijos įstaigas už pranešimą apie galimai vykdomą nusikaltimą; negalimas veiksmas, kai Kauno apygardos teismų sprendimais Lietuvos Respublikos piliečiai, anksčiau niekada neturėję psichikos sutrikimų, patalpinami į valstybės psichiatrijos įstaigas prievartiniam gydymui.

Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga

Socialistinis Liaudies Frontas

Judėjimas ,,Vytis”

Rak-1_640x480