RU EN

Pilietinė akcija Elektrėnuose ,,Vaikų grobimui-NE” (pareiškimas, foto)

2016-09-06

Rugsėjo 5 d. Elektrėnuose įvyko pilietinė akcija, kurios pagrindinis tikslas-atkreiptį dėmesį į Elektrėnų savivaldybės teritorijoje vykstančius grėsmingus reiškinius- cinišką elgesį su vaikais, paimant juos iš šeimų ir talpinant į vaikų globos namus, greta šito kartais vyksta ir bylų fabrikavimas. Štai rugpjūčio 26 d. vaikų teisių specialistės staiga paėmė Elektrėnuose gyvenančios Neringos Gerasimovienės vaikus ir juos išvežė į Beižonių globos namus. Pati N.Gerasimovienė buvo sulaikyta policijos, ten laikoma visa parą, tik rugpjūčio 27 d. ji paleista, jai pareiškus įtarimuis dėl tariamo smurto (pagal LR BK 140 str.) Jauna mama neneigia, kad skirdama besipešančius vaikus, viena kartą uždrožė vyresniajam sūnui su telefono pakroviklio laidu. Aišku tai nėra joks kūno sužalojimas.

Tačiau policijos pareigūnai skubiai pareiškė įtarimus, be to, įvykdė konkretų pažeidimą -neleido N. Gerasimovienei pasikviesti advokato. Į šį rezonansinį įvykį sureagavo žurnalistai, žmogaus teisių gynėjai, įvairių visuomeninių organizacijų lyderiai. Ir nors akivaizdu, kad vaikai nėra sužaloti, o jų mama nėra narkomanė ar aplaidi mama, tačiau vaikai negražinami ir prieš jų valią laikomi globos namuose.

Kadangi yra pažeidžiamos LR pilietės žmogaus teisės ir jos vaikų pilietinės teisės gyventi su savo mama, surengtas piketas Elektrėnuose prie vietos savivaldybės pastato. Šią akciją surengė Socialistinis Liaudies Frontas kartu su Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga, Kovotojų už Lietuvą sąjunga, sambūriu ,,Būkime vieningi“.

Kokia čia laisvė, jei grobiami vaikai?

Piketo metu pasisakė SLF pirmininko pavaduotojas G. Grabauskas, pagrobtų vaikų mama N. Gerasimovienė, šiaulietis visuomenininkas Ž. Razminas, Kovotojų už Lietuvą sąjungos   lyderis V. Šustauskas, Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos narys H. Juodiška, sambūrio ,,Būkime vieningi” atstovas O. Titorenko, visuomenininkė iš pajūrio S. Sudintienė, aktyvūs Elektrėnų bendruomenės atstovai. Savo kalbose jie pabrėžė, kad vaikai turi augti šeimose, o ne globos namuose, teigė, jog valdžios struktūros turi ne griauti šeimas ir pirkti ginklus, kurstyti karinę agresiją, o padėti šeimoms ir siekti taikos. Susirinkusių piliečių poziciją rodė ir jų laikomi plakatai ,,Vaikų grobimui-NE”, ,,Kokia čia laisvė, jei grobiami vaikai?”, ,,NE-Juvenalinei justicijai“. Po akcijos žmonės dar nuėjo į savivaldybę, ilgai bendravo su meru K.Vaitukaičiu, kėlė klausimą-Ar greitai bus gražinti pagrobti vaikai?. Įteiktas ir visuomeninių organizacijų atstovų viešas pareiškimas, bus laukiama atsakymo.

Giedrius Grabauskas

***

Elektrėnų savivaldybės merui K. Vaitukaičiui

Elektrėnų vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėjai A.Jaseliūnei

Visuomeninių organizacijų ir aktyvių piliečių

Pareiškimas Dėl LR piliečių teisių pažeidimų

2016-09-05

2016 metų rugpjūčio 26 d. Elektrėnų vaikų teisių apsaugos skyriaus darbuotojos paėmė Elektrėnuose gyvenančios LR pilietės Neringos Gerasimovienės vaikus (9 ir 5 metų) ir juos išvežė į Beižonių globos namus, o pagal šių vaikų teisių specialisčių pareiškimus policija sulaikė N.Gerasimovienę. Ji buvo sulaikyta visą parą, neleista pakviesti advokato, jai pareikšti įtarimai dėl tariamo smurto.

Tačiau tikro smurto apraiškų nebuvo, o vaikai pageidauja gyventi su mama. Bet jie laikomi Beižonių globos namuose, neleidžiama jiems grįžti į namus.

Lietuvoje jau ir taip daug vaikų gyvena globos namuose, tad tokioje įstaigoje laikyti vaikus, kurie nori gyventi šeimoje su mama, nėra tikslinga.

Reikalaujame:

Kreipiamės į Elektrėnų merą ir reikalaujame artimiausiu metu ištirti, kodėl ir kokiu pagrindu N. Gerasimovienės vaikai paimti iš jos ir išvežti į Beižonių globos namus?

Vaikai nori gyventi su mama, tad prievartinis jų laikymas globos namuose yra konkretus žmogaus teisių pažeidimas

Socialistinis Liaudies Frontas

Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga

Kovotojų už Lietuvą sąjunga

Judėjimas ,,Vytis”

Sambūris ,,Būkime vieningi“

Elektrenai-1_640x480

Elektrenai-2_640x480

Elektrenai-3_640x480

Elektrenai-4_640x480

Elektrenai-5_640x480