RU EN

Piketas prie Estijos ambasados Vilniuje. Socialistinio Liaudies Fronto pranešimas spaudai (Atnaujinta)

2012-04-25

Šiandien, balandžio 26 d., ketvirtadienį, 12:00 prie Estijos Respublikos ambasados Vilniuje (Mickevičiaus 4a) Socialistinis Liaudies Frontas (SLF) rengia piketą.

Prie ambasados taip pat bus uždegtos žvakutės, nes lygiai prieš 5 metus buržuazinė Estijos valdžia iškėlė iš Talino centro jo išvaduotojų – Tarybinių Karių – palaikus bei Bronzinio kario paminklą. Taip buvo perbraukta istorinė atmintis, sukeltas revanšizmas, tautinis visuomenės susiskaldymas, buvo persekiojami visuomeninių organizacijų atstovai, panaudojant represinius organus. 

Visa tai liudija, kad dabartinė Estijos (kaip ir Lietuvos) vyriausybės, nesuvaldydamos socialinės įtampos, kylančios dėl socialinės nelygybės, suka šalį policinės valstybės link, netoleruoja kitaminčių. 

Piketus bei renginius šia proga organizuoja ir kitos anti-fašisitnės organizacijos Europoje. Yra siūlymų balandžio 26-ąją paskelbti Tarptautine kolaborantų pasmerkimo ir antifašistinės kovos diena. Būtent 1937 metų balandžio 26 d. Vokietijos naciai surengė vieną kruviniausių Ispanijos miesto Gernikos bombardavimų Ispanijos pilietinio karo metu. 

SLF Infocentras

P.S. Piketo metu Estijos ambasados atstovams buvo įteikta peticija, kurią skelbiame.

Estijos Respublikos

Ambasadai Lietuvoje

Mickevičiaus 4 a, Vilnius 

Vilnius, 2012. 04. 26. 

Šiandien Socialistinis Liaudies Frontas surengė piketą prie Estijos ambasados Vilniuje. Taip pat bus uždegtos žvakutės, nes lygiai prieš 5 metus buržuazinė Estijos valdžia iškėlė iš Talino centro jo išvaduotojų – Tarybinių Karių – palaikus bei Bronzinio kario paminklą. 

Taip buvo perbraukta istorinė atmintis, sukeltas revanšizmas, tautinis visuomenės susiskaldymas, buvo persekiojami visuomeninių organizacijų atstovai, panaudojant represinius organus. Visa tai liudija, kad dabartinė Estijos (kaip ir Lietuvos) vyriausybės, nesuvaldydamos socialinės įtampos, kylančios dėl eilinės kapitalizmo krizės, suka šalį policinės valstybės link. 

Mes, Socialistinio Liaudies Fronto nariai, smerkiame gėdingus Estijos vyriausybės veiksmus ir raginame sustoti revanšistiniame kelyje. Iš liaudies atminties neįmanoma ištrinti didvyriškos ir pergalingos TSRS tautų kovos su fašistais ir jų kolaborantais puslapių. 

Raginame baigti Estijoje oficialiu lygiu propaguojamą nacių kolaborantų, ypač estiško SS legiono, heroizaciją. 

Pagarbiai, 

Algirdas Paleckis,

Socialistinio Liaudies Fronto pirmininkas