RU EN

Penkių ES valstybių, kuriose nedarbo lygis yra aukščiausias, komunistų ir darbininkų partijų bendras pareiškimas

2012-02-26

Socialistinis Liaudies Frontas pasirašė penkių ES valstybių, kuriose nedarbo lygis yra aukščiausias, komunistų ir darbininkų partijų bendrą pareiškimą. 

Lietuva yra trečia pagal nedarbo lygi ES. 5 partijų iniciatyvos leitmotyvai: kova už stabilų darbą ir socialines teises; neatidėliotinos pagalbos bedarbiams priemonės; kova už viosuomenę be nedarbo, išnaudojimo, be kapitalistų.

Atsakymas – socializmas.

SLF infocentras

***

Penkių ES valstybių, kuriose nedarbo lygis yra aukščiausias, komunistų ir darbininkų partijų bendras pareiškimas.

Darbininkai, bedarbiai,

Komunistų ir darbininkų partijos iš 5 ES valstybių, kurias labiausiai kamuoja nedarbas, t. y. (pagal problemos mąstą) iš Ispanijos, Graikijos, Lietuvos, Latvijos bei Airijos, ragina jus kovoti ir organizuotis.

Mes kreipiamės į 24 milijonus “oficialių” bedarbių Europos Sąjungoje - ypač į ilgalaikius bedarbius, jaunus bedarbius bei moteris – į tuos, kuriuos nedarbo rykštė plaka smarkiausiai. Kreipiamės į visus tuos, kurie nėra įtraukti į oficialią statistiką, bet taip pat turi kęsti tą patį nedarbo košmarą. 

Kreipiamės į laikinai dirbančiuosius, į darbuotojus, neturinčius socialinės apsaugos, į tuos, kurie dirba rotaciniu ritmu lanksčiomis pamainomis, dirbančius pagal individualius kontraktus arba sudariusius sutartis, pagal kurias darbas apmokamas už padarytus gaminių vienetus, kuriuos šantažuoja darbdaviai ir į tuos, kuriems gręsia atleidimas ir nedarbas.

Mes taip pat kreipiamės į ūkininkus, kurie nubloškiami iš rinkos, į smulkiuosius verslininkus ir užsiimančius individualia veikla, kurie bankrutavo po monopolijų atakų ir po anti-liaudinės “taupymo” politikos, kuri nukreipta prieš paprastas, sunkiai dirbančias šeimas. 

Jūs visi vis geriau suvokiate, kad šitos darbo “džiunglės” plečiasi ir jau tampa taisykle, kurią stambus kapitalas, jo vyriasybės ir ES siekia primesti kiekvienoje darbovietėje. Negalime daugiau gaišti laiko. 

Šalyse, kuriose veikia mūsų partijos - Ispanijoje, Graikijoje, Lietuvoje, Latvijoje ir Airijoje - nedarbas pasiekė labai pavojingą ribą. Buržuazijos klasė kiekvienoje šalyje bei pats grobuoniškas ES alijansas paskelbė karą darbininkų klasei bei platiesiems vargstančiųjų sluoksniams. Kapitalistinę ekonomikos krizę lydi naujos priemonės, kurios nubloškia viską, kas dar buvo išlikę po ankstesnių anti-liaudinių atakų. 

Šioje žiaurioje realybėje saujelė plutokratų susikrovė pasakiškus turtus. Ir jie vis tiek reikalauja tolesnių “karpymų”. Jų krizė nėra skolų krizė - tai yra kapitalistinė krizė, kuri kilo dėl per didelio kapitalo susikaupimo. 

Tam, kad įveiktų krizę kapitalo naudai, pramonininkai, bankininkai ir kiti plutokratai kartu su savo politiniais atstovais primeta skaudžias priemones, siekdami dar labiau sumažinti darbo jėgos kainą ir dar daugiau žmonių įstumti į nedarbą. 

Faktas yra ir tai, kad tie profesinių sąjungų vadovai, kurie atstovauja darbdavius, ir pro-vyriausybinės treidjunionistinės profsąjungos, palaiko anti-liaudinę politinę liniją, kapitalo strategiją ir išparduoda darbuotojų teises.

Nubauskite politikus bei tuos profsąjungiečius, kurie atstovauja kapitalui. Kovokite kartu su klasinės orientacijos jėgomis, kartu su komunistų bei darbininkų partijomis.

Organizuokitės savo profsąjungose bei darbovietėse. Prisidėkite prie savo aktyvios veiklos vystymo. Šia kryptimi darbininkų klasės jėgos gali būti sustiprintos. 

Reikalaukite neatidėliotinų priemonių bedarbių apsaugai: 

-Padorių išmokų visiems bedarbiams.

-Visapusės sveikatos apsaugos (įskaitant aprūpinimą vaistais) bei socialinių garantijų. 

-Bedarbių skolų įšaldymo.

Nedarbas nėra natūralus reiškinys. Jį sukuria kapitalistinė sistema, kuriai būdingas anarchinis gamybos pobūdis bei išnaudojimas.

Tik socialistinė ekonomika, tai yra centriniu planavimu grįsta ekonomika, paremta darbininkų kontrole ir socializuotomis gamybos priemonėmis, gali garantuoti visiems teisę į darbą.

Būtent tai buvo padaryta Tarybų Sąjungoje ir kitose socialistinėse šalyse - ir tai yra istorinis pasiekimas. 

Mūsų partijos ragina kovoti jus kiekvieną dieną, kovoti už tai, kad būtų panaikintas žmogaus išnaudojimas žmogumi, už visuomenę be nedarbo, už socializmą, kuris gali patenkinti šiandieninius visų žmonių poreikius.