RU EN

Paminėtos A. Sniečkaus 110-osios gimimo metinės

2013-01-06

Sausio 5 d. paminėtos Antano Sniečkaus 110-osios gimimo metinės. Padėtos gėlės prie jo kapo, vėliau įvyko diskusija Vilniuje. Pasisakė istorikai, politikai, sociologai, politologai.

Kokia buvo Sniečkaus Lietuva? Konstatuota, kad tai buvo kurianti ir gaminanti Lietuva. Eksportuojant savo produkciją į 90 pasaulio šalių. Pagal mėsos ir pieno produkciją vienam gyventojui Lietuva užėmė vieną pirmaujančių pozicijų Europoje. Filosofas Arvydas Juozaitis yra sakęs, kad "tarybinės Lietuvos kultūra - tai mūsų kultūros aukso amžius". Vien ko verti Baltušis, Avyžius, Matulis, Požela, Krasauskas, Miltinis, Žalakekevičius ir daugelis kitų iškilių asmenybių.

Ir visa tai pasiekta būtent socializmo pagrindais. Kur gi dabartiniai, naujieji kultūros korifėjai, kuriantys ne "baisaus socializmo", o "laimingo kapitalizmo" sąlygomis?...

O kur ekonominiai laimėjimai? Socialiniai? Mokslo?... Lyginkime įvairias Lietuvas - ir protaujantys žmonės padarys savo išvadas

Žemiau pateikiamos SLF pirmininko A. Paleckio kalbos minėjime tezės:

Kas buvo Antanas Sniečkus? Jis buvo marksistas-praktikas. Paauglystėje Sniečkus įsitikino visa kapitalizmo neteisybe. Savo akimis matė Rusijos revoliuciją. Ir sąmoningai pasirinko kovos kelią. Jis įvaldė marksizmą kaip dirbančiųjų ginklą kovoje su kapitalu, vadovavosi

klasiniu požiūriu.

Štai penki stambiausi Antanano Sniečkaus ir jo komandos darbai:

Pirma, tai kovingos darbo žmonių partijos sukurimas.

Antra, efektyvaus tarybinio partizaninio judėjimo ir 16-osios Lietuviškosios divizijos sukurimas karo metu.

Trečia, spartus Lietuvos pakilimas iš karo griūvėsių, nepaisant trukdžių, įskaitant terorą.

Ketvirta, modernios Lietuvos pramonės ir žemės ūkio sukurimas ir suklestėjimas.

Penkta, kutltūrinė-mokslinė revoliucija, pavertusi Lietuvos žmonių daugumą išsilavinusia.

Klausimas - ar bent vieno iš dabartinių Lietuvos vadovų-pigmėjų darbai bent iš tolo prilygsta Sniečkaus ir jo komandos darbams? Klausimas, žinoma, retorinis. Štai jums ir atsakymas, kodėl dabartiniai vadovai taip nemėgsta Sniečkaus.

Kas išaugino Antaną Sniečkų? Epocha. Žiaurių neteisybių epocha. O dabar pagalvokime - ar kuo nors iš esmės skiriasi mūsų epochos? Manau, tai yra tos pačios epochos skirtingi periodai. Sniečkaus ir mūsų epocha yra ta pati - tai agonizuojančio kapitalizmo ir kovoje su juo užgimstančio socializmo epocha. Tokių pat žiaurių ir naujų, Sniečkaus laikais dar nebuvusių, neteisybių epocha. Su laikinais reakcijos zigzagais, kuriuos išgyvename dabar, bet kurie jau eina pabaigon.

Darbo ir kapitalo kova tęsiasi. Ir tęsis, kol bus klasės. Reakcinis režimas, kaip matome iš jo priimtų įstatymų, varžo nuomonės laisvę, neleidžia pasakyti visos tiesos apie Antaną Sniečkų. Bet tie jo daromi varžymai tik artina šio režimo galą.

Ateis laikas, kai Antanas Sniečkus bus grąžintas ant pjedestalo.

SLF Infocentras