RU EN

Pagerbkime komunarus

2016-12-12

Šių metų gruodžio 27 d. sueina 90 metų nuo susidorojimo su Keturiais komunarais. Po 1926 m. gruodžio 17-ają įvykusio karinio perversmo (kurį organizavo P. Plechavičiaus, V. Skorupskio ir V.Grigaliūno - Glovackio vadovaujami kariškiai sąmokslininkai, jie į prezidentus iškėlė tautininkų lyderį A.Smetoną, kuris neteisėtai paskelbtas Lietuvos prezidentu) prasidėjo masiniai komunistų, komjaunuolių, socialistų, profsąjungų aktyvistų areštai. Buvo suimti ir Lietuvos komunistų partijos (LKP) vadovai - Karolis Požela, Kazys Giedrys, Juozas Greifenbergeris ir Rapolas Čarnas. Vyko jų teismo procesas, o faktiškai teismo parodija. Teisiamieji neturėjo net advokatų, jiems pateikti absurdiški ir sufabrikuoti kaltinimai. Visi LKP lyderiai nuteisti mirties bausme, po šio nuosprendžio jie net neturėjo galimybės paduoti apeliaciją. 1926 m. gruodžio 27-ają, anksti ryte apie 4 valandą, K. Požela, K. Giedrys, J. Greifenbergeris ir R. Čarnas buvo sušaudyti Kaune, prie VI forto.

Nors profašistinio režimo vadeivos-A.Smetona, A.Voldemaras, P.Plechavičius ir kiti jų bendrininkai manė, kad Keturių komunarų sušaudymas bus lemtingas, pavyks nuslopinti LKP ir kitų opozicinių kairiųjų jėgų veiklą, tačiau taip neįvyko. Priešingai –kruvinas susidorojimas su šiais patriotais bei masinės represijos kitų LKP lyderių atžvilgiu paskatino ryžtingus jaunuolius ar abejojusius opozicinės veiklos prasme vyresnius piliečius stoti į kovą prieš Smetonos režimą.

Keturių komunarų žūties 90-mečio minėjimas vyks Kaune, Aukštųjų Šančių karių kapinėse prie šių kovotojų už darbo žmonių teises kapo šių metų gruodžio 27 d. nuo 12 val. Šį pilietinį renginį organizuoja Socialistinis Liaudies Frontas, prie šios iniciatyvos prisideda Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga, judėjimas ,,Vytis“, pilietinė organizacija ,,Atmintis“ (Pakruojo rajonas).

Kauno savivaldybė davė leidimą šio renginio organizavimui. Kviečiame dalyvauti. Kontakt. telef.-8606 33268 ir 8674 33031.

SLF Infocentras