RU EN

Netekome bendražygio, aktyvaus antifašisto Aleksandro Boso

2014-07-23

2014 metų liepos 21 dieną staiga mirė Aleksandras Bosas-literatas, publicistas, poetas - antifašistas, asociacijos "Lietuva be nacizmo" narys. A.Bosas  studijavo įvairią literatūrą, nagrinėjo Lietuvoje 1941-1944 metais ir pokario nusikaltimus, kartu su kolega G. Grabausku parengė straipsnių ciklą "Holokausto paslaptys",  spaudoje ir internete atvirai diskutavo su oponentais, aktyviai dalyvavo antifašistinių akcijų rengime. A. Bosas palaikė pastovius ryšius su vietos žydų bei rusų bendrijomis. Už istorinių straipsnių apie nacistinius nusikaltėlius rengimą jis buvo aktyviai persekiojamas, jam buvo grasinama, 2013 metų lapkričio mėnesį jo ir kolegos G.Grabausko atžvilgiu pradėta baudžiamoji byla.

Aleksandras Bosas gimė 1951 metų gegužės 18 dieną Šakių rajono Pervazninkų kaime. Mokėsi Šakių vidurinėje mokykloje, vėliau įstojo į Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, kurį baigė 1972 metais, įgijo rusų kalbos ir literatūros mokytojo specialybę. Nuo 1972 metų rudens penkerius metus dirbo mokytoju Garliavos vidurinėje mokykloje. Vėliau dirbo DOSAF organizacijoje, ėjo Vandžiogalos kolūkio partijos sekretoriaus pareigas, Kauno rajono vykdomajame komitete. A. Bosas baigė ir Vilniaus aukštąją partinę mokyklą, jis dalyvavo ir įvairiuose karinio pasirengimo kursuose, 1989 metais jam suteiktas majoro laipsnis.

Nuo 1990 metų aktyviai ėmėsi verslo, o 1991 metų pabaigoje buvo paskirtas dirbti Lietuvos konsulate Kaliningrade. Šiame konsulate jis sėkmingai dirbo iki 1999 metų, kuomet buvo pašalintas po konservatorių vykdyto "valymo". Daugiau nei pusę metų A.Bosas buvo bedarbis, kol 2000 metais įsidarbino Kauno rajono Garliavos A.Mitkaus vidurinėje mokykloje direktoriaus pavaduotoju ūkio reikalams. Šiose pareigose jis dirbo iki šiol, tuo pačiu aktyviai dalyvavo profsąjungos "Sandrauga" veikloje, buvo renkamas į profsąjungos vadovaujančias struktūras.

2014 metų pradžioje buvo išleista turininga i A.Boso poezijos knyga "Iš ten sugrįžtantiems", skirta Holokaustui Lietuvoje prisiminti bei Lietuvoje sukurtam nacistinių nusikaltėlių kultui demaskuoti. Dar liepos 14 dieną A.Bosas dalyvavo antifašistinėje akcijoje Ukmergėje, joje pasisakė, diskutavo su vietos valdžios atstovais.

A Bosas buvo įvairiapusė asmenybė: aktyvus visuomenininkas, literatas" poetas, kūrybingas ir ryžtingas pilietis. Trijų poezijos leidinių: "Epigramos", "Sofogramos” ir "Iš ten sugrįžtantiems" autorius. Atsakingas ir mylintis A. Bosas buvo reikalingas savo sutuoktinei Natalijai, trims sūnums ir jauniausiai dukrelei.

Liūdime dėl bendražygio netekties, nuoširdžiai užjaučiame A.Boso artimuosius.

Asociacija ,,Lietuva be nacizmo”

Socialistinis Liaudies Frontas

Judėjimas "Vytis"

Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga

Jungtinio demokratinio judėjimo konfederacija

Nepriklausomas žmogaus teisių centras