RU EN

Neo-nacistinių nuotaikų Lietuvoje atgimimo stebėsena.

2012-03-31

Vasarį visuomenę drumstė pasirengimas vasario 16-ąjai ir kovo 11, kadangi šiomis datomis pasinaudojo neonacių organizacijos, kurios garsiai pareiškė, kad abiem atvejais surengs savo paradus. Deja, su retomis išimtimis, Lietuvos visuomenė kaip visuma nesugebėjo tinkamai sureaguoti į šias iniciatyvas.

Vasario pradžioje, demonstracijų išvakarėse, užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis paragino planuojamų demonstracijų narius "peržengti" radikalumą ir susivienyti aplink Lietuvos trispalvę. „Išreikšti meilę Tėvynei galima ir atsakingai - įvertinant asmeninių emocijų pasekmes ", - pabrėžė ministras nepaaiškinęs, kokias "asmenines emocijas " jis turėjo omenyje. " Meilės Tėvynei nėreiktų painioti su specifiniais asmeniniais pageidavimais ", - mistiškai toliau tęsė ministras (1).

Pažymėtina, kad be A. Ažubalio, beveik nė vienas iš valdžios institucijų atstovų nepakomentavo planuojamų neonacių eisenų. Tik vasario pabaigoje susugriebė parlamentinės užsienio politikos komisijos pirmininkas Emanuelis Zingeris. Jis apsiribojo savo pareiškime standartinėmis frazėmis panašiai kaip užsienio reikalų ministras. Abu politikai praleido galimybę kreiptis į Kauno ir Vilniaus savivaldybes uždrausti neonacių paradus.

Iš 4 dešimčių politinių partijų ir daugybės kvazi-politinių organizacijų tik Socialistinis Liaudies Frontas išplatino pareiškimą, kuriame paragino valdžią uždrausti "gėdingas Lietuvai neonacių eisenas" ir atkreipė dėmesį į socialines ir ekonomines neo-nacizmo šaknis (2). Panašų pareiškimą padarė ir asociacija "Lietuva be nacizmo." Šios dvi organizacijos taip pat padėjo skleisti Lietuvoje tarptautinę elektroninę peticiją, raginančią valdžios institucijas uždrausti neonacių eitynes. Vasario pabaigoje peticiją pasirašė apie 1500 žmonių (3).

Pažymėtina, kad politologai ir analitikai nesuprato arba nenorėjo suprasti planuojamų eitinių pavojaus. Vyravo gana įprasti straipsniai dėl bendro Lietuvos piliečių požiūrio į vasario 16 ir kovo 11 šventes, pilant ašaras dėl piliečių daugumos abiejingumo šioms šventėms, susijusio su bendro gyvenimo lygio kritimu. Daugelio Lietuvos ekspertų bendruomenės narių požiūris į nonacizmą - kaip neatsakingų tėvų į klydinėjančius sūnus . Tipiškas šiuo požiūriu politologo Zigmo Vitkaus straipsnis "patriotizmas - tai gražus senas gramofonas"(4). Autorius palygino žygiuojančius pseudo-patriotus su gražiu senu patefonu, kuris yra pasenęs ir primena XX amžiaus pradžią. Jis atrodo gerai, žadina nostalgiją...bet laikai dabar kiti,ir gyventi reikia šiuolaikiškai...

Vasario 16 Lietuvos tautininio jaunimo sąjunga , taip pat kitos nacionalistinės grupės ir pavieniai asmenys surengė tradicinį metinį paradą. Jie turėjo oficialų savivaldos leidimą šiam renginiui Kaune. Tuo pat metu valdžios institucijos atsisakė leisti tokį renginį keletui alternatyvių jaunimo žmogaus teisių organizacijų. Apie 300 dalyvių žygiavo išilgai Kauno pagrindinės gatvės ir pabaigoje surengė mitingą aikštėje. Renginyje dalyvavo buvęs Lietuvos vicepremjeras Zigmas Vaišvila ir du Lietuvos parlamento nariai Kazimieras Uoka ir Gintaras Songaila. Pagrindiniai žygio ir mitingo šūkiai: Lietuva - lietuviams! Šiandien gatvė – rytoj Seimas! Vengrija - nepasiduok! Komunistus - ant šakos, Briuselį -lauk iš Lietuvos! Per žmonių procesiją dalino nacionalistinius lapelius, kurių apačioje puikavosi penkių Lietuvos Seimo narių parašai : konservatorės Vidos Marijos Čigrijienės, nepriklausomos deputatės Rimos Baškienės, partijos "Lietuvių nacionalinės sajungos " narių Gintaro Songailos ir Kazimiero Uokos. Eisenos dalyviai nešė Lietuvos Nacionalinės jaunimo sąjungos vėliavą - stilizuotą trijų „kojų“ raudoną svastiką baltame fone. Atsakingi už tvarkos palaikymą žmonės dėvėjo baltus raiščius, primenančius lietuvių kolaborantus, kurie aktyviai padėjo vokiečiams 1941-1944 "palaikyti tvarką", ir masiškai naikinti žydus ir kitus civilius. Kai kurie demonstrantai po šūkių demonstravo Nacių sveikinimus keldami dešinę ranką į priekį.

Žiniasklaida savotiškai sureagavo į eiseną. Centrinė valstybinė televizija "LRT" naujienų programoje "Panorama" parodė eiseną, komentuodama: „Kaune, nacionalinis jaunimas eisena pažymėjo Lietuvos Nepriklausomybės dieną ." Populiarus portalas www.delfi.lt reagavo panašiai, apsiribojęs trumpu tekstu, kad Kaune demonstravo "nacionalinis jaunimas.(5)" Populiarus portalas www.lrytas.lt paskelbė interviu su stebėjusiu eiseną Lietuvos antifašistu Dovidu Katzu, kuriame jis kritikavo renginio dalyvius. 80 procentų komentarų internete šio straipsnio pabaigoje - agresyviai prieš D. Katzą ir žydus, reikalaujant kartais ir fizinio smurto prieš juos (6).

Vasario mėnesį, žiniasklaida toliau diskutavo del bandymų sulyginti nacizmą ir komunizmą. Laidoje "Raktas"" per "Žinių radiją" jos vedantysis Audrys Antanaitis negalėjo suprasti, kuo gi skiriasi nacizmas nuo komunizmo, " nes aukos buvo abiem atvejais ", "žydų genocidas Lietuvoje buvo ne mūsų iniciatyva." (7) Marius Kundrotas bandė įrodyti, kad komunistai "taip pat naikino ištisas tautas", minėdamas kaip pavyzdį čečėnų ir ingušų perkėlimą Antrojo pasaulinio karo metu. Jis taip pat visokeriopai gynė "Lietuvių Aktyvistų Frontą", kuris tiesiogiai dalyvavo Lietuvos civilių gyventojų masinių žudynėse. Ir tik Seimo narys socialdemokratas Vytenis Andriukaitis pasisakėprieš nacizmo su komunizmu sulyginimą.

Apibendrinant, galima teigti, kad Lietuvoje vyksta tolesnis neonacių organizacijų įtakos augimas, jie dominuoja savo paradais per didžiąsias valstybines šalies šventes, paliekant valdančiąsias "patriotines" partijas prie sukiužusios geldos. Valdžia reaguoja į tai įprastais raginimais „laikytis demokratinių principų“, o patys išduoda leidimus neonacių paradams. Dauguma ekspertų bendruomenės narių ir visuomonės nuomonės lyderių nepakankamai įvertina fenomeno pavojų, o kai kurie jam ir simpatizuoja. 

Asociacija "Lietuva be nacizmo"

......................................................................................

[1] http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/aazubalis-per-valstybines-sventes-ragina-perzengti-radikalumus.d?id=55330885

[2] http://slfrontas.lt/news.php?readmore=10

[3] http://www.change.org/petitions/lithuanian-ambassador-to-the-united-states-ban-neo-nazis-from-desecrating-the-dignity-of-lithuanias-independence-day#

[4] http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-02-15-zigmas-vitkus-patriotizmas-tai-senas-grazus-gramofonas/77096

[5] http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kaune-surengtos-ir-tolerantisko-ir-tautinio-jaunimo-eitynes.d?id=55580237

[6] http://www.lrytas.lt/print.asp?k=news&id=13294052311329009675). 

[7] http://ziniur.lt/archyvas/2012/8/raktas/15754/ar-komunistai-zude-humaniskiau-negu-naciai