RU EN

Ne - neo-nacių eitynėm kovo 11-ąją. Socialistinio Liaudies Fronto pranešimas spaudai

2012-02-09

Šių metų kovo 11-ąją vėl planuojamos neo-nacių eitynės Vilniuje. Socialistinis Liaudies Frontas kviečia visus Lietuvos piliečius pasirašyti tarptautinę elektroninę peticiją, raginančią Lietuvos valdančiuosius uždrausti šį gėdingą renginį. Peticiją internete galima rasti adresu:

Link

Neo-nacizmo šaknys slypi pačioje kapitalistinėje ekonomikoje, krizėje, atomizuotoje visuomenėje, kurią suskaldo nevaržoma privati nuosavybė. Neo-nacizmas ir fašizmas – tai loginis kapitalistinės visuomenės tęsinys, jos paskutinis rezervas. Tai kapitalizmo išsigelbėjimo instrumentas demokratijos sąskaita, kai kapitalistiniai pelnai pradeda katastrofiškai mažėti, kai kyla rimtesnė grėsmė visai „pelno kalimo“ sistemai.

Kova prieš neo-nacius yra neatsiejama nuo kovos už teisingą visuomenę, už socializmą, už darbininkų klasės ir jos sąjungininkų valdžią. Tik stiprus darbo judėjimas Lietuvoje gali būti tvirta priešprieša neo-naciams.