RU EN
RSS
 • Reta autentika: Landsbergio narystės komjaunime dokumentų kopijos

  2012-04-18
  komjaunimo_tiesa_120x110[1].jpg

  Po to, kai Socialistinio Liaudies Fronto jaunimas š. m. vasario 23 d. išplatino sveikinimą Vytautui Landsbergiui su jo įstojimo į komjaunimą 60-mečiu, mus užplūdo daugybė prašymų iš Lietuvos ir iš užsienio parodyti V. Landsbergio stojimo į komjaunimą dokumentus. Kai kurie neslėpė netikintįs ir manė, kad mes pokštaujame. Tačiau pats V. Landsbergis, kaip matėmė, nesikreipė su paneigimais, nes tai tiesa. 

  Šiandien išplatiname V. Landsbergio rašytinio prašymo priimti jį į komjaunimą skenuotą kopiją (žr. visus priedus), jo rašytą autobiografiją („Raudonoji Armija išvadavo Lietuvą ir mane su motina“), anketą („dirba 10-to rink. punkto agitkolektyve“), kolegų rekomandacijas ir darbo knygelę, kurioje pažymėta, kad Vytukas dėstė marksizmo-leninizmo katedroje. Visi šie dokumentai spausdinti „Gairių“ žurnale 1994 metais. 

  Skaityti toliau »
 • Visi ruoškimės gegužės 1-ąjai – SLF demonstracijai ir mitingui

  2012-04-12
  slf_logotipas_120x110[3].jpg

  SLF gavo leidimą gegužės 1-osios demonstracijai Vilniuje, Gedimino prospektu.

  Valandą patikslinsime, po demonstracijos – mitingas prie vyriausybės.

  Prašome ruoštis šiai vienai svarbiausių mūsų mobilizacijų – tarptautinei kovos už darbo žmonių teises dienai. Kovoti tikrai yra už ką. Per praėjusį laiką nuo mūsų pernykštės demonstracijos krizės našta dirbantiesiems dar pasunkėjo.

  Visus kviečiame siūlyti (ir svarbiausia – įgyvendinti) originalias idėjas demonstracijai ar mitingui.

  Taip pat pakvietėme kartu dalyvauti ir profesines sąjungas, kurių dalis sutiko.

  Ypač tikimės ir laukiame atvykstančiųjų iš rajonų. (Gegužės 1-oji – išeiginė.)

  Skaityti toliau »
 • Kviečiame į konferenciją-diskusiją

  2012-04-10
  lietuva_be_nacizmo-1[1][1].jpg

  Gerbiamieji kolegos, 

  Š. m. balandžio 11 d. 11:00 Vilniuje, Naugarduko 76 (Lenkų namuose) kviečiame visus besidominčius į konferenciją-diskusiją, kuri skirta nacių koncentracijų stovyklų Lietuvoje ir susijusioms temoms aptarti. 

  Renginį organizuoja II pasaulinio karo anti-hitlerinės koalicijos veteranų organizacija, Nacizmo aukų rėmimo organizacija, "Lietuva be nacizmo" asociacija, kitos organizacijos. 

  Kviečiame dalyvauti. 

  Skaityti toliau »
 • Mes - su bebaimiais graikų darbininkais, jie – su mumis! Socialistinis Liaudies Frontas solidarizuojasi su „Graikijos plieno liejimo“ įmonės darbininkais

  2012-04-06
  graikija_120x110[1].jpg

  Jau daugiau nei 6 mėnesiai vyksta “Graikijos plieno liejimo” (“Greek Steelworks”) įmonės darbininkų streikas. Įmonės darbuotojai protestuoja prieš vyriausybės planus privatizuoti gamyklą. Šios įmonės profsąjungos lyderis Giorgis Sifonis pareiškė: “Mes didžiuojamės tuo, kad kovojame. Mes jau nugalėjome, nes mūsų kova – tai pavyzdys visam pasauliui. Mes ir toliau kovosime kiek reikės, kovosime iki pabaigos, ir mes įsitikinę, kad nugalėsime”.

  Streikuojantis Graikijos darbininkai sulaukė klasinio solidarumo akcijų bei moralinės ir finansinės paramos ir iš kitų šalių. Socialistinis Liaudies Frontas taip pat solidarizuojasi su streikuojančiais Graikijos darbuotojais jų tiesioginėje klasių kovoje.

  Tiek Graikijos, tiek ir kiekvienos atskiros valstybės atveju, tikroji valdžia priklauso ne konkrečioms partijoms bei vyriausybėms, ar tai būtų liberalai, ar social-demokratai, ar konservatoriai. Tikroji valdžia priklauso tiems, kurie valdo ekonomiką.

  Skaityti toliau »
 • Michailui Bugakovui – 60. Sveikiname!

  2012-04-03
  mb-8_120x110[1].jpg

  Kai buvo žlugdoma TSRS ir kai atrodė, kad žlugs ir socializmas, kai daugelis kolegų švaistėsi partiniais bilietais ir kratėsi savo šešėlio – Michailas nepasidavė madai, tiek pakenkusiai Lietuvai, ir nepardavė savo principų. 

  Kai daugelis viešoje erdvėje prisiekinėjo meile kapitalizmui – Michailas argumentuotai ir įtikinančiai polemizuodavo su jais kairiosios spaudos puslapiuose, gindamas socializmą.

  Kai buvo madinga kurti ar stoti į buržuazines partijas – Michailas su bendražygiais 1994 metais įsteigė Lietuvos Socialistų Partiją, metusią iššūkį kapitalistinėms jėgoms ir išklaikusią socialistinę idėją gūdžiausiais reakcijos metais. 

  Kai augant pasipiktinimui kapitalistinio valdymo rezultatais kūrėsi “Frontas”, Michailas pasisakė už glaudžius abiejų partijų ryšius, o kai jos susijungė 2009 metais, natūraliai tapo pirmininko pavaduotoju deologijos klausimais - ir šiandien aktyviai dirba kasdienius partijos darbus. 

  Skaityti toliau »
 • SLF taryboje – rinkiminės nuotaikos

  2012-04-03
  slfrontas-veliava_dangaus_fone_120x110[1][1].jpg

  Nutarta sušaukti SLF suvažiavimą liepos mėnesį. Suvažiavimo darbotvarkės projekte – partijos valdymo organų ataskaitos, partijos valdymo organų rinkimai, rinkimų programos aprobavimas, partijos daugiamandatinio rinkimų sąrašo ir vienamandatininkų sąrašos aprobavimas, centrinio rinkimų štabo sudarymas, kiti klausimai. 

  Skyriai įpareigoti surengti ataskaitinius-rinkiminius susirinkimus. Jų darbotvarkėse: skyriaus valdymo organų ataskaitos, skyriaus valdymo organų rinkimai, pasiūlymai rinkimų programai, delegatų į suvažiavimą rinkimas, skyriaus kandidatų į partijos daugiamandatinį rinkimų sąrašą ir vienamandatę apygardą pasiūlymai, skyriaus rinkimų štabo sudarymas, kiti klausimai. 

  Kartu su suvažiavimu (liepa) nutarta surengti tradicinį SLF vasaros sąskrydį. Kol suvažiavime nesudarytas centrinis rinkimų štabas, jo funkcijas pavesti vykdyti SLF prezidiumui, įtraukiant į darbą galinčius dirbti sostinėje ir rajonuose.

  Skaityti toliau »
 • Neo-nacistinių nuotaikų Lietuvoje atgimimo stebėsena.

  2012-03-31
  word_nacizm_120x110[3].jpg

  Iš 4 dešimčių politinių partijų ir daugybės kvazi-politinių organizacijų tik Socialistinis Liaudies Frontas išplatino pareiškimą, kuriame paragino valdžią uždrausti "gėdingas Lietuvai neonacių eisenas" ir atkreipė dėmesį į socialines ir ekonomines neo-nacizmo šaknis. Panašų pareiškimą

  padarė ir asociacija "Lietuva be nacizmo." Šios dvi organizacijos taip pat padėjo skleisti Lietuvoje tarptautinę elektroninę peticiją, raginančią valdžios institucijas uždrausti neonacių eitynes. Vasario pabaigoje peticiją pasirašė apie 1500 žmonių.

  Pažymėtina, kad politologai ir analitikai nesuprato arba nenorėjo suprasti planuojamų eitinių pavojaus. Vyravo gana įprasti straipsniai dėl bendro Lietuvos piliečių požiūrio į vasario 16 ir kovo 11 šventes, pilant ašaras dėl piliečių daugumos abiejingumo šioms šventėms, susijusio su bendro gyvenimo lygio kritimu. Daugelio Lietuvos ekspertų bendruomenės narių požiūris į nonacizmą - kaip neatsakingų tėvų į klydinėjančius sūnus.

  Skaityti toliau »
 • Pedofilams – cheminė kastracija. Peticija

  2012-03-29
  pedofilai_120x110[1].jpg

  Socialistinis Liaudies Frontas pradėjo rinkti parašus po šia peticija:

  Kreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimą

  Pedofilija – vienas baisiausių ir šlykščiausių nusikaltimų. Pedofilų klanai apraizgė pasaulį ir Lietuvą, todėl jų aukomis kasmet tampa daugiau ne milijonas vaikų... Ne išimtis ir Lietuva, kurią iki šiol drebina pedofilijos byla, o kur dar neištirti atvejai.

  Mes, žemiau pasirašiusieji, raginame atsižvelgti į plintančią pasaulyje praktiką – chemiškai kastruoti pedofilus. Tokia radikali priemonė pradedama vis dažniau taikyti pasaulyje kaip kontrpriemonė vis labiau plintančiai pedofilijai. Atitinkami įstatymai jau galioja Lenkijoje, Rusijoje, Čekijoje, kai kuriose JAV valstijose, kitose šalyse.

  Skaityti toliau »
 • Jokių komercinių paslapčių energetikoje; suvalstybinti šilumos ūkį – peticija

  2012-03-28
  dujos_120x110[1].jpg

  Socialistinis Liaudies Frontas pradėjo rinkti parašus po šia peticija:

  Kreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimą

  Tarptautinis kapitalas, įtakodamas Lietuvos valdžios įstaigas, nuomai (iš esmės – dovanų) gavęs šilumos ūkius, keldamas naftos, dujų, elektros, šildymo kainas į dar neregėtas aukštumas, plėšia Lietuvos žmones. 

  Sumokėję už šildymą, daugelis žmonių gyvena pusbadžiu, daug kas išvaromi iš savo butų. Todėl mes, žemiau pasirašę šį Kreipimąsi, prašome pripažinti jį kaip Peticiją ir priimti atitinkamus teisės aktus ar jų pataisas, atsižvelgiant į mūsų reikalavimus. 

  Skaityti toliau »
 • Už smurtą prieš mergaitę – atstatydinti Kubilių, Šimašių, Skvernelį ir Kondratjevą. Socialistinio Liaudies Fronto Tarybos pareiškimas

  2012-03-26
  perplestas_vaikas_120x110[1].jpg

  Už smurtą prieš D. Kedžio dukrą kovo 23 d. reikalaujame nedelsiant atsistatydinti valstybės pareigūnus, kurie, mūsų nuomone, yra tiesiogiai atsakingi už Garliavos įvykius: Ministrą - pirmininką A. Kubilių, Teisingumo ministrą R. Šimašių, Policijos generalinį komisarą S. Skvernelį bei Kėdainių rajono apylinkės teismo pirmininką V. Kondratjevą.

  Kas gali paneigti, kad mažas vaikas geriausiai jaučiasi savo namuose su mylima mama? Ar gali vaikas, mylėdamas savo mamą, atsisakyti gyventi su ją? Kas vaikui yra gyvybingai būtina – ar gyventi su abejotinos moralės mama ar saugiai jaustis su mylimą tetą?

  Mūsų teisėsaugos išmintingi teisėjai surado tokį vaiką, kuris, kaip teigiamą, mylį savo mamą, bet kažkodėl atsisako su ją kartu gyventi. O kai kurie tokių teisėju užtarėjai dar ir pasamprotauja, atseit, reikia skirti vaiko „norus nuo jo gyvybiškų interesų“. 

  Skaityti toliau »