RU EN
RSS
 • Taisomas “nekaltas” mūsų žurnalistų darbo brokas… (Rusijos žurnalistė Galiną Sapožnikova kreipėsi į Lietuvos žurnalistų etikos tarnybą)

  2012-03-22
  etika-1_120x110[1].jpg

  Aš, Rusijos laikraščio "Komsomolskaja pravda“ apžvalgininkė, nuolatinė Estijos gyventoja, Galina Sapožnikova, norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad š. m. vasario 25 d. lietuviško portalo www.15 min.lt žurnalistė Liepa Želnienė grubiai pažeidė profesinės etikos principus bei mano garbę ir orumą.

  Išklausiusi mano pasisakymą anti-fašistinės organizacijos "Lietuva be nacizmo" posėdyje Vilniuje ir ne paklausiusi nė vieno klausimo, ji šiurkščiai iškraipė mano pasakytus žodžius ir melavo savo publikacijoje.

  Tuo būdu L. Želnienė padarė žalą mano profesinei veiklai ir vardui, kuris buvo pažymėtas dešimtimis aukščiausių Rusijos profesionalios žurnalistikos apdovanojimų.

  Visa tai buvo išgalvota žurnalistės Liepos Želnienės, - tikriausiai tam, kad sugadintų Lietuvos ir Rusijos dvišalius santykius ir pakenktų Lietuvos užsienio politikos įvaizdžiui. Tai jai pasisekė - po dviejų dienų Lietuvos Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė pažodžiui pakartojo šį absurdišką kaltinimą, kuris tokio masto valstybinio veikėjo lupose gavo visiškai kitokią reikšmę ir padarė konkrečios žalos žinybai, kuriai vadovauja ponia ministrė.

  Skaityti toliau »
 • Valdančios klikos „pasiekimai“ per 20 „demokratiškų ir laisvų metų“. Analitinė pažyma

  2012-03-20
  ginsime_ne_kapitala-zmogu_120x110[1].jpg

  Mėgstančių Landsbergio stiliumi sumaišyti su purvais savo praeitį norisi paklausti:

  Ar tik ne tais „baisiais“, „okupaciniais“, "nekultūringais" tarybiniais laikais kiekviename kaime buvo įsteigta bent jau pradinė mokykla, kiekviename miestelyje - aštuonmetė, arba vidurinė, kultūros namai? Po 1990-jų viskas buvo metodiškai naikinama. Dabar liko tik "geltonieji autobusiukai", vežantys vaikus kartais iki 40 km. į mokyklas.

  Ar ne tais laikais kiekvienoje gyvenvietėje atsirado pašto skyriai, ambulatorijos, bibliotekos? Kur visa tai šiandien?

  Ar ne iki 1990 buvo pastatyta virš 300 vaikų poilsio stovyklų - virš 30 – pajūryje?

  Ar ne tada visoje Lietuvoje klestėjo chorai, liaudies šokių, muzikos ir žinomiausi Lietuvos estradiniai ansambliai ir grupės, o lietuviškas kinas buvo žinomas visame pasaulyje?

  Skaityti toliau »
 • Teismas uždraudė streiką...bet tik trumpam…Socialistinio Liaudies Fronto pareiškimas

  2012-03-13
  teisejas_120x110[1].jpg

  Lietuvos aukščiausiasis teismas bendrovės „Švyturys-Utena“ darbuotojų planuojamą streiką pripažino neteisėtu. Kitoks sprendimas, stambaus kapitalo dominavimo sąlygomis, vargu ar buvo įmanomas. 

  Tai kaip minimum – apgailėtinas sprendimas, kurio pasekmes vadinami „darbdaviai“ dar pajus. 

  Lietuvoje baigia formuotis klasinė visuomenė, kurioje darbininkų klasė vis labiau suvokia savo interesų nesuderinamumą su stambaus kapitalo klase. Ir tai vis labiau skatins Lietuvos dirbančiuosius kovoti su vadinamaisiais „darbdaviais“ - kiekviename mieste, kiekviename kaime, kiekvienoje darbovietėje. 

  Teismo sprendimas paskelbtas likus kelioms dienoms iki kovo 11-osios. Štai kokią „laisvę“ planavo landsbergninkai daugumai Lietuvos žmonių. 

  Skaityti toliau »
 • Kovo 11 d. SLF anti-fašistinis piketas bei Asociacijos „Lietuva be nacizmo“ apskrito stalo diskusija

  2012-03-09
  antifa_120x110[1].jpg

  Vilniaus savivaldybei uždraudus kovo 11 d.13:00 planuotą Socialistinio Liaudies Fronto protesto mitingą Kudirkos aikštėje (tuo metu, kai pro ten žygiuotų neonaciai), partija tuo pačiu metu toje pačioje vietoje rengs piketą. Galbūt savo piketus surengs ir kai kurios kitos organizacijos. 

  Leidimą neonacių paradui išdavusi zuokininkų, darbiečių, socdemų ir lenkų vadovaujama Vilniaus miesto savivaldybė labai saugo šią nacių vakchanaliją, jeigu neleidžia SLF mitingo. 

  SLF ko gero ir vėl bus vienintelė tikra Lietuvos partija, kuri, kaip ir pernai, reiškinius įvardins jų tikrais vardais. Mes fašistus įvardiname kaip fašistus, o jų globėjus Vyriausybėje ir savivaldybėje - demaskuojame.

  Pseudo-patriotiniais šūkiais prisidengę jaunuoliai ir jų mentoriai Seime diskredituoja Lietuvos vardą. 

  Tikrąjį patriotizmą rodo būtent SLF, nes ji vienintelė drįsta atvirai ir aiškiai pasipriešinti šiam pavojingam recidyvui mūsų Lietuvoje. Džiugu, kad stiprėja ir asociacija „Lietuva be nacizmo“. 

  Skaityti toliau »
 • Su kovo 8-ąja, su Tarptautine moters diena! Su nuostabia pavasario švente!

  2012-03-07
  tulpe_120x110[1].jpg

  Su kovo 8-ąja prasideda pavasaris. Su pavasariu atbunda gamta ir žmogus, atgimsta meilė, tirpsta ledas, sugrįžta šiluma. Visa tai neįmanoma be Jūsų, brangios moterys! Jūs suteikiate džiaugsmą ir viltį, užjaučiate ir paguodžiate sunkiomis gyvenimo akimirkomis.

  Iš visos širdies sveikiname Jus su kovo 8-ąja, su Tarptautine moters diena! 

  Nuolatos moters diena pradėta švęsti po to, kai 1910 m. kovo 8 d. Kopenhagoje tarptautinėje moterų konferencijoje moterų teisių gynėja Klara Cetkin pasiūlė kasmet vieną dieną skirti dėmesį moters kovai už laisvę ir lygias teises. 

  Linkime Jums laimės, sveikatos ir ryžto visuomeniniame bei asmeniniame gyvenime! Gražaus Jums pavasario ir saulėtos nuotaikos! Meilės ir šviesos Jūsų namuose ir širdyse!

  Skaityti toliau »
 • Jonas Vainauskas. Mus skatina ir draugai iš Anglijos

  2012-03-06
  pasto_deze_120x110[1].jpg

  Pernai, baigiantis 2011-iesiems metams, mus, Lietuvoje dar gyvenančius, pasiekė Anglijos lietuvių laiškas. Jie rašo: „Draugai, mes kiekvieną dieną eidami į darbą ir dirbdami kapitalistui - jūs Lietuvoj ir mes Anglijoje – esame apiplėšiami, apiplėšiamos mūsų šeimos, mūsų vaikai.

  Šiandien gyvename naujosios vergijos sąlygomis, kai mus norima įtikinti, kad esame laisvi ir patys priimame sprendimus. Tai melas - sprendimai yra priimami už mus, mums siekiama įteigti, kad dabartinė santvarka, kai vieni žmonės išnaudoja kitus - yra vienintelė teisinga. Blefas, kad Anglijoje yra demokratija. Čia demokratija tik vienam procentui turtingųjų. Likę, 99 procentai nepasitiki visa politine klase, kuri apsimelavo, korumpavosi ir atitrūko nuo eilinio anglo."

  Tai tik kelios eilutės iš Anglijos lietuvių laiško savo draugams Lietuvoje, kviečiančio gyvenančius kitose šalyse susivienyti po Socialistinio Liaudies Fronto vėliava, susitelkti į vieną stiprų kumštį ir pagaliau patikėti, kad esame didelė jėga, kad mūsų yra dauguma, kad darbo liaudis gyvena tomis pačiomis mintimis. Turime liautis bijoti išsakyti ką jaučiame ir galvojame, liautis bijoti visiems laikams. Mes neišsivaikščiojom į Angliją, buvome priversti išvykti dėl duonos kąsnio.

  Skaityti toliau »
 • Algirdas Paleckis. Ar neišsigąsime kai kurių „laisvės kovų dalyvių“?

  2012-02-29
  kolokola_120x110[1].jpg

  Vasario 25 d. susirinkome asociacijos „Lietuva be nacizmo“ diskusijų klube. Tema – kaip stabdyti neonacių vakchanalijas (paradus) kovo 11 d. Pokalbis nukrypo į šaknis. Kas visą tai skatina? Mūsų valdžia. Jeigu ji visus miško brolius - tarp kurių nemaža dalis karo metais tarnavo naciams, o po karo išžudė 25 000 (!) beginklių Lietuvos civilių, tarp jų 1000 vaikų... – taigi jeigu mūsų valdžia juos visus heroizuoja kaip „laisvės kovų dalyvius“, vadinasi, štai kur neonacizmo šaknys. 

  Ir jeigu, kaip pastebėjo diskusijų klubo svečias – žinoma žurnalistė iš Rusijos, daugybės premijų už geriausius žurnalistinius darbus ir knygas autorė Galina Sapožnikova, ilgai dirbusi Estijoje – jeigu į tremtinių ir „laisvės kovų dalyvių“ sąskrydžius Ariogaloje pakviečiami SS legiono (!) veteranai iš Estijos – vadinasi, visas renginys smunka iki tokio lygio...

  Skaityti toliau »
 • M. Gorbačiovą gina LR prokuratūra, nekreipdama dėmesio į jo pavaldinių liudijimus. SLF pranešimas spaudai

  2012-02-28
  gorbaciov_120x110[1].jpg

  Generalinė prokuratūra atsisakė išduoti europinį arešto orderį Michailui Gorbačiovui Sausio 13-osios byloje, nors SLF savo rašte pateikė svarių argumentų. 

  Atsakyme SLF pirmininkui Algirdui Paleckiui prokuratūra rašo: „Draudžiama kištis į prokurorų veiklą“...

  Taip pat paaiškinama: „Dėl 1990-1991 metų TSRS armijos veiksmų Lietuvoje šiuo metu yra atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai, nagrinėjamos ir tikslinamos faktinės aplinkybės. „ 

  Jeigu taip, jeigu 1991 m. sausio įvykių tema dar iki galo neišnagrinėta, tai kodėl prokuratūra siekia nubausti A. Paleckį už jo pateiktą įvykių interpretaciją?... 

  Skaityti toliau »
 • Asociacijos „Lietuva be nacizmo“ pranešimas spaudai dėl Kovo 11-osios eitynių

  2012-02-27
  lietuva_be_nacizmo-1[1].jpg

  Šių metų kovo 11-ą dieną Vilniaus centre penktą kartą iš eilės vyks masinis neonacių paradas, kurio metu tradiciškai skanduojami rasistiniai šūkiai ir į kurį įveliamas dar nesusipratęs, suklaidintas jaunimas. 

  Praėjusias metais parade buvo leista dalyvauti 1,000 žmonių, o šias metais jau iki 2000. 

  Vilniaus savivaldybės išduotas leidimas rengti tokio pobūdžio eitynes yra ženklas, kad šalies valdžia visiškai toleruoja neo-nacistinę vakchanaliją ir skaitina tautinės neapykantos daigus, tarsi mūsų istorijoje nebūtų pakankamai tragiškos patirties šioje srityje. 

  Mes, asociacijos „Lietuva be nacizmo“ nariai, kviečiame visus Lietuvos piliečius neo-nacių parado dieną aiškiai pademonstruoti savo nepritarimą nacizmo gaivintojams ir jų globėjams šalies valdžioje.

  Skaityti toliau »
 • Penkių ES valstybių, kuriose nedarbo lygis yra aukščiausias, komunistų ir darbininkų partijų bendras pareiškimas

  2012-02-26
  raudonas_solidarumas_120x110[1].jpg

  Komunistų ir darbininkų partijos iš 5 ES valstybių, kurias labiausiai kamuoja nedarbas, t. y. (pagal problemos mąstą) iš Ispanijos, Graikijos, Lietuvos, Latvijos bei Airijos, ragina jus kovoti ir organizuotis.

  Mes kreipiamės į 24 milijonus “oficialių” bedarbių Europos Sąjungoje - ypač į ilgalaikius bedarbius, jaunus bedarbius bei moteris – į tuos, kuriuos nedarbo rykštė plaka smarkiausiai. Kreipiamės į visus tuos, kurie nėra įtraukti į oficialią statistiką, bet taip pat turi kęsti tą patį nedarbo košmarą.

  Kreipiamės į laikinai dirbančiuosius, į darbuotojus, neturinčius socialinės apsaugos, į tuos, kurie dirba rotaciniu ritmu lanksčiomis pamainomis, dirbančius pagal individualius kontraktus arba sudariusius sutartis, pagal kurias darbas apmokamas už padarytus gaminių vienetus, kuriuos šantažuoja darbdaviai ir į tuos, kuriems gręsia atleidimas ir nedarbas.

  Skaityti toliau »