RU EN
RSS
 • SLF demonstracija ir mitingas Vilniuje - Video

  2012-05-02
  paleckis04[2].jpg

  2012 m. gegužės 1 dieną - Tarptautinę darbo žmonių solidarumo dieną - Socialistinis Liaudies Frontas organizavo Vilniuje eiseną ir mitingą. 

  Skambant didingai "Internacionalo" muzikai sostines Gedimino pr. pražygiavo eisenos dalyvių kolona su raudonom vėliavom ir socialiniais lozungais. 

  V. Kudirkos aikštėje įvyko SLF mitingas, kuriame kovingą kalbą pasakė partijos pirmininkas A. Paleckis.

  Skaityti toliau »
 • Paleckio teisme – atviras signatarų spaudimas. Pranešimas spaudai

  2012-04-30
  derevianij_molotok_120x110[1].jpeg

  Balandžio 30 d. Vilniuje įvyko Vilniaus apygardos teismo posėdis, nagrinėjantis A. Paleckio bylą dėl jo teiginių apie 1991 metų sausio 13-osios įvykius. Vilniaus apylinkės teismas Paleckį išteisino, tačiau prokuratūra pateikė apeliaciją. 

  Salėje be gausių A. Paleckio šalininkų buvo ir nemažas landsbergininkų, miško brolių būrys su kariniais mundurais ir medaliais. Prieš teismą signtaras, buvęs vice-premjeras Zigmas Vaišvila parašė raštą teismui, reikalaudamas bausmės A. Paleckiui. 

  Teisėja Pocienė pradėjo posėdį skaitydama šį raštą. Paskui jį uždavė Paleckiui daug klausimų apie tai, ar jis žinojo, kad Vytauto Petkevičiaus knyga „Durnių laivas“, kuria rėmėsi Paleckis, yra gavusi atitinkamą teismų įvertinimą; ar Paleckiui žinoma, kad Juozas Kuolis, kurio knyga irgi rėmėsi A. Paleckis, buvo nuteistas sausio įvykių kontekste; kodėl A. Paleckis iš karto, kai jam kilo abejonės dėl sausio 13-osios, nesikreipė į prokuratūrą, neparašė rašto; kodėl išgirdęs iš liudytojų Raugalienės ir Leko apie šūvius iš viršaus Paleckis nesikreipė į prokuratūrą. 

  Skaityti toliau »
 • Visi - į Gegužės 1-osios protesto eiseną ir mitingą!

  2012-04-30
  geguzes_1_120x110[1].jpg

  Gegužės 1 d. (tai - išeiginė) 12 val. Socialistinis Liaudies Frontas rengia protesto eiseną Gedimino prospektu nuo Seimo iki Vyriausybės bei mitingą prie Vyriausybės. 

  Dalyvaus ir kovingos profsąjungos. 

  Tarptautinę kovos už darbo žmonių teises dieną būkime vieningi, kovingi ir organizuoti – juk greta socialistinės ideologojijos, organizacija yra bene stipriausias dirbančiųjų ginklas kovoje dėl darbo išvadavimo iš kapitalo jungo.

  (Renkamės nuo 11 val. SLF būstinėje Kaštonų g. 4 arba 12 val. prie Seimo (skvere priešais Mažvydo biblioteką)). 

  Skaityti toliau »
 • Dar vienas teismo posėdis balandžio 30 d. A. Paleckio byloje. Pranešimas spaudai

  2012-04-29
  femida_120x110[1].jpg

  Balandžio 30 d. 10:00 Vilniaus apygardos teisme (įėjimas Gedimino pr. 40, I aukštas, salė nr. 11) prasidės apeliacinis posėdis byloje dėl Socialistinio Liaudies Fronto pirmininko Algirdo Paleckio nepriklausomos nuomonės apie sausio 13-osios įvykius. 

  Balandžio 24 d. A. Paleckis neatvyko į posėdį, nes pagal procedūrą neprivalėjo, tačiau teisėjai panoro pateikti jam papildomų klausimų. 

  Vilniaus apylinkės teismas anksčiau A. Paleckį išteisino, tačiau politinį užsakymą vykdanti Generalinė prokuratūra pateikė apeliaciją. 

  Skaityti toliau »
 • Algirdas Paleckis. Dar ieškantiems CŽV kalėjimo

  2012-04-27
  paleckis-press_120x110[1].jpg

  Yra tokia banali, bet teisinga amerikiečių patarlė: jeigu kažkas kreksi kaip antis, skraido kaip antis, plaukia kaip antis, nardo kaip antis, vadinasi tai – antis. 

  Jeigu CŽV vyrukai privertė VSD vaikinus išvyti iš arklidės prie Antavilių jų savininkus ir įrengti ten kalėjimą, jeigu jame buvo visa įranga kankinti vadinamuosius „teroristus“, jeigu CŽV lėktuvai daug kartų leidosi Vilniuje ir Palangoje 2003-2005 metais, jeigu yra šių skrydžių duomenys, jeigu VSD vadai vertė pasieniečius praleisti atvykėlius be jokių patikrinimų, jeigu palestinietis Abu Zubayda pateikė ieškinį Strasbūre su gausiais faktais, jeigu tarp JAV ir Lietuvos yra sutartis, pagal kurią slaptos informacijos negalima suteikti net valstybės galvoms, o tik tiems agentams, kuriems „būtina žinoti“ („need to know“ principas), jeigu VSD vadai viešai pripažino, kad su amerikiečiais vyko slaptas darbas „teroristų“ tema, jeigu šie asmenys pažeidė kaip minimum VSD darbo tvarką, bet mat „suėjo senatis“, jeigu panašūs duomenys iškilo aikštėn Rumunijoje, Lenkijoje, kur pateikti konkretūs įtarimai, vadinasi..

  Skaityti toliau »
 • Piketas prie Estijos ambasados Vilniuje. Socialistinio Liaudies Fronto pranešimas spaudai (Atnaujinta)

  2012-04-25
  raudonas_ruporas_120x110[1][3].jpg

  Šiandien, balandžio 26 d., ketvirtadienį, 12:00 prie Estijos Respublikos ambasados Vilniuje (Mickevičiaus 4a) Socialistinis Liaudies Frontas (SLF) rengia piketą.

  Prie ambasados taip pat bus uždegtos žvakutės, nes lygiai prieš 5 metus buržuazinė Estijos valdžia iškėlė iš Talino centro jo išvaduotojų – Tarybinių Karių – palaikus bei Bronzinio kario paminklą. Taip buvo perbraukta istorinė atmintis, sukeltas revanšizmas, tautinis visuomenės susiskaldymas, buvo persekiojami visuomeninių organizacijų atstovai, panaudojant represinius organus. 

  Visa tai liudija, kad dabartinė Estijos (kaip ir Lietuvos) vyriausybės, nesuvaldydamos socialinės įtampos, kylančios dėl socialinės nelygybės, suka šalį policinės valstybės link, netoleruoja kitaminčių. 

  Skaityti toliau »
 • Algirdas Paleckis. Tegul tampa gegužės 1-oji ir vėl darbininkų revoliucinės kovos su buržujais už darbo išsivadavimą diena!

  2012-04-24
  paleckis-kozlovskis_120x110[1].jpg

  Lietuvos valstybė tapo tuo, kuo ir tegalėjo tapti kapitalizmo santvarkoje: vienos klasės - buržuazijos - viešpatavimo įrankiu. Tereikia prisiminti tuos gausius atvejus, kai buržua pasitelkdavo prezidentą, seimą, vyriausybę, teismus, prokuratūrą, VSD, FNTT, STT ir tt., kad patenkintų savo interesą - pelno kaupimą ar dominavimo rinkoje apsaugą. 

  Kiek likimų sulaužyta, galvų paguldytą, kraujo pralieta, kad patys apsukriausi buržua sunaikintų savo smulkesnius konkurentus ir apiplėštų savo antipodą - darbininkų klasę. Iš pradžių jie atėmė iš darbininkų visas gamyklas, visus kolūkius, išmesdami žmones į gatves. Vėliau buržua lobistiniais čiuptuvais prisisiurbė prie valstybės biudžeto, ir nuo to momento darbininkijos gyvybės palaikymui tėra skiriami trupiniai nuo ponų stalo. Esminius valstybės postus okupavo buržuazijos atstovai ar jų tarpininkai - pažvelkite, kas sėdi seime, vyriausybėje - ar matėte ten nors vieną tikrą darbininką, paprastą valstietį, darbo inteligentą?

  Skaityti toliau »
 • Balandžio 24 d. – A. Paleckio teismas. Pranešimas spaudai

  2012-04-22
  teisejas_120x110[1][5].jpg

  Balandžio 24 d. 9:30 Vilniaus apygardos teisme (įėjimas iš Vasario 16-osios g. pusės ) prasidės apeliacinis posėdis byloje dėl Socialistinio Liaudies Fronto pirmininko Algirdo Paleckio nuomonės apie sausio 13-osios įvykius.

  Teismo išvakarėse žinomas politikas, buvęs vicepremjeras Zigmas Vaišvila surengė spaudos konferenciją. Jos metu jis darė beprecenditinį politinį spaudimą teismui, reikalaudamas A. Paleckiui dviejų metų kalėjimo bausmės, o Z.Vaišvilos kolegos savanoriai, dalyvavę konferencijoje, reikalavo tokios pat bausmės visiems liudininkams (sic!), kurie A. Paleckio byloje nepabūgo papasakoti, kaip jie matė šaudymą nuo stogų į žmones.

  Skaityti toliau »
 • Reta autentika: Landsbergio narystės komjaunime dokumentų kopijos

  2012-04-18
  komjaunimo_tiesa_120x110[1].jpg

  Po to, kai Socialistinio Liaudies Fronto jaunimas š. m. vasario 23 d. išplatino sveikinimą Vytautui Landsbergiui su jo įstojimo į komjaunimą 60-mečiu, mus užplūdo daugybė prašymų iš Lietuvos ir iš užsienio parodyti V. Landsbergio stojimo į komjaunimą dokumentus. Kai kurie neslėpė netikintįs ir manė, kad mes pokštaujame. Tačiau pats V. Landsbergis, kaip matėmė, nesikreipė su paneigimais, nes tai tiesa. 

  Šiandien išplatiname V. Landsbergio rašytinio prašymo priimti jį į komjaunimą skenuotą kopiją (žr. visus priedus), jo rašytą autobiografiją („Raudonoji Armija išvadavo Lietuvą ir mane su motina“), anketą („dirba 10-to rink. punkto agitkolektyve“), kolegų rekomandacijas ir darbo knygelę, kurioje pažymėta, kad Vytukas dėstė marksizmo-leninizmo katedroje. Visi šie dokumentai spausdinti „Gairių“ žurnale 1994 metais. 

  Skaityti toliau »
 • Visi ruoškimės gegužės 1-ąjai – SLF demonstracijai ir mitingui

  2012-04-12
  slf_logotipas_120x110[3].jpg

  SLF gavo leidimą gegužės 1-osios demonstracijai Vilniuje, Gedimino prospektu.

  Valandą patikslinsime, po demonstracijos – mitingas prie vyriausybės.

  Prašome ruoštis šiai vienai svarbiausių mūsų mobilizacijų – tarptautinei kovos už darbo žmonių teises dienai. Kovoti tikrai yra už ką. Per praėjusį laiką nuo mūsų pernykštės demonstracijos krizės našta dirbantiesiems dar pasunkėjo.

  Visus kviečiame siūlyti (ir svarbiausia – įgyvendinti) originalias idėjas demonstracijai ar mitingui.

  Taip pat pakvietėme kartu dalyvauti ir profesines sąjungas, kurių dalis sutiko.

  Ypač tikimės ir laukiame atvykstančiųjų iš rajonų. (Gegužės 1-oji – išeiginė.)

  Skaityti toliau »