RU EN

Mokslininkų piketas Vilniuje (Video)

2016-10-31

Lietuvos mokslininkai, kaip ir dera laukinio kapitalizmo valstybėje - yra pono baudžiauninkų vietoje ir gauna pono numetamą išmaldą. Tačiau Lietuvos mokslininkai, toliau klusniai tarnauja ponui ir vienintelis dalykas, ko jie prašo - padidinti baudžiauninko davinį. KODĖL?

Dar kartą: VIENINTELIS DALYKAS dėl ko IŠ ESMĖS yra nepatenkinti mokslininkai - tai jų algos.

Vadinasi, jeigu jiems tinka šita parazitinė sistema - nesvarbu, kokia bus alga, jiems niekada neužteks. Nes visi jie save mato SISTEMOS rėmuose.

Šio unikalaus klipo pabaigoje jūs savo akimis išvysite, kaip atrodo Lietuvių Tautos Žiedas - neapykanta svetimai nuomonei, avelių gąsdinimas ir bėgimas nuo baubų. Būtinai pasižiūrėkite iki galo.

http://www.ldiena.lt/

Video