RU EN

Mirė Vincas Mickevičius (Pro memoria)

2014-02-27

metus, mirė kairiojo Lietuvos judėjimo veteranas, Socialistinio Liaudies Fronto narys Vincas Mickevičius.

Vincas Mickevičius gimė 1925 m. balandžio 17 d. Maskvoje. Jo tėvas – įžymus Lietuvos politinis veikėjas, publicistas, revoliucionierius, vienas Lietuvos Komunistų partijos įkūrėjų ir Kominterno vadovų Vincas Mickevičius – Kapsukas (1880 – 1935).

Po tėvo mirties V. Mickevičiaus motina buvo represuota (vėliau reabilituota), o jis pats grįžo į Lietuvą, kur baigė Vilniaus universitetą bei aspirantūrą ir iki pat išėjimo į pensiją dėstė fizikos mokslus.

Vincas Mickevičius buvo Lietuvos Socialistų partijos steigiamojo suvažiavimo (1994 m.) dalyvis ir, tapęs šios partijos nariu, išrinktas į LSP Tarybą bei Valdybą. Socialistams susijungus 2009 metais su Fronto partija, V. Mickevičius tapo Socialistinio Liaudies Fronto nariu.

Vincas Mickevičius buvo principingas, tvirtų įsitikinimų ir stipraus charakterio žmogus. Įvairiomis, kartais dramatiškomis gyvenimo aplinkybėmis jis visada siekė tiesos ir teisingumo, reiškinius ir žmones gebėjo apibūdinti lakoniškai ir išsamiai.

Savo didžiule ir turininga gyvenimiška patirtimi jis dosniai dalinosi su bendražygiais, palaikydavo juos sunkių išbandymų metu, buvo atviras ir nuoširdus bendraujant.

Vincas Mickevičius palaiduotas Vilniuje, Antakalnio kapinėse.

Socialistinis Liaudies Frontas reiškia gilią užuojautą velionio šeimai, visiems artimiesiems.

Šviesus Vinco Mickevičiaus atminimas visada išliks mūsų - jo bendraminčių ir bendražygių širdyse.

SLF prezidiumas