RU EN

Mirė Mykolas Burokevičius

2016-01-21

Vilniuje 2016 m. sausio 20 dieną dėl širdies nepakankamumo mirė 89 metus einantis, buvęs Lietuvos komunistų lyderis, LKP CK pirmasis sekretorius Mykolas Burokevičius.

Mykolas Burokevičius gimė 1927 m. spalio 7 d. Alytuje. Dar vaikystėje jam teko išgyventi baisią tragediją – prasidėjus karui jo tėvas, motina ir vyresnysis brolis buvo nužudyti vietinių fašistinių kolaborantų. Būdamas 14 metų jis dirbo prie staklių vienoje iš Uralo gamyklų Rusijoje. Po karo sugrįžo į gimtąjį kraštą, čia mokėsi, dirbo komjaunimo ir partijos struktūrose, vėliau mokslinį ir pedagoginį darbą, tapo istorijos mokslų daktaru, profesoriumi.

1999 metais jis nepagrįstai buvo apkaltintas dėl tragiškų 1991 m. sausio 13 įvykių organizavimo ir nuteistas 12 metų kalėti, bausmę atliko Lukiškių tardymo izoliatoriuje–kalėjime.

Po išėjimo iš kalėjimo 2006 metais Mykolo Burokevičiaus gyvenimas dėl amžiaus, sveikatos būklės ir metų praleistų kalėjime buvo sudėtingas. Bet jis visada buvo idėjinis komunistas, darbo Lietuvos patriotas, nuoširdus, šiltas ir principingas žmogus, kuris per visus dabartinius parsidavėliškus ir veidmainiškus laikus neišdavė savo įsitikinimų.

Viename iš paskutiniujų savo interviu jis teigė: „Norėčiau palinkėti paprastiems dirbantiems Lietuvos žmonėms, kad jie suprastų savo padėtį Lietuvoje ir ieškotų sau geresnio socialinio ir dvasinio gyvenimo. Tik gindami savo interesus politinės kovos metu dirbantys žmonės gali užsitikrinti sau geresnį gyvenimą“.

Mykolas Burokevičius palaidotas Vilniuje, Karveliškių kapinėse, šalia savo mylimos žmonos Veronikos.

Socialistinis Liaudies Frontas reiškia gilią užuojautą velionio giminėms bei visiems artimiesiems.

SLF Prezidiumas

Bur-1_640x480