RU EN

Mirė korumpuotų klanų ilgai persekiota S. Rakauskienė

2017-02-07

Visai neseniai ,,Laisvame laikraštyje“ ir kai kuriose kitose žiniasklaidos priemonėse pranešta apie džiugią žinią –po metus trukusio laikymo už grotų iš Rokiškio psichiatrijos ligoninės griežto režimo skyriaus paleista kaunietė, teisėsaugos veteranė Skaista Rakauskienė. Tai lėmė sausio 26 d. paskelbtas Kauno apygardos teismo sprendimas. Ji ta pačią dieną buvo paleista į laisvę. Grįžo į namus, tvarkėsi anot jos ,,Visiškai išraustuose namuose. Iš namų pagrobta dalis dokumentų, kitų daiktų. Viskas apversta, atrodo kaip po žemės drebėjimo“. S.Rakauskienė jau rengėsi duoti ieškinius dėl jai padarytos didžiulės žalos. Ir štai vasario 5 d. sužinojome liūdną žinią, jog S. Rakauskienė mirė. Mirties aplinkybės miglotos, paaiškėjo tai, kad vasario 3d. vakare apie 21 val. jai buvo iškviesta greitoji pagalba. Ilgas šios 71 metų teisėsaugos veteranės persekiojimas parodo , kaip vyksta represijos prieš tuos piliečius, kurie netyli, kurie konkrečiai veikia prieš narkotikų gamybą ir prekybą.

Ji buvo ir aktyvi įvairių pilietinių akcijų dalyvė, pasirašydavo peticijas, tokias kaip 2014 m. gegužės mėnesį viešoje erdvėje pasirodžiusią peticiją ,,Ar pasiduosime melo ir priespaudos politikai?”. Būdama uždaryta už grotų, ji eilę kartų prašė jai padėti. Štai pereitų metų spalio 16 d. man paskambinusi S. Rakauskienė teigė – „Prašau pagalbos, kreipiuosi į Lietuvos visuomenę – padėkite! Devynis mėnesių būdama už grotų, viena akimi jau apakau. 2014m. lapkričio mėnesį mano atžvilgiu pradėta byla dėl galimai melagingo policijos iškvietimo. Nebijojau teismų, būčiau į juos ėjusi, tačiau matyt kai kas nusprendė su manimi susidoroti, buvau uždaryta už grotų į griežto režimo psichiatrijos įstaigas. Man stringa širdies darbas, sveikata vis labiau silpsta. Nenoriu mirti konclageryje“. Įvairių visuomeninių jėgų atstovai 2016 m. rugsėjo ir spalio mėnesiais rengė pilietines akcijas prie Kauno apygardos teismo prieš S.Rakauskienės teismo posėdžius. Buvo rengiami ir straipsniai apie šį persekiojimą, kreipiamasi į įvairias teisėsaugos instancijas.

Kodėl vyko slapti teismai?

Visuomenininkė, Socialistinio Liaudies Fronto narė Skaista Rakauskienė konkrečiai argumentavo persekiojimo aplinkybes. Štai 2016 m. spalio mėnesį ji pabrėžė: „Jau devyni mėnesiai esu laikoma už grotų griežto režimo psichiatrijos įstaigose. Pabrėžiu, jog tikrai nevykdžiau smurtinių veiksmų ar pavojingų finansinių nusikaltimų, tačiau jau daug laiko randuosi už grotų. Sparčiai silpsta mano sveikata. Manęs neveža į teismo posėdžius, buvo jau du atvejai, kai net neinformavo apie birželio 2 d. ir birželio 6 d. vykdytus teismo posėdžius. Tuomet negalėjau informuoti nei savo teisinio atstovo nei žurnalistų, nei žmogaus teisių gynėjų. Tad vyko tikrai slapti teismai, kuriuose mano interesų niekas neatstovavo – tarsi legendinės „troikos“ sovietmečio pradžioje, kai apkaltinti ir nuteisti užtekdavo trijų pareigūnų. Apie kokią teisinę valstybę tada kalbama, jei vyksta tokie dalykai? Tiesiog kyla pavojus mano gyvybei, visai silpsta širdis, be to, buvo atvejų, kai mane užpuolė, rovė plaukus. Tokius išpuolius įvykdė čia esantys uždaryti pacientai ir tikrai galbūt pavojingi asmenys. Čia ne visi yra taikūs piliečiai, kaip aš. Jau tiek laiko praleidau šiame konclageryje, tačiau nežinau, kiek čia dar būsiu, gal iki mirties?!?“..

Rakauskienė: „Esu persekiojama dėl aktyvios veiklos, dėl kritikos“

Be to, S. Rakauskienė 2016 m. spalio mėnesį taip pat pasisakė apie svarbias jos persekiojimo aplinkybes: „Dėl mano persekiojimo atsakingi tokie veikėjai kaip ponas Chraminas, ne kartą pasižymėjęs įvairiose skandalingose istorijose ir kai kurie kiti su jais susiję asmenys. Štai svarbi aplinkybė – minėtus veikėjus ne kartą kritikavau dėl jų aplaidaus darbo, tam turiu svarius argumentus. Manau, jog esu persekiojama dėl kritikos ir dėl to, kad nesirengiu tylėti, kai vyksta visuomenei pavojinga narkotikų gamyba bei prekyba. Turiu duomenų jog jiems talkino korumpuoti teisėjai ir kai kurie kiti įtakingi valdžios pareigūnai“.

Šis nuožmus persekiojimas kertasi su LR Konstitucija

Toks nuožmus šios LR pilietės persekiojimas prieštaravo kai kuriems LR Konstitucijos straipsniams. Štai pažeistas 21 straipsnis (Žmogaus asmuo neliečiamas. Žmogaus orumą gina įstatymas. Draudžiama žmogų kankinti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis. ), 25 straipsnis (Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti, ir skleisti informaciją bei idėjas ), 29 straipsnis (Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu), 33 straipsnis (Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskusti jų sprendimus. Draudžiama persekioti už kritiką).

Su šia persekiojimo istorija susipažinę aktyvūs piliečiai tiesiog stebėjosi tokiu cinišku elgesiu su aktyvia kauniete. Štai žurnalistas Z. Volkovas teigė: „Apart kitų motyvų, svarbus ir gailestingumo motyvas. Kaip galima už grotų tiek ilgai laikyti senyvo amžiaus moterį, kuri tik įtariama nesunkaus nusikaltimo padarymu? Tai prasilenkia ir su įstatymu, ir su žmogiškumu“.

S.Rakauskienė yra tikra nusikalstamos santvarkos auka. Antikonstitucinės santvarkos, nes LR Konstitucija paminta, Lietuvoje įsigalėję korumpuoti klanai veikia pagal savo nerašytus įstatymus, grobsto šalies turtą, vykdo išnaudojimo ir priespaudos politiką. Be to, vykdomi ir masiniai žmogaus teisių pažeidimai, klanams neparankūs piliečiai yra nuožmiai persekiojami. S. Rakauskienės pavyzdys chrestomatinis-ši aktyvi pilietė kovojo už teisingumą, buvo persekiojama ir nutildyta amžiams.

Giedrius Grabauskas