RU EN

Mirė Hugo Chavesas

2013-03-06

Mirė Venesuelos prezidentas Hugo Chavesas, kovotojas už paprastą darbo liaudį. Jis buvo vienas iš tų, kurie atgaivino socialistinę mintį ir veiksmą, šįkart – Lotynų Amerikoje. 

Šiame pasaulio regione prieš kurį laiką prasidėjo išsilaisvinimas iš JAV ir jų ideologų įtakos. Viena po kitos šio regiono šalys išsirinkdavo kairiąsias vyriausybes ar prezidentus. H. Chavesas buvo ryškiausias šio fenomeno atstovas. Jis sugebėjo iki pat mirties išlaikyti plačiųjų darbo liaudies masių palaikymą, nepaisant pasiutiškos opozicijos ir reakcijos. Chavesas nacionalizavo strateginius ekonomikos sektorius ir didžią dalį gaunamų pelnų ėmė skirti kovos su skurdu programoms, išsilavinimo plėtrai. Tai padėjo ištraukti iš skurdo ir neraštingumo gniažtų daugelį venesueliečių.

Chavesas taip pat atvirai ir aiškiai demaskuodavo neo-imperialistinę JAV politiką. 

H. Chavesas siekė sukurti XXI amžiaus socializmą. Reikia pripažinti, kad jam daug ką pavyko praktiškai nuveikti. 

Lenkiame galvas jo atminimui. 

Socialistinio Liaudies Fronto prezidiumas