RU EN

Mirė Fidelis Kastro

2016-11-26

Lapkričio 25 dieną mirė Fidelis Kastro-žymus socialistas - revoliucionierius, vadovavęs 1959 m. Kubos revoliucijai. Po šios revoliucijos, nuvertus nuožmų Batistos režimą, F.Kastro daugelį metų vadovavo Kubos Komunistų partijai ir Vyriausybei. Jam teko patirti daug išbandymų-daug kartų buvo bandoma jį nužudyti, kėsintasi ir į jo artimuosius.

JAV valdžia pradėjo vykdyti ekonominį embargą Kubos atžvilgiu, CŽV ir kitų JAV slaptųjų tarnybų agentai vykdė diversijas, kurstė maištus, bandė burti ginkluoto pogrindžio grupes. Bet Kubos vyriausybė atsilaikė ir vykdė nuoseklią darbo žmonių gerovės atkūrimo programą.

Vadovaujant F.Kastro, Kuboje įvyko daug pažangių permainų-įvesta nemokamo aukštojo mokslo sistema, įvesta nemokama ir efektyvi sveikatos apsaugos sistema, pažabotas Batistos valdymo laikais klestėjęs skurdas. Oligarchai ir korumpuoti politikai pabėjo iš Kubos, bijodami atpildo dėl savo įvykdytų nusikaltimų bei daugelį metų vykdyto Kubos darbo žmonių išnaudojimo.

Fideliui Kastro praėjusią vasarą suėjo 90 metų. Paskutinį dešimtmetį Kubai vadovauja jo jaunesnysis brolis Raulis Kastro. Būtent tvirta brolių Kastro pozicija daug prisidėjo prie sėkmingo socialistines Kubos valdymo. F. Kastro palaikė draugiškus ryšius su daugeliu žymių pasaulio socialistų, kovotojų pries amerikietišką imperializmą –su M. Kadafiu, U. Čavesu, E. Moralesu, Ch. Muchika, D. Rusef, D. Ortega ir kitais ryškiais kovotojais už socializmo idealus.

Jo ir kitų Kubos lyderių parama kai kuriems žymiems socialistams kartais būdavo lemiama. Fidelis Kastro paliko itin ryškų pėdsaką naujausių laikų istorijoje, jis metė atvirą iššūkį kapitalizmo hegemonijai, jis su savo bendražygiais įvykdė pirmąją Lotynų Amerikos regione socialistę revoliuciją ir sėkmingai valdė Kubą daugelį metų.

Giedrius Grabauskas