RU EN

Mindaugui Stakvilevičiui – 85

2016-07-24

Lietuvos socialistinio judėjimo veteranui, žinomam visuomenininkui ir pedagogui-mokslininkui Mindaugui Stakvilevičiui sukanka 85 metai.

Jubiliatas gimė 1931 metų liepos 24 dieną Alytaus apskrities Simno valsčiaus Stebulių kaime (dabar – Lazdijų rajonas), ūkininko šeimoje. Jis baigė Pagėgių Donelaičio gimnaziją, po to Maskvos universiteto Fizikos fakultetą ir ištisus dešimtmečius dėstė beveik visus fizikos ir matematikos kursus Šiaulių universitete. Mindaugas Stakvilevičius yra fizinių mokslų daktaras, docentas. Jis vienas studentų mylimiausiu pedagogu.

Lemtingais Lietuvai metais M. Stakvilevičius aktyviai dalyvavo politinėje veikloje likdamas ištikimas savo kairiesiems humanistiniams įsitikinimams. Jis buvo TSRS liaudies deputatas, Sąjūdžio aktyvistas, LKP Šiaulių miesto pirmasis sekretorius, Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos, skelbusios 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybę, deputatas, Lietuvos Seimo narys. Ketverius metus vadovavo Seimo Žmogaus teisių, pilietybės ir tautybių reikalų komitetui.

1994 metais būdamas Seimo nariu M. Stakvilevičius dalyvavo Lietuvos socialistų partijos steigiamajame suvažiavime, sukūrė parlamentinė socialistų palaikymo grupė, o vėliau buvo išrinktas LSP pirmininku. Ir šiandien Mindaugas Stakvilevičius aktyviai dalyvauja politinėje veikloje, yra Socialistinio Liaudies Fronto tarybos narys.

M. Stakvilevičius nuoširdus, šiltas, humaniškas, principingas ir kūrybingas žmogus, su kurio malonų ir gera bendrauti. Jis mėgsta poezija, pats yra parašęs nemažai eilėraščių bei publicistinių ir mokslinių straipsnių.

Socialistinio Liaudies Fronto nariai, visi Lietuvos kairiųjų įsitikinimu žmones sveikina Mindaugą Stakvilevičių su garbingu jubiliejumi, linki sveikatos, stiprybės ir kūrybingu ilgų gyvenimo metų.

SLF prezidiumas