RU EN

Michailui Bugakovui – 60. Sveikiname!

2012-04-03

Michailui Bugakovui sukako 60 metų.

Kai buvo žlugdoma TSRS ir kai atrodė, kad žlugs ir socializmas, kai daugelis kolegų švaistėsi partiniais bilietais ir kratėsi savo šešėlio – Michailas nepasidavė madai, tiek pakenkusiai Lietuvai, ir nepardavė savo principų. 

Kai daugelis viešoje erdvėje prisiekinėjo meile kapitalizmui – Michailas argumentuotai ir įtikinančiai polemizuodavo su jais kairiosios spaudos puslapiuose, gindamas socializmą.

Kai buvo madinga kurti ar stoti į buržuazines partijas – Michailas su bendražygiais 1994 metais įsteigė Lietuvos Socialistų Partiją, metusią iššūkį kapitalistinėms jėgoms ir išklaikusią socialistinę idėją gūdžiausiais reakcijos metais. 

Kai augant pasipiktinimui kapitalistinio valdymo rezultatais kūrėsi “Frontas”, Michailas pasisakė už glaudžius abiejų partijų ryšius, o kai jos susijungė 2009 metais, natūraliai tapo pirmininko pavaduotoju deologijos klausimais - ir šiandien aktyviai dirba kasdienius partijos darbus. 

Michailas yra mokinių gerbiamas pedagogas, politologas, o taip pat – kuriantis poetas, mokantis būti kompanijos siela. 60 metų – tai vyriška ir politinė branda. Jos labai prireiks šiame revoliucingame Lietuvos ir pasaulio raidos etape. 

Michailai, nuoširdžiai sveikiname! Linkime sveikatos, laimės, gyvenimo pilnatvės. 

Kova tik prasideda! 

SLF Taryba