RU EN

Marija Šiurnienė. Kviečiame paminėti

2013-07-07

2013.07.13d.(šeštadienį) paminėsime 72 metų sukaktį 1941 m. baltaraiščių ir pokario metu nužudytu nekaltų Lietuvos žmonių atminimą.

Pakruojo Linksmučių kapinėse 2013.07.13d. 10 val.

Linkuvos kapinėse 2013.07.13d. 13 val.

Mūsų "Atminties" draugijos vardu, prašome prisiminti šiuos visoje Lietuvoje nužudytus žmones.Jeigu nėra jų bendrų kapų, tai nuneškite gėles ir žvakeles prie pavienių nužudytųjų kapų. Mes turime juos prisiminti ir pagerbti, nes jie savo pralietu krauju suteikė mums geresnį gyvenimą.Buvo žudomi ir kitų tautų atstovai, tarp jų ir žydai. Buvo išžudyti ištisi miesteliai.

Lietuvos valdžia ignoruoja tikrąją istorinę tiesą, tik garbina banditus ir vadina juos partizanais.Tikrieji Lietuvos išlaisvintojai niekada nežudytų nekaltų ir neginkluotų žmonių.

Būtų gerai, kad visi Lietuvos rajonai turėtų draugijos "Atmintis" padalinių.Tada galėtume sušaukti respublikinį suvažiavimą.

Draugija "Atmintis" kviečia prisiminti ir pagerbti pokario metais vykusių žudynių aukas.

Marija Šiurnienė,

Draugijos „Atmintis“ pirmininkė (Pakruojis)