RU EN

M. Gorbačiovą gina LR prokuratūra, nekreipdama dėmesio į jo pavaldinių liudijimus. SLF pranešimas spaudai

2012-02-28
Generalinė prokuratūra atsisakė išduoti europinį arešto orderį Michailui Gorbačiovui Sausio 13-osios byloje, nors SLF savo rašte pateikė svarių argumentų. 
Atsakyme SLF pirmininkui Algirdui Paleckiui prokuratūra rašo: „Draudžiama kištis į prokurorų veiklą“...
Taip pat paaiškinama: „Dėl 1990-1991 metų TSRS armijos veiksmų Lietuvoje šiuo metu yra atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai, nagrinėjamos ir tikslinamos faktinės aplinkybės. „ 
Jeigu taip, jeigu 1991 m. sausio įvykių tema dar iki galo neišnagrinėta, tai kodėl prokuratūra siekia nubausti A. Paleckį už jo pateiktą įvykių interpretaciją?... 
SLF turimame priede – visas prokuratūros atsakymas. 
Taip pat nurodome į video-interviu su buvusiu TSRS gynybos ministru Dmitrijumi Jazovu Sausio 13-osios tema (ankstesnė nuoroda buvo netiksli): 
Čia Jazovas sako: „Sausio 10 d. Gorbačiovas mums įsakė – reikia imtis jėgos priemonių.“ 
SLF Infocentras