RU EN

Mūsų atrama

2013-03-01

Viešoji įstaiga „MŪSŲ ATRAMA“ - pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo.

VšĮ „Mūsų atrama“ pagrindiniai tikslai:

-Kurti ir įgyvendinti įvairius projektus visuomenės gyvenimo kokybei gerinti.

-Remti, stiprinti bei vienyti Lietuvos žmones.

-Kelti socialinės apsaugos bei švietimo lygį.

-Globoti socialiai remtinus žmones.

-Skatinti užimtumą bei remti pilietinės visuomenės iniciatyvas.

***

Mus galite paremti pervesdami 2% savo pajamų mokesčio arba asmeninę piniginę auką į VŠĮ “Mūsų atrama”. Įmonės kodas - 302653298, sąskaitos Nr. LT32 7290 0000 0170 0245, AB Citadele bankas (Banko kodas 72900).

Telefonai pasiteiravimui: 867439861; 861764471