RU EN

LIUDMILA PETKEVIČIŪTĖ. Visiems, kuriems rūpi, ką apie mus pamanys

2017-03-14

Štai kaip samprotauja „demokratijos nešėjai“ apie senbuves tautas, kurias išnaikino Amerikoje, Australijoje, Afrikoje ir visur kitur plačiajame pasaulyje:

„Nemanau, kad ant šieno gulintis šuo (!) turi kokią nors teisę į tą šieną (!), netgi jei ilgai ant jo gulėjo (!). Nepripažįstu jam tokios teisės. Nepripažįstu, pavyzdžiui, kad raudonųjų Amerikos indėnų ir juodųjų Australijos ar Afrikos aborigenų atžvilgiu įvykdyta kokia nors neteisybė. Nepripažįstu, kad su jais buvo pasielgta neteisingai, todėl kad stipresnė (?) rasė, labiau išsivysčiusi (?) rasė, išmintingesnė (???) rasė atėjo ir užėmė jų vietą“.

Vinstonas Čerčilis (Winston Churchill), 1937 kovo 12 d.

Matot, aklatikiai „vakarų civilizacijos“ garbintojai? Yra „jie“, pranašesnieji, ir yra „tie kiti“, prilyginami šunims.

Varganytėms lietuviams niekaip nedašunta, kad mes „jiems“, tiems „pranašesniems ir išmintingesniems“ kraugeriams ir žudikams, taipogi tesame „šunes ant šieno“. Ir tas šienas, tai yra, mūsų žemė, jiems labai rūpi.

Klausimas dar likusiems blaiviems lietuviams: ar tikrai šie „viršžmogiai“ gali būti mums pavyzdys? Ar nežeminam savęs jiems pataikaudami, juos beždžioniaudami ir nuolat paisydami jų nuomonės? Ar tai ne nusikaltimas nulenkus galvą pasiduoti jų „kultūrinamiems“?

TIKIUOSI, mūsų tautai ATGIMS geba savarankiškai gyvuoti, mąstyti ir vertinti. Ji būtinai atgims, jei tauta liausis naikinusi savo šviesuolius, kurių vis dar pasigimdo. Jei išmoks juos atpažinti ir leisis vedama jų, o ne apsišaukėlių niekadėjų, už menkus trupinius tarnaujančių aniems, „pranašiesiems išminčiams“ kruvinais nagais.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1385539394844397&set=a.909444042453937.1073741827.100001650501261&type=3&theater