RU EN

Lietuvoje vėl persekiojimų banga - prieš SLF narius ir kitus opozicijos aktyvistus (Papildyta - 2016.05.10)

2016-05-06

Pastaruoju metu per Lietuvą vėl nuvilnijo nauja persekiojimų banga, vėl įvairiais būdais atakuojami opozicijos veikėjai, žmogaus teisių gynėjai. Dar kovo mėnesį Panevėžyje prasidėjo Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininko D. Šulco ir jo bendražygių, žmogaus teisių gynėjų iš Radviliškio rajono R. Plungės ir A. Plungienės teismo procesas dėl tariamo prokurorų įžeidimo, gegužės antroje pusėje vėl vyks šio proceso posėdžiai. Balandžio pradžioje į Klaipėdos policiją buvo iškviestas vienas iš sambūrio „Būkime vieningi“ lyderių O. Titorenko, jam pareikšti įtarimai dėl neva „antivalstybinės literatūros“. Balandžio pabaigoje grasinančio turinio žinutes į savo telefoną gavo Socialistinio Liaudies Fronto (SLF) prezidiumo marys A. Tiuninas.

Beje, su panašiais dalykais dar vasario mėnesį susidūrė ir Socialistinio Liaudies Fronto pirmininkas Edikas Jagelavičius, jis sulaukė naktinių skambučių, buvo išvadintas „komunistine lerva“ ir kitais panašiais epitetais. Tuomet partijos vadovas teigė, jog nekreipia didesnio dėmesio į tokius dalykus, tačiau dabartiniame kontekste matome, kad tokie naktiniai skambučiai tarsi įsikomponuoja į visą spaudimo opozicijos aktyvistams ir žurnalistams grandinę. O gegužės 2 d. netikėto pareigūnų vizito sulaukė Socialistinio Liaudies Fronto pirmininko pavaduotojas, kaunietis žurnalistas G .Grabauskas. Tos dienos vakare, 19 valandą, į jo buto duris ilgai skambino policijos pareigūnai. Vėliau jie išvyko. Kitą dieną, gegužės 3, apie 10.30, G. Grabauskui paskambino Kauno apskrities policijos komisariato kriminalinės policijos vyriausioji tyrėja J. Dronova ir pranešė, jog Klaipėdos apygardos prokuratūros nurodymu ji turi pravesti apklausą byloje dėl tariamo „antikonstitucinių grupių“ kūrimo. J. Dronova pareiškė, jog dabartinis G. Grabausko statusas byloje – specialaus liudytojo. Sutarus suderinta apklausos data – gegužės 6 d. 14.30 min. Gegužės 4 d. ryte policijos pareigūnai G. Grabauskui į rankas įteikė oficialų kvietimą.

Ši rezonansinė byla buvo pradėta LR Generalinės prokuratūros dar 2015 m. sausio 15 d., ir po savaitės perduota tirti Klaipėdos apygardos prokuratūrai. 2015 m. kovo 19. d. įvyko masinės kratos – įvairiose Lietuvos vietose nuo ankstaus ryto policijos operatyvinės grupės pradėjo vykdyti kratas keliolikos opozicijos aktyvistų, žurnalistų, antifašistų namuose. Kratos vykdytos pas G. Grabauską, M. Bartašiūnaitę, K. Juraitį, J. Valiukėną, O. Titorenko, Ž. Razminą, K. Voišką, V. Lekstutį, A. Litvinenką ir kai kuriuos kitus piliečius. Iš šių piliečių namų išgabenti kompiuteriai, knygos, telefonai, laikraščiai, įvairūs dokumentai. Per metus laiko daugumai šių opozicijos veikėjų jų daiktai gražinti palaipsniui, dalimis, tačiau O. Titorenko ir Ž. Razminas savo daiktų neatgavo. Šių metų balandžio 6 d. O. Titorenko Klaipėdos policijoje pareikšti įtarimai pagal Lietuvos BK 170 str. – neapykantos kurstymas. Jo namuose rastoje literatūroje yra tokių teiginių – „Jau laikas kilti ir kovoti prieš liberal-kapitalistinę vergiją“. Teiginiai iš esmės politiniai, tačiau dabar jau už tokius teiginius bandoma sodinti piliečius į teisiamųjų suolą.

Šiomis dienomis panašaus pareigūnų dėmesio sulaukė ir kai kurie kiti opozicijos veikėjai – vilniečiai Jaras Valiukėnas, Kazimieras Juraitis, Trakų rajone gyvenanti Milda Bartašiūnaitė, jaunosios kartos opozicijos aktyvistas iš Vilniaus Kristoferis Voiška. Jiems visiems taip pat pranešta, jog turi atvykti apklausoms, su spec. liudytojo statusu. K. Juraitis ir J. Valiukėnas gegužės 2 d sulaukė pareigūnų skambučių, jie abu apsilankė Vilniaus policijoje gegužes 3 d. Buvo pravesta formali apklausa, nes po pirmųjų klausimų tiek J. Valiukėnas, tiek K. Juraitis atsisakė į juos atsakyti, nes jų teigimu, tai buvo klastingi klausimai, pvz.: „Ar esate radikalių organizacijų nariai?“. Režisieriaus J. Valiukėno nuomone – „tokie klausimai nesiderina su demokratijos principais, jei įvykdyčiau kriminalinį nusikaltimą, mane tikrai reikėtų teisti. Tačiau tokių nusikaltimų nevykdau, ir kai bandoma visaip prie manęs kabintis, turiu teisę neatsakyti į įvairius provokacinius klausimus“. M. Bartašiūnaitei irgi skambino policijos atstovai, ji į Vilniaus policiją su advokatu vyks gegužės 6 d. Ir K. Voiška policijoje bus apklausiamas tą pačią dieną. Gegužės 5 d. ryte teko bendrauti telefonu su Žilvinu Razminu, vienu iš rezonansinių 2015 m. kovo 19 d. dienos kratų taikinių. Jis teigė – „Į mane teisėsaugos atstovai nesikreipė, negavau jokių kvietimų atvykti. Kol kas ramu“.

Balandžio pabaigoje specifinį dėmesį savo atžvilgiu pajuto ir Socialistinio Liaudies Fronto prezidiumo narys Aleksandras Tiuninas. Jis į savo telefoną gavo grasinančio turinio žinutę: „Nusiimk savo rusiškas vėliavas! Arba grįžk į Tėvynę, jei taip ilgiesi!“ Šią žinutę jis parodė žurnalistams, ketina artimu metu kreiptis į teisėsaugos institucijas. A. Tiuninas pabrėžė – „Esu gimęs Lietuvoje, mano tėvai kilę iš Ukrainos, ir tai, kad atsiranda norinčių mane išvaryti į Rusiją, tai tiesiog keista. Kur einame, kas vyksta? Kodėl kai kurie žmonės jaučiasi turintys galią varyti kitus piliečius iš Lietuvos?“.

Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininkas Donatas Šulcas taip komentavo tokius procesus: „Tokie įvykiai, kai taikūs aktyvūs piliečiai patiria konkretų spaudimą – vykdomos kratos jų namuose, išnešama daug vertingų daiktų, jie kviečiami į apklausas – tikrai apgailėtini. Tai rodo, kad oficialiai deklaruojamų demokratinių vertybių nepaisoma. Kas liečia grasinimus, tenka pripažinti, kad tai jau kasdienybė. Esu susipažinęs su eile tokių faktų, kai grasinama opozicijos aktyvistams, žurnalistams, žmogaus teisių gynėjams. Tokius procesus reikia viešinti. Viešumas – vienas iš pagrindinių gynybos instrumentų“.

Giedrius Grabauskas

***

Analizuojant šiuos procesus, matomos artimos parelėlės tarp profašistinio Smetonos režimo slaptųjų tarnybų veiklos stilaus ir retorikos bei dabartinių tarnybų veiklos ir retorikos. Štai detalės.

Gegužės 6 d. G. Grabauskas su advokatu nuvyko į policiją. Pradžioje išsamiai patikrinti pačio specialiaus liudytojo ir advokato dokumentai(tai užtruko apie dvidešimt minučių). Tada policijos vyr. tyrėja įteikė susipažinti dokumentą-tai Klaipėdos apygardos prokuratūros pavedimas apklausti G. Grabauską. Bet pavedimo rašte yra daug specifinių teiginių-,, Giedrius Grabauskas galimai organizavo revoliuciją Lietuvoje. Galimai kūrė gerai parengtas ardomasias grupes, kurios platino agitacinius lapelius su raginimu neįvesti euro( Šalin eurą!), lapelius su kurstančiais socialistiniais šūkiais( Pakilkim, žmonės pavergtieji!) ir kitus grėsmingo turinio agitacinius lapelius, rengė antivalstybinius straipsnius, rengė akcijas, kurių metu buvo raginama trauktis iš NATO organizacijos, akcijas, kurių metų buvo žeminami Lietuvai nusipelnę asmenys, pokariu žuvę Lietuvos gynėjai, kovoję prieš tarybinę santvarką. Tokia veikla yra nukreipta prieš konstitucinę santvarką ir kelia pavojų valstybei. Be to, G. Grabauskas ilgai vykdė agitacinę veiklą, į ardomąją veiklą įtraukė ir kitus asmenis“.

Tyrėja eilę kartų klausė-,,Ar priklausote radikaliai organizacijai? “. Į tai gavo neigiamus atsakymus, nes net negalėjo pateikti radikalios organizacijos apibrėžimo. To nėra pateikta jokiuose oficialiuose dokumentuose. Tad prokurorų suformuluotų klausimų turinys labai abejotinas.

G. Grabausko advokatas G. Platūkis bent kelis kartus paklausė policijos pareigūnės, kodėl politinio-visuomeninio turinio veikla bandoma pristatyti kaip nusikalstamą veiklą, juk įvairių lapelių platinimas, straipsnių rašymas, akcijų rengimas-ta taiki veikla. Jis teigė-.,,Ar galite pareikti įrodymus dėl tikros nusikalstamos veiklos-kurstymo žudyti, vykdyti padegimus, teroro aktus?“. Į tai pareigūnė atsakė, jog tokių įrodymų neturi. Vyr. tyrėja klausinėjo ir apie O. Titorenko, klausė-,,Ar buvote Klaipėdoje, kai jam buvo pateikti įtarimai?“. Dokumento, kuris buvo pateiktas susipažinti G. Grabauskui ir jo advokatui, gale teigiama: ,,Giedrius Grabauskas galimai įvykdė nusikalstamas veikas pagal LR BK 121 str.,LR BK 170 str. ir LR BK 250 str.“ Tad visiškai aišku, jog pagrindinė byla , pradėta 2015 m. sausio 15 d., nėra nutraukta, ji tęsiama, ir dar užvedamos ir kitos bylos (kaip O. Titorenko atžvilgiu).

Tai primena profašistinio Smetonos režimo laikus. Štai kokie duomenys 1930 metų rudenį teisto aktyvaus socialisto Juozo Stimburio byloje : ,,J. Stimburys rengė revoliuciją Lietuvoje. Jis subūrė ardomasias grupes, verbavo naujus narius į šias grupes, laikė ir platino antivalstybinę literaturą. J.Stimburio veikla kelia didelį pavojų valstybei, jos tikslas –nuversti valdžią ir sukurti tarybinę santvarką”. Už tai J. Stimburys buvo nuteistas septynerių metų įkalinimimo bausme. Panašūs teiginiai pateikiami ir kitų tuomet teisiamų kovotojų už darbo žmonių teises ir taiką byloje-K. Didžiulio, P. Pajarskio, I.Meskupo, M.Meškauskienės bei kitų jų bendražygių. Tad tikrai galime kelti klausimus-vėl atgimsta smetoninės profašistinės tradicijos? Vėl aktyvūs persekiojimai pries taikos šalininkus, darbo žmonių teisių gynėjus?

Giedrius Grabauskas