RU EN

Liberalo sąžinė

2016-05-19

Nepagautas - ne vagis. Jeigu pagautas ir vis tiek ne vagis - tai liberalas.

Liberalo sąžinė niekada nemiega, kadangi nespėja pateisinti liberalo visų kasdien daromų niekšybių. Nori, kad nepagautų, reikia kontroliuoti teisėsaugą ir teismus. Todėl teisėsaugoje šiuo metu sėdi vieni liberalai, kurių pagrindinis uždavinys paslėpti tiesą, bausti nekaltus ir nebausti kaltųjų.

Liberalas neina dirbti, jis eina tik uždirbti, todėl visiems parazitams reikia pinigų, kurių gali parūpinti tik nusikalstamos biudžeto vagysčių schemos-otkatai ir monopolinė rinka.

Todėl į kiekvieną valstybės tarnybos poziciją, priimančią sprendimus, turi būti pasodintas niekšas liberalas, o rinka, parsidavusių politikų liberalų priimtais įstatymais yra monopolizuota liberalių gangsterių, joje yra nustatomos kosminės prekių/paslaugų liberalios kainos, todėl iš nuskurdintos tautos prisiplėštų pinigų užtenka apmokėti visų liberalų-parazitų juodą triūsą.

Parsidavusi liberalams žiniasklaida kasdien tūlam apiplėštam lietuviui skalbia smegenis, kad plėšti yra gerai, gyventi sąžiningai yra nuodėmė, vogti yra verslas, imti kyšius yra liberalu, būti pagautam imant kyšius - tironija.

Ponai prisiekusieji liberalai, cirkas tęsiasi!

Jonas Kovalskis