RU EN

Latvijos Socialistų Partijos (LSP) suvažiavimas

2012-10-28

2012 m. spalio 20 d. Rygoje vyko Latvijos Socialistų Partijos XV-asis suvažiavimas. Į kaimyninės šalies kairiųjų forumą buvo pakviesti ir jame dalyvavo giminingų partijų atstovai iš užsienio: Graikijos Komunistų Partijos tarptautinių santykių skyriaus vadovas E. Vagenas, Čekijos ir Moravijos Komunistų Partijos europarlamentaras, pirmas ir vienintelis buvusios Čekoslovakijos kosmonautas V. Remekas, Rusijos Komunistų Darbo Partijos pirmininkas V. Tiulkinas, Socialistinio Liaudies Fronto (Lietuva) pirmininko pavaduotojai K. Bilans ir M. Bugakovas bei SLF sekretoriato darbuotoja G. Stankevičienė.

Latvijos Socialistų Partija – parlamentinė partija. Ji turi 3 atstovus Latvijos Respublikos Seime bei savo deputatus keliose savivaldybėse. Dalyvaudama politinių partijų susivienijime „Santarvės Centras“ LSP sudaro valdančiąją daugumą Rygos Dūmoje. Kaip pažymėjo Rygos meras ir „Santarvės Centro“ lyderis N. Ušakovas savo sveikinimo kalboje prasidedant Latvijos socialistų suvažiavimui: „Socialistų partijos deleguoti deputatai – tai patikimi, darbštūs ir kvalifikuoti žmonės, kurie daug dėmesio skiria socialinių Latvijos sostinės gyventojų problemų sprendimui“. Iš tikrųjų, Rygoje, pavyzdžiui, daugiausiai jų pastangomis įvestas nemokamas važiavimas visuomeniniu transportu nedirbantiems pensininkams ir moksleiviams...

LSP pirmininkas, europarlamentaras A. Rubiksas perskaitė suvažiavime ataskaitinį pranešimą, kuriame pateikė išsamią partijos veiklos analizę ir suformulavo gaires ateičiai. Suvažiavime kalbėję delegatai išsakė konkrečią ir argumentuotą, kartais gana kritišką, nuomonę apie partinį darbą, o suvažiavimo svečiai papasakojo apie situaciją savo šalyse. Suvažiavimo dalyviai patvirtino keletą svarbių dokumentų, tame tarpe ir nutarimą „Dėl rinkimų į vietines savivaldybes 2013 metais“, kuriose LSP rengiasi aktyviai dalyvauti.

Latvijos Socialistų Partijos pirmininku suvažiavime naujai kadencijai buvo perrinktas A. Rubiksas. Suvažiavimas taip pat išrinko tris jo pavaduotojus bei septynių asmenų partijos valdybą.

Nauja LSP vadovybė pritarė Lietuvos Socialistinio Liaudies Fronto delegacijos išsakytai idėjai po 1-2 metų surengti Rygoje visų aplink Baltijos jūrą esančių valstybių kairiųjų partijų bendrą forumą - pasitarimą.

Po suvažiavimo jo svečiams šeimininkai organizavo ekskursiją po Latvijos sostinę, kurios metu buvo aplankyti privatus V. Lenino muziejus Rygos senamiestyje, plačiai žinomas Laisvės paminklas bei įspūdingas memorialas Tarybiniams kariams – išvaduotojams.

SLF infocentras

P.S. Foto galima pamatyti čia: Link