RU EN

Kvietimas į Antano Sniečkaus 110 metinių minėjimą

2013-01-03

Sausio 5 d., šeštadienį, bus minimos Antano Sniečkaus 110 gimimo metinės. (A. Sniečkus gimė 1903 m. sausio 10 d.)

Antakalnio kapinėse kviečiame padėti gėlių ant A. Sniečkaus kapo. (12:00 renkamės prie įėjimo į kapines.)

Po to, 13:30, kviečiame į oficialų minėjimą (kavinėje „Visata“, Konstitucijos pr. 12 a, Vilnius). Atvykę gaus leidyklos „Politika“ išleistą knygą apie Antaną Sniečkų.

Minėjime kalbės su A. Sniečkumi dirbę žmonės. Įvadinį pranešimą perskaitys istorikas Jonas Rudokas. Po to vyks diskusija. 

***

Jeigu dirbantiesiems būtų sudarytos galimybės laisvai pasirinkti, jie neabejotinai įvardintų A. Sniečkų kaip geriausią Lietuvos vadovą. Pasirinktų jį kaip Lietuvos simbolį, kaip Lietuvos vardą. Apie vadovus sprendžiama pagal tai, kokią šalį jie rado ir kokią paliko. A. Sniečkus rado vyžotą, alkaną, varge paskendusią Lietuvą (išskyrus saujalę turčių, kurių tikrieji ar idėjiniai palikuonys dabar siautėja kaip naujasis „elitas“), o paliko klestinčios pramonės, žemės ūkio ir kultūros šalį. 

Iki šiol nepajėgta sunaikinti visko, ką sukūrė šalis vadovaujant A. Sniečkui. Šiuolaikiniai vadovai-pigmėjai surengė laukinių šokį ant milžino kapo, bet istorijos vėjas jau baigia išblaškyti visas ant šios žmogaus išpiltas šiukšles. 

A. Sniečkus gimė stambių ūkininkų šeimoje, bet dar paauglystėje pasuko vieninteliu teisingu – kovos už darbo liaudies valdžią ir gerovę – keliu. Tarpukaryje jis organizavo Lietuvos Komunistų Partijos pogrindinę kovą su profašistiniu A. Smetonos režimu. Už tai kalėjo, nepalūžo. 1940-aisiais tapo faktiniu Tarybų Lietuvos vadovu. 

Karo metais buvo pagrindinis tarybinio partizaninio judėjimo šalyje vadovas, organizatorius. Tai buvo tikri partizanai, kovoję ne su civiliais, kaip nemaža dalis miškinių, o su antra pagal stiprumą to meto kariuomene -Wehrmachtu.

Po karo A. Sniečkus vadovavo ūkio atstatymui ir išvystymui. Jam vadovaujant, Lietuvoje ne tik dygo gamyklos ir įmonės, bet - ištįsi miestai... 

Dirbę su A. Sniečkumi prisimena jo paprastumą, pasiaukojantį darbą ir reiklumą. 

Giliai lenkiame galvas Antano Sniečkaus atminimui pagerbti. 

Amžina šlovė kovotojams už dirbančiųjų gerovę. 

SLF Prezidiumas