RU EN

Kur veda tautininkų inkvizicijos laužai?

2013-08-28

Socialistinio Liaudies Fronto pranešimas spaudai

Prieš kelias dienas Molėtų rajone vasaroję Tautininkų sąjungos nariai viešai degino žinomų Lietuvos visuomenės veikėjų ir politikų - Artūro Rudomanskio, Marijos Aušrinės Pavilionienės, Nidos Vasiliauskaitės, Viktoro Uspaschiko, Valdemaro Tomaševskio, Petro Austrevičiaus, Algirdo Paleckio, Arkadijaus Vinokuro, Artūro Zuoko - atvaizdus. Idėjos autorius - tautininkų idelogas Marius Kundrotas, vykdytojas - jų eitynių ir kitų renginių organizatorius Julius Panka. Esą taip norima apsivalyti nuo minėtų politikų ir jų idėjų bei sukurti grynai tautinę valstybę. Sąskrydyje jo dalyvius linksmino "patriotinio roko" grupė "Diktatūra" (seniau pagarsėjusi nacistiniais tekstais). 

Tai nebestebina. Tautininkai ne pirmus metus skleidžia ksenofobiją, rasizmą, besiribojantį su neonacizmu. Dabar štai jau ugnyje pleška net ne knygos, kaip Vokietijoje nacių laikais, o konkrečių politikų fotografijos. Viskas - pagal scenarijų, nuosekliai ir užtikrintai. 

Nebestebina ir atitinkamų Lietuvos institucijų, kurių užduotis yra neleisti plisti ksenofobijai ir rasizmui, reakcija,tiksliau, jos nebuvimas. Nebestebina, nes jaunieji tautinininkai gauna lėšų iš Lietuvos jaunimo tarybos, jie kviečiami į respektabilias, konservatorių rengiamas konferencijas Seime, pasisako jose kaip "ekspertai", gauna jose apdovanojimus kaip "tautiškiausia organizacija". Jų ir valdžios požiūris į nacių kolaborantus sutampa. Tad kodėl gi valdžios įstaigos turėtų persekioti tautininkus?... Juk tai - augantis, puikus rezervas, kuris, atėjus valandai X, bus mestas į veiksmą. 

Stebina pilietinės, demokratinės visuomenės, šviesuomenės, kairiųjų jėgų reakcija. Tiksliau,vėlgi - beveik jokios reakcijos. Tarsi viskas gerai. Girdi, nekreipkime dėmesio į vaikų žaidimus. 

Istorija moko, kad nacizmas prasideda ne nuo dujų kamerų. Jis prasideda nuo neapykantos kitokiems, ką ir matėme vykstant Molėtų rajone. 

SLF Infocentras