RU EN

Konferencija ,,Nuo profašistinio Smetonos režimo iki atgimstančio XXI amžiaus fašizmo grėsmių“

2015-06-23

Birželio 20 dieną Kėdainiuose įvyko pilietinių kairiųjų jėgų konferencija ,,Nuo profašistinio Smetonos režimo iki atgimstančio XXI amžiaus fašizmo grėsmių“.

Ši konferencija skirta prisiminti istorinius įvykius-kai prieš 75 metus žlugo masines represijas bei darbo žmonių skurdinimą vykdęs profašistinis Smetonos režimas ir pradėjo kurtis darbo žmonių valdžia. Be to, šiame renginyje daug kalbėta ir apie atgimstančio fašizmo grėsmes, vėl plintantį išnaudojimą, žmonių skurdinimą bei masinę emigraciją, opozicijos atstovų, žurnalistų persekiojimus.

Pagrindiniai konferencijos organizatoriai-istorinių ir socialinių tyrimų centras ,,Lita“ bei Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga. Tarp organizatorių ir kitos visuomenės politinės organizacijos bei nevyriausybinės struktūros: Socialistinis Liaudies Frontas (SLF), judėjimas ,,Vytis“, Visuomeninė piliečių sąjunga, sambūris ,,Būkime vieningi“, Nepriklausomas žmogaus teisių centras.

Renginio pradžioje pranešimus skaitė konferencijos iniciatorius, Socialistinio Liaudies fronto pirmininko pavaduotojas, istorinių ir socialinių tyrimų centro ,,Lita“ vadovas G. Grabauskas.
 
Pagrindiniame pranešime ,,Esminiai profašistinio Smetonos režimo valdymo bruožai“ jis pabrėžė, kad regimas tikras istorijos falsifikavimas - Smetonos režimas oficialiuose vadovėliuose pateikiamas kaip normali demokratinė valdžia, bet tiesa visai kitokia, šis režimas įsigalėjo po 1926 m. pabaigoje įvykdyto brutalaus karinio perversmo, režimo valdymo metu vyko tikras darbo žmonių skurdinimas bei išnaudojimas, tūkstančiai žmonių įkalinti kalėjimuose ir konclageriuose, buvo žudomi opozicijos lyderiai ir aktyvistai-taip buvo nužudytas K. Požėla ir jo bendražygiai (keturi komunarai), kalėjimuose nuo sunkių kalinimo sąlygų mirė J. Garelis, K. Krastinaitė ir daug kitų Lietuvos Komunistų partijos narių bei kairiųjų aktyvistų, slaptosios policijos agentai Kaune nužudė aktyvią komjaunuolę A. Šiaučiūnaitę, IX forte buvo sušaudyti keturi 1935 metų Suvalkijos valstiečių streiko organizatoriai, o dar du šio streiko organizatoriai nunuodyti Kaune, Aleksote įkurtoje dujų kameroje.
 
Kitame pranešime ,,Neonacizmo, ksenofobijos ir masinių žmogaus teisių pažeidimų raida Lietuvoje nuo 1990 metų“ G. Grabauskas pateikė daug faktų apie šiandieninėje Lietuvoje vykdomas politines represijas-sufabrikuotose bylose nuteisti A. Paleckis, K. Bilansas, D. Šulcas, D. Raugalienė, V. Anankienė, I. Naujokas ir daug kitų opozicijos lyderių bei aktyvistų, užpultas ir sunkiai sužalotas, vėliau ligoninėje mirė aktyvus SLF ir judėjimo ,,Vytis“ narys I. Krinickis,  persekioti ir G. Grabauskas, A. Bosas, A. Drižius, O. Titorenko, E. Satkevičius, J. Lekas, V. Lekstutis, E. Balčiūnas, L. Šlamienė, V. Šustauskas, K. Apanavičiūtė - Sulikienė, A. Sulikas, K. Voiška, K. Juraitis, Ž. Razminas, A. Dolženko, A. Martikonis, R. Plungė, J. Valiukėnas bei daug kitų visuomenininkų, žurnalistų, žmogaus teisių gynėjų. Lietuvoje atvirai veikia neonacistų grupuotės -,,Žalio Velnio brolija“, ,,Vanagai“ ir kiti panašūs susivienijimai, atvirai kurstoma rusofobija, antisocializmas bei kitos ksenofobijos formos.

Vėliau pasisakė Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininkas D. Šulcas. Jis teigė, kad svarbu kuo aktyviau vienytis, siekti pažangių permainų, nes Lietuvoje atvirai siautėja korumpuoti klanai, kurie greta korupcinių nusikaltimų vykdo žmogaus teisių pažeidimus, kursto karinę isteriją. Jei tokie neigiami procesai nebus neutralizuoti, gresia itin neigiamos pasekmes-jau matome Ukrainos pavyzdį.

Jaunimo atstovas, SLF Vilniaus skyriaus pirmininkės pavaduotojas K. Voiška savo kalboje pabrėžė monopolinio kapitalizmo žalą ir socialistinės sistemos pranašumus. ,,Puikiai matome dabartines santvarkos ydas - per dvidešimt penkerius metus nuo 1990 metų Lietuva nuskurdinta, plinta išnaudojimas, klesti tik oligarchai ir jų parankiniai, padaryta didžiulė žala švietimo ir mokslo sistemai“- teigė K. Voiška.

Kaunietis mokslininkas doc. E. Satkevičius pasisakė masinės emigracijos ir su tuo susijusių procesų tema. Anot šio pranešėjo -jei ir toliau tęsis masinė emigracijos banga, o faktiškai masinė deportacija į Vakarus, tai už dešimties metų Lietuvai galutinai žlugs, jau ir dabar teturime butaforinę valstybę, ypač dideles grėsmes kelia jaunimo emigracija, pramonės sužlugdymas, valstybinių struktūrų priklausymas nuo galingų užsienio bankų ir korporacijų.
 
Aktyvus visuomenininkas, mokslininkas iš pajūrio V. Švanys savo pranešime dideli dėmesį skyrė kapitalistinės sistemos demaskavimui ir fašizmo grėsmėms. Jis išsamiai išdėstė ir apie keturius pagrindinius žmonių tipus, pabrėžė, kad reikia stengtis neutralizuoti visuomenėje plintantį susipriešinimą ir siekti darnos. ,,Mes dažnai kovojame prieš kažką. Bet dar ne per daug tų prieš? Juk taip vis daugiau nuosmukio ir priešpriešos. Reikia kuo daugiau pasisakyti ir veikti už, tada ir bus daugiau galimybių sukurti tikrą Lietuvos valstybę“- pabrėžė V. Švanys.

SLF pirmininko pavaduotojas, teisininkas J. Kovalskis teigė, kad reikia susivokti dabartinėje situacijoje, kai rafinuotai ir ciniškai meluojama, kai pasitelkiami galingi informacinio karo ginklai. Ukrainos pavyzdys parodė - kaip galima suskaldyti visuomenę, vykdyti brutalias manipuliacijas ir sukelti karą. O Lietuva šiuo metu užvaldyta grobuoniškų tarptautinių struktūrų ir vietinių oligarchų, norint pasiekti pažangių permainų, reikia didelio susitelkimo ir kuo daugiau platinti teisingą informaciją, skatinti pilietiškumą, burtis visoms pilietinėms patriotinėms jėgoms.

SLF Kėdainių skyriaus pirmininkas A. Kazlauskas pasisakė apie panašumus tarp profašistinio Smetonos režimo valdymo laikų ir dabartinės Lietuvos. Tarpukario laikais Lietuva buvo nuskurdinta, klestėjo pagrinde dvarininkai, fabrikantai, valdininkijos luomas, egzistavo brangi aukštojo mokslo sistema, o dabartinėje Lietuvoje analogiška situacija - aukščiausi luomai maudosi prabangoje, o daugybė žmonių skursta.

Judėjimo ,,Būkime vieningi“ atstovas O. Titorenko savo kalboje pabrėžė tas grėsmes, kurias kelia plačiu mastu vykstantis priklausomybių plitimas (alkoholizmo, narkomanijos, ludomanijos, toksikomanijos ir kt.). Jis teigė, kad reikia šviesti žmones, skatinti jų pilietiškumą, kadaise Lietuvos neįveikė kryžiuočiai, o XX amžiuje jų pasekėjai vokiškieji fašistai, tad turėkime vilties, jog mūsų krašto nepalauš ir klastingai veikiančios amerikietiško imperializmo struktūros.
 
Konferencijos metu diskusijose pasisakė ir SLF pirmininkas E. Jagelavičius, kaunietis politikas V.Šustauskas, Nepriklausomo žmogaus teisių centro direktorius K. Bilansas, šiaulietis visuomeninkas Ž. Razminas, judėjimo ,,Vytis“ narys A. Kavaliauskas ir kai kurie kiti konferencijos dalyviai. Jų pozicija tokia - Lietuvai reikia ne karinės isterijos kurstymo, ginklų pirkimo vajaus ir istorijos falsifikavimo, o reikia taikos ir tautų draugystės, istorinės tiesos, socialinio teisingumo atstatymo.

Dauguma konferencijos dalyvių nepritarė ir šiuo metu vykdomai Lietuvos okupacijai-kai į Lietuvą įvesti amerikiečių, lenkų, portugalų ir kitų užsienio šalių kariniai daliniai, mūsų kraštas tampa pereinamu kiemu, per kurį važinėja okupacinių dalinių tankai, po miestus vaikšto okupantų smogikai.

Giedrius Grabauskas