RU EN

Komjanuoliu V. Landsbergis tapo lygiai prieš 60 metų. SLF Jaunimo sąjungos iniciatyvinės grupės sveikinimas

2012-02-23

Prieš 60 metų, 1952 metų vasario 23 dieną, Vytautas Landsbergis, galbūt atsiliepęs į stalininį šaukimą, pasiprašė priimamas į lenininio komjaunimo gretas. Ir buvo į jas priimtas. 

Ir darė jose karjerą. Nes savo prašyme, kurio kopiją turime, būsimasis komjaunuolis iškilmingai pareiškė: „Pasižadu vykdyti užduotis“. 

Prie prašymo Vytautas pridėjo auto-biografiją, kurioje savo ranka išraito tokius žodžius: „1944 metais Raudonoji Armija išvadavo Lietuvą ir mano šeimą...“. 

Neveltui išlaisvintas Vytautas pasiprašė į komjaunimą būtent vasario 23-iąją, Raudonosios Armijos dieną, su kuria ir sveikiname draugą Vytautą Landsbergį. 

Sveikiname Vytautą Landsbergį ir su gražia tapimo komjaunuoliu 60 metų sukaktimi!

Laukiame, kada apie įvykdytas ir vykdomas užduotis jis papasakos Lietuvos jaunimui. 

SLF Jaunimo sąjungos iniciatyvinė grupė