RU EN

Kodel Lietuvą trypia okupantų batai?

2016-06-17

Pastaruoju metu viena iš pagrindinių Lietuvos temų, ką perša nomenklatūrinė žiniaskaida-tai teiginiai, jog reikia atgrasyti Rusiją. O tam Lietuva turi būti okupuota amerikiečių, vokiečių, lenkų kariuomenės. Aišku tokie apgaulingi elito teiginiai, kai džiaugiamasi okupacija –tai ,,pasakėlės iš rūsio”. Tai išdavystė, galime paklausti elito ponų-už kokią kainą jūs sutikot Tėvynę Lietuvą parduot?

O kokie tikri procesai? Faktiškai vyksta Lietuvos žmonių atgrasymas nuo Lietuvos-per 26 metus virš pusantro milijono pasitraukė iš Lietuvos, nuo skurdo ir neteisybės pabėgo į Vakarus. O kas vyksta šiuo metu ? Nuo birželio pradžios į Lietuvą įvedami gausūs amerikiečių, vokiečių, lenkų okupacinės kariuomenės daliniai-iš viso virš 5000 okupantų, įvežta daug jų technikos-tankai, šarvuočiai, haubicos. Tai prieštarauja LR Konstitucijos 137 straipsniui, kuriame teigiama, jog užsienio karinių dalinių įvedimas į Lietuvą draudžiamas.

2004 metais tik keturi LR Seimo nariai balsavo prieš Lietuvos stojimą į NATO. Tai E.Klumbys, V.Šustauskas, J.Veselka, M.Pronckus. Tai buvo didvyriškas šių patriotų poelgis. Galime prisiminti ir šviesos atminties rašytoją Liudą Dambrauską, kuris dar 2001 metais rašė -,,Didžiausias Lietuvos nepriklausomybės priešas-ne Rytų baubas, o žmonių skurdas. Žmonės masiškai žudosi. Ar jie žudosi iš gero gyvenimo ? Ar gali NATO apsaugoti mus nuo susinaikinimo?”.

Kodėl amerikiečių smogikai, kurie rengė masines žudynes Irake, dabar atvyksta į Lietuvą? Ko jiems čia reikia? Ginti Lietuvos ponus, kurie bijo, jog prisidirbę daug tamsių darbelių, apvogę Lietuvą, nuskurdinę jos darbo žmones ir gali sulaukti atpildo valandos? Ar mes, Lietuvos piliečiai, turime sutikti su okupacijos faktu? Ar leisime okupantų batams trypti Lietuvos žemę? Tai ciniška, šliaužianti okupacija, kai parsidavęs elitas prieš Lietuvos žmonių valią atiduoda Lietuvą svetimiesiems.

Giedrius Grabauskas