RU EN

Kodėl vengiama atviro pokalbio ir tyrimo Sausio 13-osios tema?

2014-01-13

Socialistinio Liaudies Fronto pranešimas spaudai

Minime Sausio 13-osios metines. Gedime jos aukų. Tai buvo ir lieka skaudi tragedija visai Lietuvai. Nekaltų žmonių kraujas, nesvarbu kieno pralietas, yra tragedija. Bet daugelis Lietuvos žmonių nežino visos tiesos apie sausio 13-ąją - jiems iki šiol buvo sakoma tik dalis tiesos. 

Iki šios dienos keli svarbūs klausimai šia tema lieka neatsakyti.

Kas tą naktį šaudė nuo stogų? Tai matė daug liudininkų ir jie davė aiškius parodymus. Lietuvos Aukščiausiasis teismas du liudininkus - Danguolę Raugalienę ir Jaunutį Leką - prokuratūros kaltintus "melagingais parodymais", galutinai išteisino. 

Kodėl dalis rastų kulkų buvo medžioklinių, mažo kalibro šautuvų? Tai fiksavo Lietuvos teismo medicininė ekspertizė. 

Kodėl dalies šūvių trajektorijos buvo iš viršaus žemyn? Tai irgi fiksavo Lietuvos teismo medicininė ekspertizė.

Kodėl prokuratūra iki šiol laiko įslaptintomis kelias dešimtis bylų, jai perduotų TSRS prokuratūros dar 1991 metais? 

Jeigu iki šiol prokuratūra neatsakė į paprastą klausimą - kas konkrečiai nužudė kiekvieną iš aukų? - kodėl tuomet ji neinicijuoja nepriklausomos tarptautinės tyrimo komisijos, kuri šiuo atveju galėtų padėti? 

Kodėl ir kokiomis aplinkybėmis dingo Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Specialiosios komisijos Sausio 13-osios įvykiams tirti, sudarytos dar 1991 metais, medžiaga?

Galop, kodėl vengiama apklausti kaip liudininką ar įtariamąjį Michailą Gorbačiovą, tuometinį TSRS karinių pajėgų vadą? O gal kas nors iš Vakarų to nepataria daryti? Kur tuomet suvereni Lietuvos savigarba?

Socialistinis Liaudies Frontas laikosi aiškios pozicijos - kilniausias žuvusiųjų Lietuvos žmonių atminties pagerbimas būtų atviras pokalbis ir atviras tyrimas Sausio 13-osios tema. 

SLF Infocentras