RU EN

Kodėl mums svarbi sausio 13-oji?

2013-03-05

Socialistinio Liaudies Fronto prezidiumo pareiškimas 

Šiomis dienomis gavome daug klausimų apie sausio 13-tą. Kodėl Socialistinis Liaudies Frontas ėmėsi šios temos? Kodėl jis skyrė jai tiek daug dėmesio? 

Paskelbus Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, greitai paaiškėjo, kad tai laisvė kapitalistams grobstyti, o darbininkams ir valstiečiams – skursti. Privatizacijos „dėka“ mūsų visų turtą pasisavino maža grupelė kapitalistų. Atsirado socialinė nelygybė. Vietoj ūkio vystymosi pagal planą jis ėmė degraduoti pagal rinkos dėsnius. Todėl žlugo pramonė ir žemės ūkis. Kilo masinis nepasitenkinimas. Krito valdžios autoritetas. Todėl režimas ėmė ieškoti kaltųjų. Režimui reikėjo konflikto. 

1990-ųjų pabaigoje valdžia ėmė kaitinti padėtį, kalbėdama apie „ginkluotą pasipriešinimą“. Tuo metu TSRS byrėjo. Lietuva būtų išėjusi iš TSRS be kraujo, kaip Estija, Baltarusija, Ukraina. Bet mūsų vadai pasirinko konfrontacijos kelią. Šita valdžia ruošėsi kraujo praliejimui, nes sausio 13-osios išvakarėse įsakė ligoninėms ruoštis sužeistųjų antplūdžiui. 

Valdžios atstovai tomis dienomis iš garsiakalbio kvietė žmones eiti prie bokšto, nes ten esą „šaudys tuščiais“. O prie bokšto vyrukai, kaip liudija liudininkai, susikibo rankomis į grandinę ir neišleido žmonių iš tos vietos, kur buvo kariškiai. Tuo metu, kaip liudija liudininkai A. Paleckio teisme, nuo aplinkinių stogų kažkas šaudė. 

Mes prašome Lietuvos teisėsaugos atsakyti į šiuo klausimus: 

- Kur dingo specialiosios Aukščiausios Tarybos komisijos sausio 13-osios įvykiams tirti archyvai? Kur dingo dalis sausio 13-tą filmuotų kadrų, kuriuos filmavo net VRM pareigūnai? Kas leido Audriui Butkevičiui kviesti Seimo rūmų gynybai nusikaltėlius iš Kauno? Kas prie bokšto nušovė Maciulevičių pirmojo pasaulinio karo laikų šautuvu? Kodėl dalis aukų sužalotos šūviais iš viršaus? Kas šaudė iš viršaus? Ką veikė Seimo apsaugoje samdiniai iš Ukrainos ir kitų šalių? Kur dingo 30 tomų TSRS prokuratūros atlikto tyrimo, kurie buvo perduoti Lietuvos prokuratūrai? 

Politikai neleidžia teisėsaugai atlikti objektyvaus tyrimo. Todėl ko gero verta inicijuoti tarptautinę nepriklausomų ekspertų komisiją sausio 13-osios įvykimas ištirti. 

Už ką nuteisė A. Paleckį? Už tai, kad jis ir jo vadovaujamas Socialistinis Liaudies Frontas atvirai kalba apie vagis ir melagius valdžioje. Kas sunaikino Lietuvą? Kas sunaikino jos pramonę ir žemės ūkį, kultūrą ir moralę? Kas ubagais paleido pusę Lietuvos? Kas atvėrė duris nusikaltimų, žudynių ir moralinio nuopolio bangai? Kas įvykdė milijono žmonių trėmimą į Vakarus? Kodėl Briuselio įstatymai jau yra aukštesni už Lietuvos? Kur mūsų ekonominė, finansinė ir politinė nepriklausomybė? Kas sužlugdė Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę? 

Tai padarėte Jūs - nemaža dalis signatarų ir kitų „demokratų“. Jūs esate Lietuvos išdavikai su „demokratų“ ir „patriotų“ kaukėmis. 

Šios valdžios nusikaltimams įvardinti neužtektų ištisos knygos. Šį politinį elitą reikia keisti - ir mes tai padarysime. Nes būtent mes – Socialistinis Liaudies Frontas - esame tikroji patriotinė jėga. 

Žemai lenkiame galvas prieš nekaltai žuvusius sausio 13-tą. 

Ir prisiekiame: 

Mes atkursime teisingumą. 

Mes atkursime dirbančio žmogaus gerovę.

Mes atkursime tikrąją Lietuvos laisvę ir valstybingumą.