RU EN

Kaune įvyko mitingas prieš NATO ir vietinio elito klastą

2014-10-18

Spalio 17 dieną  Kauno centre, prie Karo muziejaus įvyko mitingas prieš tas grėsmes, kurias Lietuvai kelia NATO  blokas, vis labiau kurstoma karinė isterija bei rusofobija.  Prisidengiant tariama Rusijos grėsme, įtakingi valdantieji klanai i šalį nustumia esmines Lietuvos problemas ir užsiima atviru neapykantos kurstymu.  Mitingą organizavo Socialistinis Liaudies frontas (SLF) , Judėjimas ,,Vytis”, Lietuvos žmogaus teisiu stebėtojų sąjunga, Visuomeninė piliečių sąjunga, Konfederacija Jungtinis demokratinis judėjimas, asociacija ,,Lietuva be nacizmo“, Nepriklausomas žmogaus teisių centras bei kitos pilietinės organizacijos.

Mitingo pradžioje kalbėjo  SLF Kauno skyriaus pirmininkas, judėjimo Vytis   koordinatorius G. Grabauskas-,,Susirinkome šiuo dramatišku metu, kai Lietuva skandinama melo liūne, kai vyksta tautos skurdinimas ir ant mūsų krašto jau užmesta NATO kilpa. Visas tas ginklų pirkimo vajus ir rusofobijos kurstymas naudingas elitui, nes tai padeda i trečią planą nustumti Lietuvos esmines problemas. O amerikiečių karinių bazių kūrimas Lietuvoje-tai tiesiog galimo karinio konflikto grėsmė. Tad tarkime-NATO-NE, Karinei isterijai –NE, Taikai-TAIP, Darbo žmonių teisems - TAIP“.

Žmogaus teisių gynimo ir socialinio teisingumo sąjungos valdybos narys A.Zalieckas teigė, kad Kauno valdžios neteisėti sprendimai jau tapo kasdienybe, o Lietuvoje kurstoma karinė isterija paremta melu ir apgaule. Judėjimo ,,Vytis“ koordinatoriaus pavaduotojas docentas E. Satkevičius pabrežė, kad Lietuvai didžiules grėsmes kelia masine emigracija. Mitinge pasisakė ir visuomenininkai K. Voiška, K.Juraitis, judėjimo ,,Vytis“ narė A. Kriaučiunienė bei kiti aktyvus piliečiai.

Įvykių eiga prieš mitingą buvo skandalinga –dar spalio 16 diena internete pasipylė vieno iš Lietuvos neonacistų lyderio J. Pankos ir jo bendrininkų  grasinimai-jie teigė, kad atvyks i Kauną pulti mitingo dalyvių, bei atvirai skatino  smurtą. Neonacistai teigė-kad tie, kurie prieš NATO-tai tariami priešai. O spalio 17 dieną miesto valdžios atstovai ėmėsi tiesiog ciniškų veiksmų. į savivaldybe  14 val. pakviesti mitingo organizatoriai sužinojo, kad mitingo leidimas anuliuojamas, ir pasakyta-eikite mitinguoti i Nemuno salą. Su tokiu neteisėtu sprendimu  mitingą rengiantys  G. Grabauskas ir A. Sutkus nesutiko. Represijų ratas sukosi ir toliau. 16.30 netoli Kauno suimtas  i  mitingą vykęs visuomenininkas.  Jis nuvežtas i policija ir paleistas 19.30. Panašiu laiku suimtas ir vienas renginio organizatorių- SLF Kauno skyriaus pirmininko pavaduotojas  H. Juodiška. Jis buvo sulaikytas Savanorių  prospekte,  ir laikomas mikroautubuse iki  21 valandos, tada paleistas. Jį sulaikę asmenys prisistatė karinės žvalgybos darbuotojais.

Giedrius Grabauskas