RU EN

Kaune įvyko Keturių Komunarų pilietinis pagerbimas

2015-12-29

Gruodžio 27 dieną Kaune, Aukštųjų Šančių kapinėse įvyko Keturių Komunarų pilietinis minėjimas. Pagerbti 1926 metų gruodžio 27 d. Kaune prie VI forto sušaudytų Lietuvos Komunistų partijos lyderių Karolio Požėlos, Juozo Greifenbergerio, Rapolo Čarno ir Kazio Giedrio atvyko K.Požėlos giminaičiai iš Vilniaus, didelė Socialistinio Liaudies Fronto (SLF) delegacija-SLF pirmininko pavaduotojai G. Grabauskas ir J.Kovalskis, SLF tarybos narys M.Bugakovas, SLF Pakruojo skyriaus pirmininkė M.Šiurnienė su grupe šio skyriaus narių, Kėdainių skyriaus pirmininkas A.Kazlauskas su grupe skyriaus narių, Kauno skyriaus pirmininko pavaduotojas H .Juodiška su grupe skyriaus narių, Vilniaus skyriaus pirmininkė L. Dmuchovskaja su grupe skyriaus narių. Į renginį atvyko ir Seimo narės O. Leiputės padėjėjai, atvyko ir Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininkas D. Šulcas , Nepriklausomo žmogaus teisių centro direktorius K. Bilansas bei kiti visuomenininkai.

Renginio pradžioje susirinkusieji pagerbė Keturių Komunarų ir daugelio kitų fašizmo aukų atminimą tylos minute. Tada pasisakęs SLF pirmininko pavaduotojas G. Grabauskas teigė: ,,Atėjome čia pagerbti didvyrių - Keturių komunarų, kurie ilgai kovojo už teisingumą, buvo persekiojami ir nutildyti amžiams. Šios keturios fašizmo aukos atspindi nuožmaus Smetonos režimo esmę-šis režimas žudė žmones, vykdė masines represijas, steigė konclagerius, žemino darbo žmones“. Po to buvo perskaitytos žuvusiems didvyriams skirtos eilės ir SLF pareiškimas ,,Dėl 1926 metų gruodžio 17-osios profašistinio perversmo ir kai kurių neonacistinių tendencijų dabarties Lietuvoje“. Šiame pareiškime yra ir toks reikalavimo punktas : ,,,Reikalaujame gražinti Keturių Komunarų (K .Požėlos, J. Greifenbergerio, R. Čarno ir K. Giedrio ) paminklą į Kauną ir iš Vilniaus centro 2013 metais pašalintą rašytojo L.Giros paminklą. Šie paminklai buvo neteisėtai pašalinti“.

Vėliau eiles deklamavo jaunimo atstovai iš Pakruojo rajono. Po to kalbėjo vilnietis jaunosios kartos SLF narys K.Voiška: ,,Minime Keturis Komunarus, kurie   buvo kovotojai, stoję į sunkią kovą prieš išnaudotojus, prieš fašizmą. Dabar tuos žmones turime gerbti, gaila, kad jie dažnai juodinami. Bet mums, socialistams, jų pavyzdys yra įkvepiantis, tai žadina ryžtą, suteikia jėgų kovoti už darbo žmonių teises, prieš šiuolaikinius išnaudotojus“.

SLF tarybos narys, filosofas M. Bugakovas teigė, kad kritinėse situacijose vyksta atranka-paaiškėja kas yra kas. Keturi Komunarai buvo tikras pasiaukojimo ir didvyriškumo pavyzdys. ,,O mes dabarties Lietuvoje turime veikti, prisiminti didvyrius ir suvokti-jog yra galimybės kurti naujo tipo socializmą“-sakė M. Bugakovas. Buvo perskaityti ir priešmirtiniai Keturių Komunarų laiškai. Pasisakė ir Lietuvos žmogaus teisių gynimo ir socialinio teisingumo sąjungos tarybos narys A. Zalieckas, SLF Kėdainių skyriaus pirmininkas A. Kazlauskas.

Renginyje skaitytas eilėraštis apie Keturis komunarus atspindi šiuos žuvusius didvyrius gerbiančių žmonių poziciją: ,,Mums kaip saulė šviesi Atmintis Keturių Komunaru. Krito gruodžio naktis-Komunarų mirtis mums į laisvę duris atidarė. Komunarų tiesa, Komunarų drąsa, neuždengti jos kapo velėnai, kėlės liaudis visa, Komunarų drąsa ją lydėjo per ugnį ir plieną. Liko žodžiai tiesos,- Žodžiai liaudies visos: -Mes kovojom ir mirti nebijom, nepalūžkit draugai, Pasibaigs čia vargai, Neilgai jau siaust fašizmo vergijai!“...

Giedrius Grabauskas

Komunaru pagerbimas kaune-2015_640x480