RU EN

Kas priešinosi kapitalizmo atstatymui Lietuvoje?

2017-04-01

Viešai klaidingai teigiama, kad Juozas Kuolelis priešinosi Lietuvos "nepriklausomybės" atkūrimui. Kuolelis priešinosi ne "nepriklausomybei", bet kapitalizmo atstatymui Lietuvoje.

Didžiausias melas, kad 1990 kovo 11-ą buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Tai buvo tik perėjimas iš TSRS į ES/NATO sąjungas. Kuolelis nesiekė įvykdyti valstybinio perversmo, nesiekė Lietuvos prijungti prie Rusijos, bet siekė išlaikyti Lietuvą Tarybų Sąjungoje su buvusia socialistine santvarka, kuri Konstitucinio perversmo budu 1990 kovo 11-ą buvo panaikinta.

1990 kovo 11-ą įvyko Konstitucinis perversmas, buvo panaikinta LTSR Konstitucija ir sugražinta galioti 1938 metų Konstitucija Laikinojo įstatymo forma. Pati 1938 metų Konstitucija buvo neteisėta, kadangi priimta ne referendumo keliu, o perversmo keliu į valdžią atėjusio A. Smetonos.

Nors Lietuvos režimas kaltina Juozą Kuolelį valstybinio perversmo organizavime ir dalyvavime, tačiau pateisina neteisėtą A. Smetonos įvykdytą valstybinį perversmą. Dabartinis Lietuvos režimas aktyviai prisidėjo ir prie Ukrainos valstybinio perversmo. Ir laiko, kad tai "demokratijos laimėjimas".

Išvada: tiesa ir teisingumas yra stipresniojo pusėje, kuris gali būti ir labai neteisingas ir nesąžiningas.

Ramūnas Alaunis

https://www.facebook.com/ramunas.alaunis