RU EN

Kas labiausiai erzina JAV 5 koloną Pabaltiji?

2016-02-25

7 dalykai

1.Geografija, kadangi būti šalia Rusijos Pabaltijo proamerikietiškam elitui yra baisu. Jiems taip norėtųsi būti Niujorke, nors prie konteinerio, bet arčiau šeimininko.

2. Ekonomika. Kai vietiniai elitai išvogė ir sunaikino tarybinį tautos palikimą, visų Pabaltijo respublikų vienintelis ekonominis pasiekimas buvo masiniai nedarbas ir emigracija.

3. Rusai ir ypač rusų kalba, kurią supranta dauguma Pabaltijo valstybių gyventojai ir tai neleidžia proamerikietiškų elitų melui "lietis laisvai" -erzina.

4. Žodžio laisvė Pabaltijo elitus tiesiog žudo, jie reikalauja uždrausti žodžio laisvę, už kitokią nuomonę persekioja, kurpia baudžiamas bylas, reikalauja susidoroti su visai, kurių nuomonė nesutampa su valdžios nuomone.

5.Istorija - kovai su nuosava objektyvia istorija Baltijos šalių elitai meta milžiniškus pinigus ir pajėgas, kadangi tautas, kurios neprisimena savo tėvų tarybinių žygdarbių ir šlovingos praeities, labai lengva valdyti pasakų apie JAV kruviną demokratiją pagalba. Kol kas sekasi sunkiai.

6. Komunizmo šmėkla persekioja Baltijos šalių elitus, žiauriai persekioja, neduoda jiems užmiršti, koks niekingas yra liberalių elitų godumas, savanaudiškumas, polinkis į nusikaltimą, dėl kurių ir buvo sunaikintos jų valdomos valstybės.

7. Na ir žinoma, sava praeitis - visi dabartiniai aršūs rusofobai, karo ir tautinės nesantaikos kurstytojai Baltijos šalyse savo laiku buvo tokie pat išverstaskūriai tarybiniais laikais, kokie yra ir dabar. Akivaizdu ir pikta - per daug akis bado tiesa.

Jonas Kovalskis

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009999092235