RU EN

Norinčius  įstoti į mūsų asociaciją prašome nusikopijoti bei užpildyti pridedamą anketą ir atsiusti ją el. paštu : slfinfo1@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
Socialistinis Liaudies Frontas

 
                                       PRAŠYMAS-ANKETA

                              priimti į Socialistinį Liaudies Frontą

 
PATVIRTINTA
SLF Prezidiumo posėdyje  2010  01 12

Prašau priimti mane į SLF. Su programinėmis gairėmis ir statutu esu susipažinęs (-usi), įsipareigoju jų laikytis ir vykdyti.

Pateikiu šiuos duomenis:

Vardas,pavardė................................................................................................................................

Pilietybė..................................................................................................................

Asmens kodas........................................................................................................

Gimimo data..........................................................................................................

Tautybė..................................................

Gyvenamoji vieta (adresas) ..................................................................................

Seniūnija .................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Telefonai: namų ........................ , darbo ........................, mob. ..............................

Elektroninio pašto adresas .................................................................................................................................

Duomenys, kurie neprivalomi, bet pageidaujami:

Išsilavinimas, mokslinis laipsnis ...........................................................................................................

Specialybė/Profesija ..............................................................................................................................

Moku užsienio kalbą (-s) .......................................................................................................................

Darbas ....................................................................................................................................................

Buvau (esu) šių partijų (šios partijos) narys ..........................................................................................................................

Dalyvauju šių visuomeninių organizacijų darbe: ..........................................................................................................................

................................................................................................................................................

Teistumas(yra/nėra) ...............................................................................................................................

 

Data .......................... Parašas ............................................................................

V. Pavardė ............................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------

SLF .....................................skyriaus nutarimas apie nario priėmimą į asociaciją

Data ..................Parašas ....................V. Pavardė ..............................................