RU EN

Kėdainiuose vyko SLF skyriaus ataskaitinė sueiga

2016-12-03

Lapkričio 26 d. Kėdainiuose vyko Socialistinio Liaudies Fronto (SLF) Kėdainių skyriaus ataskaitinė sueiga. Šiame renginyje dalyvavo apie keturios dešimtys SLF Kėdainių skyriaus narių. Į sueigą atvyko Socialistinio Liaudies Fronto Valdybos narys Giedrius Grabauskas, judėjimo ,,Vytis” koordinatoriaus pavaduotojas docentas Edvardas Satkevičius, Lietuvos žmogaus teisių stebėjimo sąjungos pirmininkas Donatas Šulcas.

Sueigos pradžioje jos dalyviai išklausė muzikinės kapelos atliekamų lietuviškų dainų. Po to pasisakė SLF Kėdainių skyriaus pirmininkas Algimantas Kazlauskas, jis apžvelgė skyriaus veiklos periodą nuo paskutinės ataskaitinės sueigos balandžio mėnesį. A.Kazlauskas pabrėžė, jog Lietuvoje vis dar tęsiasi darbo žmonių skurdinimo politika, dėl to reikia vis aktyviau veikti, ginti piliečių teises.

SLF Valdybos narys G. Grabauskas pakvietė visus tylos minute pagerbti lapkričio 25 d. mirusio žymaus revoliucionieriaus, ilgamečio Kubos vadovo Fidelio Kastro atminimą. Po to G. Grabauskas pristatė dabartinę SLF padėtį-dėl aktyvių trukdymų apiforminti SLF juridinio statuso, kaip valdantieji klanai trukdo registracijos procesui. Be to, jis pabrėžė, jog Lietuvoje vykdomi masiniai žmogaus teisių pažeidimai, toliu švaistomos biudžeto lėšos-labai didelės sumos skiriamos ginklų pirkimui. Tokioje situacijoje tiesiog būtinas visų pažangių kairiųjų jėgų suartėjimas ir veiklos koordinavimas. Dar pateikta informacija apie artėjantį Keturių komunarų žūties 90-mečio minėjimą Kaune ir kitas SLF akcijas.

Tuo tarpu E. Satkevičius pagrinde kalbėjo apie masinės emigracijos iš Lietuvos problemas ir mūsų krašte paplitusias korupcijos šaknis. ,,Dėl Lietuvos skurdinimo ir mūsų piliečių žlugdymo didele dalimi atsakingos konservatorių ir liberalų partijos”-teigė jis. O D.Šulcas pristatė padėtį Lietuvos žmogaus teisių gynimo srityje, pasisakė apie neseniai įvykusį žmogaus teisių gynėjo J. Vedeckio nužudymą.

Po oficialios dalies sueigos dalyviai dar bendravo tarpusavyje, aptarė įvairių Lietuvos kairiųjų jėgų suartėjimo perspektyvas, pasidalijo nuomonėmis įvairiais aktualiais dabarties klausimais.

SLF Infocentras

 Kedainiai- SLF 2016_640x480