RU EN

Kėdainių socialistų susirinkimas

2016-04-21

2016 m. balandžio 16 d. įvyko Socialistinio Liaudies Fronto Kėdainių skyriaus ataskaitinis susirinkimas (skyriaus pirmininkas – Algimantas Kazlauskas). Susirinkime į SLF gretas buvo priimti nauji nariai, daugiausia jauni žmonės.

Susirinkime dalyvavęs SLF pirmininkas E. Jagelavičius pasidžiaugė, kad atsiranda vis daugiau naujų ir jaunų žmonių, kurie domisi socialistinėmis idėjomis ir siekia geresnio bei prasmingesnio gyvenimo visai Lietuvai.

SLF pirmininko pavaduotojas G. Grabauskas savo pasisakyme priminė Lietuvos kovotojus už Tėvynę, papasakojo apie spectarnybų sustabdytą kelionę į antifašistinį mitingą Rygoje, apie Lietuvos nesisteminės opozicijos aktyvistų teisminį persekiojimą.

SLF nariai – kėdainiečiai, kurių susirinko pilna salė, aktyviai dalyvavo bendroje diskusijoje. Dėl Lietuvoje vykdomos rusofobiškos isterijos dauguma susirinkimo dalyvių klausė: Ar Rusija sugriovė Lietuvos gamyklas ir fabrikus? Ar Putinas sukūrė esamą mokesčių sistemą bei nustatė komunalinius tarifus? Ar rusai pardavė Mažeikių naftą, išparceliavo Klaipėdos laivyną, išvarė iš Lietuvos daugiau nei 1 mln. žmonių, įvedė vietoje nacionalinės valiutos eurą?

Susirinkusieji konstatavo, kad Lietuvos valdžia, deja, daugiau rūpinasi Ukrainos reikalais, nei savo žmonių socialinėmis problemomis.

Susirinkimo dalyviai išrinko naują SLF Kėdainių skyriaus vadovybę. Skyriaus pirmininku naujai kadencijai buvo perrinktas Algimantas Kazlauskas.

Petras Ilinskas,

SLF narys, SLF Kėdainių skyrius