RU EN

Kėdainių socialistų kreipimasis į LR Seimą dėl lengvatinio PVM tarifo pieno produktams nustatymo ir Kaimo reikalų komiteto atsakymas

2016-01-31

Lietuvos Respublikos Seimui

 Kaimo reikalų komitetui

 

2015 m. lapkričio 21 d. Kėdainiuose įvyko rajono Socialistinio Liaudies Fronto partijos susirinkimas, kuriame dalyvavo ne tik partijos nariai, bet ir rėmėjai.

Susirinkime pasisakė ne vienas susirinkimo dalyvis dėl pieno perdirbimo akcinių bendrovių lupikavimo superkant pieną iš žemdirbių, kurie laiko iki 5 karvių, mokant šiais metais tik po 9-13 euro centų už 1 kg pieno. Stambesniems ūkininkams ir bendrovėms temoka 19-21 euro centą už 1 kg žaliavinio pieno. Pirkdamos iš Latvijos ūkininkų, jos moka po 26 euro centus.

Apie 80 % pieno kasmet superka 5 šeimyninės privačios akcinės bendrovės (AB). Tai AB „Pieno žvaigždės", AB „Rokiškio sūris", UAB „Marijampolės pieno konservai", AB „Žemaitijos pienas" ir „Vilkyškių pieninė". Minėtos privačios pieno perdirbimo įmonės 2007-2013 metais iš ES gavo daugiau kaip 35 milijonus litų paramos. 2011 ir 2012 jos supirkdavo iš Lietuvos žemdirbių vidutiniškai po 70 centų už kilogramą, tuo laikotarpiu Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Danijos ir kitų šalių pieno perdirbimo gamyklos už 1 kg pieno mokėjo apie litą ir daugiau.

Jei kasdien tik vienu centu už kilogramą nupirkto pieno minėtos bendrovės sumoka mažiau, jau gauna po milijoną pajamų. Be to, pavyzdžiui, jau keletą metų AB „Rokiškio sūris" jaunasis valdybos pirmininkas Trumpa gaudavo po 90 tūkst. litų į mėnesį (26 tūkstančius eurų) atlyginimą, išsimokėdamas po daugiau kaip 1 milijoną atlyginimo, dar didesnes algas išsimokėjo bendrovių „Pieno žvaigždės" ir „Žemaitijos pienas", t. y. apie 140 tūkstančių mėnesinius atlyginimus (40 tūkst. eurų).

Jau antri metai žlugdomi pieno ūkiai, sakė Žemės ūkio viceministras Albinas Ežerskis. Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto duomenimis 2008 metais ES šalių pieno supirkimo kainos vidurkis buvo 35 euro centai už 1 kg, tai Lietuvos pieno gamintojai gaudavo 10 euro centų mažiau arba vidutiniškai 25 euro centus. 2014 metais buvo superkama po 37 euro centus už kilogramą pieno.

2009 metais sausio 1 d. po 1-5 kartu s laikė 89256 ūkininkai, tai jau 2015 metais jų liko tik 50987. Dalis darbingų ūkininkų atsisakė karvių. Parduotuvėse įvežtiniai pieno produktai iš užsienio yra pigesni, nes kaip Lenkijoje gyventojai moka 5 % PVM mokestį, o Lietuvoje perkant parduotuvėse reikia mokėti 21 % PVM, neskaitant dar parduotuvės kainos. 2010 metais importinių pieno produktų vartojimas šalies rinkoje siekė 13,6 %, o jau 2014 m. nupirko 21,3 %.

Lietuvos pieno perdirbėjai ir kai kurie pieno kooperatyvai eksportuoja 60 % viso pagaminto pieno, o Vokietija išveža tik 4 %. Valstybinė įmonė „Pieno tyrimai" direktorius Saulius Savickis sakė, kad 2018 metais pieno poreikis pralenks gamybos apimtis.

Pienininkystė (mėsos gamyba) ne tik kuria darbo vietas pieno perdirbėjams, ūkininkai gauna pajamų, bet šiais metais sausio rugsėjo mėn. ES pieno gamintojai gauna vidutiniškai pardavę pieną po 30,7 euro centus už kilogramą, o Lietuvoje vidutiniškai supirko tik po 21,4 euro centus, o smulkiems ūkininkams mokėjo tik 9-13 euro centų už kilogramą.

Susirinkimas nutarė prašyti Seimo narių ir Kaimo reikalų komiteto, kad pieno produktams būtų taikomas nors 7 % PVM, nes produktai turi daug kalcio ir stiprina kaulus. Trūkstant kalcio ypač kenčia senesni žmonės, kuriems dažnai lūžta kojų ar rankų kaulai. Be to pasaulio gydytojai-tyrėjai nustatė, kad jeigu žmogus beveik nevartoja pieno produktų, tai apserga apie 150 įvairių ligų, todėl jei gali, visi turi naudoti pieno produktus.

Prieškariniais smetoniniais laikais visų žemės ūkio produktų ir žaliavų supirkimo bendrovių 51 % akcijų priklausė valstybei. AB vadovai, jų pavaduotojai ir vyr. buhalteriai gauna nustatytus mėnesinius atlyginimus, o už gautą pelną iš gamybos galėjo pasilikti įmonė tik 1 %, likusį pelną 99 % turėjo pervesti į valstybės biudžetą.

Taip pat prašome Seimo narių pateikti kartu su Kaimo reikalų komitetu svarstyti projektą Seimo posėdžiuose, nes kaip rašėme anksčiau, teisingus atlyginimus pieno perdirbimo vadovai per metus išmoka milijonais, žlugdo pieno gamybą žemės ūkyje ir toliau kol kas moka už pieną mažas kainas. Jau tūkstančiai ūkininkų atsisakė laikyti karves, o tai sumažina pinigų kiekį į valstybės biudžetą, didėja nedarbas ir mažėja žmonių skaičius kaime. Ekologiškus pieno produktus daugiausia pagamina smulkūs ūkininkai. Be to, be mėšlo ilgiau dirbant Lietuvos žemę, gero, ypač ekologiško įvairių kultūrų derliaus negalima gauti. Lietuva, tai ne Anglija, kur galima 100 metų tręšti vien mineralinėmis trąšomis be mėšlo ir gauti pastovų įvairių žemės ūkio augalų derlių.

Supirkdami lenkai iš Lietuvos ūkininkų ar bendrovių karves bei telyčias, stebisi, kodėl Lietuvoje pieno perdirbėjai užsideda tokius milžiniškus antkainius. Lenkijoje pieno gamintojams šiais metais mokėjo už kilogramą po 1,30 zloto, o Lietuvoje tik 19 euro centų, taigi Lenkijoje mokėjo beveik dvigubai daugiau. Lenkijoje pieno gamintojai ir pieno perdirbėjai pelną ir nuostolius dalinasi per pusę. Lietuvoje už 1 kg pieno pirkėjai moka mažiausias kainas.

Susirinkimo pirmininkas Algimantas Kazlauskas.

***

                         LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

                         KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

 

Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius Tel. (8 5) 239 6768 Faksas (8 5) 239 6419 EI. p. kaimorktfajlrs.lt

Algimantui Kazlauskui

2016-Od-Of Nr. S-206-d Į 2015-12-21 raštą

Parko g. 12-19, Akademija Kėdainių rajonas

 

DEL TEIKIAMŲ PASIŪLYMŲ

Dėkojame už pateiktą pasiūlymą nustatyti lengvatinį pridėtinės vertės mokesčio tarifą pieno produktams.

Informuojame, kad Seime yra įregistruoti Seimo narių inicijuoti aštuoni Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įstatymo Nr. DC-751 papildymo projektai ( Nr. XIIP-671, XIIP-2085, XIIP-2162, XIP-2348, XIP-2477, XIP-3929, XIP-4173, XIP-4421). Šiuose įstatymų projektuose siūloma nustatyti lengvatinį PVM tarifą būtiniausiems maisto produktams: mėsai ir jos gaminiams, šviežiai žuviai, vaisiams ir daržovėms, kiaušiniams, duonai. Įstatymo projektuose Nr. XIP-4173 ir XIP-4421 siūloma nustatyti lengvatinį 5 ir 9 procentų PVM tarifą pienui.

Dėl įvairių priežasčių šie projektai kol kas neteikiami svarstymui. Pirmiausiai tam nepritaria Vyriausybė, nes Valstybės kontrolės atlikto audito metu nustatyta, kad didžiausią naudą dėl sumažinto PVM tarifo gauna ne prekių ar paslaugų vartotojai, bet tokias prekes ir paslaugas teikiančios įmonės, o valstybės biudžetas praranda ženklią dalį įplaukų. Konstatuota, kad anksčiau nustatytos mokesčio lengvatos mėsos, paukštienos ir žuvies produkcijai turėjo tik nedidelį trumpalaikį poveikį - leido laikinai sumažinti kainas ir sulėtinti jų augimą.


Pagarbiai,

Komiteto pirmininkas Saulius Bucevičius


L. Michelbertas, tel. (8 5) 239 6766, el. p. leonardas.michelbertasfelrs.lt