RU EN

Juozas Arbačiauskas. Islandijos pamoka kapitalizmui

2014-01-23

Ar žinote kas įvyko Islandijoje? O įvyko taiki revoliucija. Pasirodo labai pavojinga kai valstybę valdo ne liaudies dauguma, o kapitalistų mažuma, kaip ir Lietuvoj. Šį įvykį nutyli pasaulio kapitalistinė žiniasklaida. Bijoma, kad Islandijos įvykiai netaptų pavyzdžiu kitoms Europos šalims.

Praėjusių metų spalio 23 d. Islandijoje įvyko referendumas, o jį iššaukė žinia, kad Islandija bankrutavo. Po 5 metų klestėjimo tai buvo labai netikėta. Kapitalistinė ekonomika ir finansinė sistema rėmėsi tuo, kad visa pramonė ir bankai duoda dideles pajamas privatininkams. Kuo daugiau buvo pritraukiama privačių investicijų, tuo privatininkai daugiau ėmė paskolų iš bankų ir tuo pačiu dar greičiau didėjo bankų skola užsieniui. 2007 metais skola jau siekė 900% BVP. 

Kai 2009 į valdžią atėjo kairieji, jie pasmerkė tokią kapitalistinę sistemą. Islandijos bankų skola jau siekė 3,5 mlrd. eurų. Tai reiškė, kad kiekvienas islandas 15 metų kas mėn. turėtų mokėti po 100 eurų, kad padengtų privačių bankų ir pramonininkų skolas kitiems banko privatiems asmenims.

Tai sukėlė protestus. islandai atsisakė apmokėti kapitalistų skolas. Prezidentas Ragnaras Grimssonas nesugebėjo priversti islandus apmokėti šias skolas ir buvo priverstas surengti referendumą.

93% dalyvavusių referendume rinkėjų nutarė negrąžinti skolų D. Britanijai, Olandijai ir kt. Piliečiams raginant prasidėjo baudžiamosios bylos prieš asmenis atvedusius į šią situaciją. Interpolas išdavė arešto orderį banko direktoriui Einarssonui, kiti prie to prisidėję pabėgo į užsienį. Bet islandai nenurimo. Buvo nutarta priimti naują konstituciją, kuri išlaisvintų šalį nuo tarptautinio finansinio kapitalo diktato. Islandijos piliečiai išrinko 25 liaudies atstovų Konstitucinę Tarybą. Vienas Rusijos žurnalistas net parašė pašiepiantį straipsnį ,,Kiekviena virėja gali parašyti konstituciją''

Taigi, pasirodo kad gali! Ir tai parodė Islandijos pavyzdys. Nauja konstitucija įpareigojo valdžią dirbti piliečių labui, viešai skelbti visus be išimties priimamus dokumentus, sukurti visiems teisingas gyvenimo sąlygas ir kt.

Tai pavyko todėl, kad Konstitucinės Tarybos sudėtis pasirodė esanti ,,eurosocialistinė'' ir dar todėl, kad dauguma islandų laikosi kairiųjų pažiūrų.

Dešiniosios ,,nepriklausomybės'' ir ,,progresyvioji“ partijos kvietė savo šalininkus boikotuoti referendumą ir dešinieji rinkėjai būtent taip pasielgė. Rezultatas buvo toks, kad naujos konstitucijos tekste konservatorių ir dešiniųjų idėjų beveik neliko. 

Taigi užteko, kad konstituciją rengtų visuomenės atstovai ir vietoj privatizacijos, kaip išsigelbėjimo nuo visų ekonominių problemų atsirado nacionalizacija, vietoj valstybės paslapčių - viešumas bei tiesioginės demokratijos elementai.

O kas atsitiktų jeigu Islandijos pavyzdžiu paseks ir kitos bankrutuojančios valstybės: Graikija, Portugalija, Italija, Ispanija? Kapitalistams apie tai baisu ir pagalvoti. Šių šalių protestų plakatuose Islandija minima, bet visa kapitalistinio pasaulio žiniasklaida apsimeta, kad nieko neįvyko, nes ji priklauso stambiam kapitalui.

Taigi, toms partijoms, kurioms rūpi daugumos gyventojų interesai, Islandijos situacija yra gera pamoka ir geras pavyzdys.