RU EN

Juozas Arbačiauskas. Ar rinkimai tik vaidinami?

2014-03-19

Kodėl socdemai santykiauja su konservatoriais? Seniai žinoma, kad konservatoriai yra vertelgų gynėjai, bet socialdemokratai visame pasaulyje gina darbo žmogų ir kovoja už jų interesus. Kas atsitiko su LSDP kad ji koketuoja su konservatoriais ir išduoda tarptautines socialdemokratines idėjas. Ir visiškai nebijo, kad rinkimuose darbo liaudis išmes ją į istorijos šiukšlyną, o darbo žmonių 

jėga rinkimuose neabejotina. Aiškiai matosi, kad šioms dviem partijom rinkimai, liaudiškai sakant, „dzin''. Vadinasi, jie jau iš anksto žino, kad bus išrinkti.4 m. valdo vieni, po 4m.vėl sugrįžta tie patys, ir taip jau 24 m. labai gerai sugyvena. VRK irgi tiek pat metų, tas pats veidas. Galima manyti, kad konservatoriai, socdemai ir VRK veikia kartu. 

O kas gali atsakyti, kas vyksta su rinkimais? Kyla įtarimas, kad rinkimai Lietuvoje tik vaidyba. Ir socialdemokratai ir konservatoriai vienodai pataikauja buržuazijai bei kapitalui ir laikomasi to pačio politinio kurso. Iš tikrųjų tarp šių partijų nėra jokio skirtumo ir jokios konkurencijos. Žmonės tai mato, todėl neina į rinkimus sakydami, už ką bebalsuosi vis tiek bus tas pats.Ir tai yra tiesa.

Jeigu taip, tai Jums – rinkėjams - yra vienintelis pasirinkimas – Socialistinis Liaudies Frontas.. Žinom, partijomis esat nusivylę ir nepasitikit, nes Lietuvoj jos visos, kaip ir konservatoriai, atstovauja tik kapitalistų interesus. Bet negalima nepasitikėti SLF ir jos pirmininku A.Paleckiu, prisiminkim jo politinę praeitį, jis buvo Seimo nariu ir LSDP Vilniaus skyriaus pirmininku, tačiau pamatęs, kad ši partija eina iš vien su kapitalo atstovais, jis su tuo susitaikyti negalėjo ir paliko Seimo nario mandatą bei veiklą šioje partijoje. Dėl savo tvirtų įsitikinimų jis nukentėjo ir moraliai, ir materialiai. O juk galėjo prisitaikyti, kaip daro dauguma. Kito tokio pavyzdžio Lietuvoj NĖRA.

Taigi, šiuo žmogum ir jo įkurta partija netikėti negalima. SLF programa yra ginanti darbo žmogų nuo kapitalistų savivalės, skurdinimo, begalinio išnaudojimo, neteisingo atlygio už darbą, darbininkų žeminimo pasakant, kad vietoj tavęs laukia šimtai. Per 2 3m.buržuazinės partijos tikrai sukūrė pasakiškas sąlygas vertelgoms. Vergų biržoj darbo laukia 180 tūkst. bedarbių. Žinoma, tada iš jų galima ir tyčiotis. 

Konservatorių valdymo metu pensijų atėmimą reikia pripažinti nusikaltimu. Pensijos yra asmeninė nuosavybė, todėl negalima jų atiminėti pataikaujant buržuazijai ir jos turi atitikti augančias kainas, o mažinti reikia didžiulį valdymo aparatą ir jų dešimtūkstantines algas, būtina kontroliuoti vertelgų pelnus. Nuo Sodros pečių nuimti personalinių, valstybinių ir kt. pensijų naštą, o tremtinių ir signatarų rentas panaikinti visiškai. 

Jeigu valdžia dirbtų tautai, tai per 23 m. būtų matomi rezultatai. Juk ,,okupantai'' neišsinešė nėi gamyklų, nei kito turto. Turit žinoti, kad materialinę vertę kuria ne vertelga, partempęs iš kažkur stakles, o žmogus dirbantis jomis. Vertelga nesidalina su mat. vertę sukūrusiu, todėl turit tokius atlyginimus. Buržuaziją palaiko konservatorių valdžia vis šaukianti, kad reikia duoti dar didesnę laisvę darbo santykiams, o tai reiškia dar labiau išnaudoti Jus. 

Visos gamybos priemonės turi būti valstybės rankose, tada bus vertinamas žmogaus darbas. Esančios ir buvusios Lietuvos vyriausybės nesiima tiesioginės atsakomybės vadovauti šalies ūkiui, todėl šaukiasi viso pasaulio išnaudotojus ir vertelgas šaukdami ,,investicijų, investicijų'' bei tuo pačiu pasakydami, kad Lietuva pilna kvailų vergų šalis pasiruošusių už minimumą, už kurį išgyventi

neįmanoma, lenkti savo nugarą bet kam - savam ar užsienio vertelgai. Kainoms akivaizdžiai didėjant, mes visi sunešame daugiau PVM mokesčio, kurį jie iššvaisto savo algoms ir sukurtos policinės valstybės reikmėms. Ir tam pinigų yra. Amerikos naftos karams remti pinigų taip pat yra, o savo piliečių gerovei pinigų nėra ir jie skurdinami vis labiau.

Mūsų jaunimas tai mato ir masiškai bėga. Rašytojo žodžiais sakant, kaip iš ,,skęstančio durnių laivo''. Bet mandatą konservatoriams ir jų veiklai davėt Jūs, vėl išrinkdami. Taigi, ko norėjot tą ir turit.

SLF mato kitą kelią kaip pakeisti sudarytą padėtį nesišaukiant pasaulio vertelgų, išnaudotojų ir skurdintojų. Viskuo turi rūpintis valstybės vadovai tiesiogiai ir negalvoti kaip labiau įtikti Amerikai ar Briuseliui. Tik jie turi rūpintis savo piliečių gerove. Kad tai padaryti, reikia turėti valstybės rankose banką, energetiką, žemės ūkį ir kitą stambiąją pramonę. Tokia ir yra SLF programa. Ji visiškai skiriasi nuo visų kapitalistinių partijų programų, kurios daug metų mulkina Jus sakydamos, kad gyvenimas gerėja, o iš tikrųjų blogėja. Ir kol Jūs nesuprasite, kad dar yra Lietuvoj vienintelė už jus kovojanti partija, tai taip ir būsit engiami, ne tik Jūs, bet ir Jūsų vaikai, bijodami vertelgos prašyti savo rankom ir protu uždirbtų pinigų.