RU EN

JUNKIS PRIE MŪSŲ!

2015-09-13

Mes, Socialistinio Liaudies Fronto (SLF), vienintelės tikrai kairiosios, darbo žmones atstovaujančios Lietuvos politinės jėgos nariai ir rėmėjai, kviečiame visus socialinio teisingumo ir patriotizmo idėjoms neabejingus Lietuvos piliečius vienytis bendram darbui ir kovai.

SLF – už darbo žmogų; valdžios partijos – už vagis ir oligarchus.

SLF – už Lietuvos pramonės ir žemės ūkio atstatymą; valdžios partijos – už bedarbystę ir prasiskolinimą bankams.

SLF – už darbą ir klestintį gyvenimą Lietuvoje; valdžios partijos – už skurdą ir masinę emigraciją.

SLF – už normalias šeimas; valdžios partijos – už netradicinę partnerystę.

SLF – už aukštą ir klestinčią kultūrą; valdžios partijos – už liaudies bukinimą ir degradaciją.

SLF – už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą; valdžios partijos – už ES ir JAV koloniją.

SLF – už tautos išlikimą; valdžios partijos – už nuosmukį ir kosmopolitizmą.

SLF – už taiką ir tautų draugystę; valdžios partijos – už Lietuvos pavertimą karo zona.

SLF – už orią senatvę (pensijos vyrams nuo 60, moterims – nuo 55 metų amžiaus); valdžios partijos – už pensijinio amžiaus kėlimą iki 65-erių ir daugiau).

SLF – už nemokamą mokslą ir sveikatos apsaugą; valdžios partijos – už privilegijas tik buržujams.

SLF nariai ir vadovai aiškiai suvokia, kad žmogiško gyvenimo kapitalistinėje santvarkoje nėra ir negali būti bus, kad tik kovodami už socializmą ir darbo žmonių valdžią, galėsime pasiekti realias permainas mūsų šalies ir tautos gyvenime. Junkis prie mūsų – TAI TAVO FRONTAS, TAI TAVO KOVA.

El. paštas: slfinfo1@gmail.com Tel.: +37060633268; +37067433031; +37060525540.