RU EN

Jonas Vainauskas. Mus skatina ir draugai iš Anglijos

2012-03-06

Pernai, baigiantis 2011-iesiems metams, mus, Lietuvoje dar gyvenančius, pasiekė Anglijos lietuvių laiškas. Jie rašo: „Draugai, mes kiekvieną dieną eidami į darbą ir dirbdami kapitalistui - jūs Lietuvoje ir mes Anglijoje – esame apiplėšiami, apiplėšiamos mūsų šeimos, mūsų vaikai. 
Šiandien gyvename naujosios vergijos sąlygomis, kai mus norima įtikinti, kad esame laisvi ir patys priimame sprendimus. Tai melas - sprendimai yra priimami už mus, mums siekiama įteigti, kad dabartinė santvarka, kai vieni žmonės išnaudoja kitus - yra vienintelė teisinga. Blefas, kad Anglijoje yra demokratija. Čia demokratija tik vienam procentui turtingųjų. Likę, 99 procentai nepasitiki visa politine klase, kuri apsimelavo, korumpavosi ir atitrūko nuo eilinio anglo."

Tai tik kelios eilutės iš Anglijos lietuvių laiško savo draugams Lietuvoje, kviečiančio gyvenančius kitose šalyse susivienyti po Socialistinio Liaudies Fronto vėliava, susitelkti į vieną stiprų kumštį ir pagaliau patikėti, kad esame didelė jėga, kad mūsų yra dauguma, kad darbo liaudis gyvena tomis pačiomis mintimis. Turime liautis bijoti išsakyti ką jaučiame ir galvojame, liautis bijoti visiems laikams. Mes neišsivaikščiojom į Angliją, buvome priversti išvykti dėl duonos kąsnio. 

Šiandien pribrendo reikalas vienyti savo jėgas tiek Lietuvoje, tiek Anglijoje, tiek Amerikoje. Atėjo laikas pasakyti NE sistemai, kurioje bankininkai terorizuoja ir ima įkaitais ištisas valstybes, apiplėšdami darbo liaudį. Kadangi Socialistinio Liaudies Fronto pirmininkas Algirdas Paleckis iki šiol persekiojamas ir jį bandoma palaužti ir nuteisti, dori Lietuvos žmonės negali ramiai laukti ir tylėti, kaip to begėdiškai reikalauja dabartinė kapitalistinė Lietuvos valdžia, o imtis griežtesnių veiksmų prieš užkietėjusius savanaudiškus kapitalistus.

Šiandien Socialistinis Liaudies Frontas kreipiasi į Lietuvos žmones ir ragina siekti darbo, duonos, tiesos ir teisingumo, kviečia vienytis ir reikalauja šešių valandų darbo dienos ir 1500 litų minimalios algos, lengvesnių streiko procedūrų. Pensininkams ir neįgaliesiems minimalios 1100 litų pensijos, kompensuoti sumažintas pensijas, teikti nemokamą gydymą, neilginti pensinio amžiaus. Žymiai rimčiau atsižvelgti į besimokančio jaunimo poreikius, smulkiam verslui teikti mokestines lengvatas. Likviduoti NATO, išvesti Lietuvos karius iš NATO okupuotų šalių.

Šiandien mus pasiekia ir džiugesnės žinios iš Lietuvos rajonų ir gyvenviečių, kur Socialistinį Liaudies Frontą papildo nauji žmonės, ypač jaunimas, su lozungu - gana vergauti kapitalizmui.

Kėdainiai