RU EN

Jonas Bieliauskas. GINK TĖVYNĘ, PILIETI

2014-06-26

GERBIAMIEJI,

Aš laisvas laisvos Lietuvos pilietis...

Birželio 29-sios referendumas parodys, -kiek dar mūsų Lietuvoje gyvena patriotų, ir kiek Tėvynės išdavikų...

Ačiū už garbę ir dėmesį.

***
Kai sutinki
Benamį žilą,
Išduotos
Mylimos
Šalies, -
Į dangų
Maldos
Nebekyla, -
Kai niekšų
Pinigui
Meldies...

Tėvynės žemę
Kai parduodi,
Klajūnam
Svetimos
Kilmės, -
Kam Judo
Grašiai
Kelią šildys, -
Parduotos
Nemuno
Šalies?...

Praeis tos dienos
Pragaištingos,
Kryžiaus karai
Nebepadės, -
Ne tu gal karsies,
Karsis ainiai,
Dėl tavo,
Judo,
Praeities...

Dėkok
Ne Stalinui,
O pats sau,
Dėl mūs
Parduotos
Ateities, -
Nekaltas niekas,
Pats tu kaltas, -
Kad niekšų
Pinigui
Meldies...
Kai pamatai
Benamį žilą,
Širvio šešėlį
Sutinki, -
Šalis,
Iš vargo
Nepakyla, -
Laisvoj,
Ar pavargtoj
Šaly...  

Jonas Bieliauskas
Vilnius
2014.06.25.