RU EN

Jonas Bieliauskas. Dėl miesto viešojo transporto problemų

2013-06-28

Socialistinio Liaudies Fronto atstovo kalba mitinge prie Vilniaus Savivaldybės

Gerbiamieji, 

Du klausimai, kurie mums visiem rūpi, tai transporto lengvatų problema bei tikrieji transporto reformų tikslai ir pasekmės. 

1. Iki 2000 metų kovo mėnesio Lietuvoje galiojo transporto lengvatų įstatymai, pagal kuriuos pilietis gavęs antrąją invalidumo grupę gaudavo pensiją ir teisę į nemokamą važiavimą miesto visuomeniniu transportu. Pirmos grupės invalidai turėjo teisę ir į jį lydinčio asmens nemokamą pravažiavimą. Nemokamas buvo ir invalidų transporto priemonių parkavimas. 

Tik po 2000 metų kovo mėnesio buvo priimti kiti, nauji invalidų, dabar pervadintų neįgaliaisiais, teisių ir lengvatų įstatymai, kurie teisine samprata, atgaline data negalioja ir negali panaikinti jau prieš tai turėtų lengvatų. 

Europos žmogaus teisių gynimo konvencija, priimta ir ratifikuota ir mūsų valstybėje taip pat nurodo, kad pensininkų pensijos dydis, teisės ir lengvatos yra pensininko nuosavybė ir negali būti mažesnės nei pensijos suteikimo dieną. 

Tai pažymi ir LR Konstitucinio teismo 2002.11.25 dienos nutarimo išvados ir išaiškinimai. 

Nežiūrint to, „Susisiekimo paslaugų“ kontrolieriai iki šiol moraliai, fiziškai ir finansiškai reketuoja savo teisėmis išdrįstančius naudotis piliečius ir neteisėtai pelnosi savo algos papildomomis priemokomis. Jų viršininkai į skundus nereaguoja. Todėl reikalaujam už tai įvesti tinkamas, griežtas atsakomybės priemones, nes jiems Europos teisė, - nusipjaut, Konstitucinis teismas, - nusispjaut, o piliečių teisių gynimo procedūros tapo per daug sudėtingos... 

2. Estai, Talino miesto transporto kamščių ir oro taršos problemą išsprendė įvesdami nemokamą Talino visuomeninį transportą. Pasirodo tai daug pigiau ir efektyviau nei mūsų vadovų prievarta grūdami sprendimai... 

Vilniaus miesto viešojo transporto Reforma skirta tam, kad žymiai padidinti pravažiavimo kainas ir pelningai užgrobti, ko gero, visą transporto rinką. 

Prie dabartinių važiavimo kainų nei „Metro“, nei „Tramvajus“ nereikalingi, - bus labai brangu... O čia pagalvokit, pagrindiniai maršrutai centre, - mokam. Privežamieji maršrutai iš abiejų pusių, - dukart mokam... Pravažiuot per miestą, - 10 Litų sumokėsim. 

Štai Jums ir „Tramvajus“, o gal net „Metro“ greit taps konkurencingi... 

Kur dideli pinigai, tai ir „tarpininkam“ daug kliūna, tai ir „otkatai“ dar kokie... Ar norit? Miesto skolas „Ubagai“ sumokės... 

Po tramvajų ratais daugiausia žmonių žūna... Ar norit? 

Mieste policininkai jau su elektriniais „Sekvėjais“ važinėja. Po vieną. O žinot kiek už vieną valandą tas žaisliukas kainuoja? Nueikit į firmą, - sužinosit... Ogi 69 litai už vieną valandą, arba 15 litrų benzino. Tai net 5 policininkai su policijos mašina net 2 valandas be perstojo važinėt gali. O jos stovi rūdyja ir sensta, nes benzino neturi. 

Ar atmenat kas tai sumanė?... Ar prisimenat miesto skolas?

Tiek to, gal užteks, dairykitės patys... 

Ačiū už dėmesį...

Vilnius